Kadı Kıran Osman | Karamandan.com - Karaman Haber

Kadı Kıran Osman | Karamandan.com - Karaman Haber

05 Temmuz 2020 Pazar
Kadı Kıran Osman

Nevahi derebeyinin emrinde çalışan bir kişi “Kadı Kıran Osman” adı ile bilinir.

(Nevahi nahiyeler, köyler manasında olup halk arasında Navağı olarak söylenir. Ermenek’ten sonra Başyayla’ya kadar Göksu’yu çevreleyen köylerin genel adıdır. Merkezi Tepebaşı / Halimiye / Bednam köyüdür. Osmanlı döneminde uzun süre kaza merkezi olarak yer almıştır.)
Kadı Kıran Osman bugünkü valinin emrinde çalışan polis gibi birisidir.

Nevahi derebeyi Orta Toroslarda, Taşeli’nde Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ilçeleri köy ve kasabalarının uygun olan yerlerinde ve Aladağ yörelerinde yani Taşkent, Hadim kasaba ve köylerinde üzüm bağları diktirir, suyolları ve buna benzer her türlü bayındırlık işlerini halkı zorlayarak yaptırır.

Ermenek merkezinde de eski Avgınlar, su kanalları, suyollarını bundan üç dört yüzyıl önce yaptırır. Bu tarih Mısırlıların Anadolu’yu istila için gelip döndükleri yıllara rastlar. Adı geçen bu yörelerde yer bağlarını ilk defa (Nevahi derebeyi) zorla diktirir. Halkı bu işlerde uzun süre çalıştırır.

Davdas (Üzümlü) köyünde “Kıllı Ahmet Fevzi Paşa” Mısırlılara yardım ettiğinden Osmanlı Devleti ikinci sefer Ermenek ve Taşeli yöresine kuvvetler gönderir.

Nevahi beyinin halkı zorla çalıştırmasından dolayı icraatından halk çok tedirgin olur. Ermenek kadısı halkla birlik olarak bu zorbalığı önleme düşüncesiyle Nevahi beyinin icraatının yanlış olduğunu söyler (fetva verir.)

Bu fetvaya çok kızan Nevahi derebeyi emrinde çalışan Osman’ı “Kadı Kıran Osman’ı” Nevahi’ye getirmesi için Ermenek’e gönderir. Osman Ermenek’ten kadıyı yanına alarak Ermenek’te meydandan sola sapan yoldan ulaşılan pinar kuşağı (Maki) ile Betnam (Tepebaşı) köyü arasında Göksu ırmağına ulaşan Narlıca deresi üzerine yapılmış olan “Manamas Köprüsü” (Güneyyurt’un altında Göksu üzerinde karşı köyleri eskiden Ermenek’e ulaştıran Ak köprü) ne gelince aralarında anlaşmazlık çıkar. Orada kadıyı köprüden suya atar. Kadı suda boğularak ölür. Bugünden sonra da bu Katil Osman’ın adı “Kadı Kıran Osman” olarak anılagelir.

O günden sonra Kadı Kıran Osman’ın ünü yayılır. Anadolu’da nereden toplandığı bilinmeyen bir çete kurar. Adına da “Kadı Kıran Osman Çetesi” derler. Yozgat taraflarında da isyanını sürdürür. Osmanlılara karşı Mısırlılara yardım eder. Mısırlılar yenilince Kadı Kıran Osman Çetesi de dağılır.

KAYNAK

Ermenek Değirmenlik mahallesinde oturan Hüseyin Ağa adıyla anılan (Remzi ve Mehmet Tüzünler’in babalarının eski yazı ile not ettiği el yazması Silsilenamelerinde) dedeleri olan Kadı Efendinin Manamas Köprüsünde suda boğularak öldürülmesi sebebiyle not tutulmuştur. Hüseyin Ağa tarafından eski yazı ile not olarak tutulan Silsilenameleri,) Ermenek’in ulu çınarı rahmetli mekanı cennet olsun Vacit ATALIK 18.04.1990 tarihinde tutulan bu notu okuyup bana bu bilgileri sunmuştur.

1-Manamas Köprüsü Güneyyurt (Gargara) kasabası “İlimbet” yöresinin tabanında bulunan Kapız içinde akarak Göksu’ya karışan ve “Nallıca” çayının üzerine 1415 yılı Karamanoğulları döneminde yapılmıştır. Kırgız Türklerinin milli destanı (Manas Destanı) dır. Destanın kahramanının adı Manas’tır. Manas, Kırgız bağımsızlık savaşının önderidir. Atatürk gibi. İşte yukarıda örneklerini sunduğumuz gibi Orta Asya’dan göçüp gelen Türkler Taşeli’nin Ermenek yöresinde Güneyyurt kasabasının güneyine yaptıkları köprüye Manamas Köprüsü adını koymuşlardır. Köprü Karamanoğulları döneminde yapılmıştır.  Kaynak: Mustafa Ertaş Düzenleyen: Mükremin Kızılca Mayıs/2020

Mükremin Kızılca
 

Okunma : 2248