İstanbul’dan Karaman’a Sürülen Ermeniler | Karamandan.com - Karaman Haber

İstanbul’dan Karaman’a Sürülen Ermeniler | Karamandan.com - Karaman Haber

04 Temmuz 2020 Cumartesi
İstanbul’dan Karaman’a Sürülen Ermeniler

Osmanlı devletinde “hayırsız ve yaramaz” tabir edilen kişilerin milliyetine bakmaksızın sürgün edilerek ıslahına çalışıldığı bir vakıadır. 

Yeniçeri Ocağını kaldırarak, büyük hamlelere imza atan, Tanzimat Fermanıyla Osmanlı devletini tedenniden kurtarmaya çalışan 2. Mahmut aşağıda okuyacağınız fermanıyla İstanbul’da hayırsız ve fesat çıkaran dört Ermeni Milleti mensubunu Karamana sürmekten neyi amaçladığını bilmiyoruz. Belki kıymetli yorumlarınızla bunu öğrenebiliriz. 

Bunun nedeni “Karamanın her zaman sürülen değil bazen de sürgüne gönderilen yer olduğu” imajı olabilir mi bilmiyorum. 

Bunun makul ve mantıklı cevabı: tam da Osmanlı Rus savaşının çıktığı, “Asakir-i Mansure” nin kurulmaya çalışıldığı bir dönemde İstanbul’da Türkiye Devleti aleyhine çalışarak fesat peşinde olanları ülke çapına dağıtarak yükün hafifletilmesi olabilir. 

Belgenin aslı ekte olup aşağıda da tercüme etmeye çalıştığım şeklini okuyabilirsiniz. 

“İstanbul’dan Karamana sürgün yoluyla gelen keferenin listesidir: 

Saygıdeğer Karaman naibi! Şu padişah imzası bulunan fermanım size ulaştığında bilmiş ol ki:

İstanbul’da bulunan Darussaade hanında Ermeni milletinden saatçi Manil

Yine aynı handa Tercüman oğlu kuyumcu Kiforg

Kuyumcu çarşısında Kayserili sokağında İstefanci Kirkor

Büyük Yeni Handa Sakızlı oğlu Şalcı Artin

Ad ve meslekteki zimmiler kendi hallerinde ve edepleriyle durmayıp vatandaşlık kaidelerinden dışarı çıkarak çeşitli bozgunculuklara cesaret etmekte oldukları tahkikat sonucu anlaşılmakla İstanbul’dan kovulmuşlardır.

Karaman eyaletine sürgüne gönderilen bu kişilerin konsolosluk eliyle alınıp sana teslim edildikten sonra Karamanda senin kurmuş olduğun huzur ve süküne zerre zararları olmayacak tarzda bunlara eyaletinde mukayyet olmanız şarttır. 

Şimdi bu kişileri almağa sadrazam konsolosluk görevlilerinden ikinci kavas emini mübaşir olarak tayin edilmiş ve teslim etmek için size gelmektedirler.

Sen ki Larende (Karaman)  valisi ve naibisin, size ulaştıklarında orada tutmanız ve ikamet ettirmeniz gerekmektedir. Benden ikinci bir emir ve ferman gelmedikçe gözetim altında tutulmaları ve bir adım da olsa başka bir yere gitmeleri durumunda sorumluluk ve ceza sahibi olacağınızı unutmayınız. Buna göre koruma altında bulundurmanız uyulması gerekli bir fermanımdır. Bu fermanın itaati gerektiren muhtevasıyla amel etmeniz ve şerefli alametine güvenmeyiz elzemdir.

Karamana fermanın ulaştığı tarih: 27 – Mayıs - 1828

Ferman sahibi: Padişah İkinci Mahmut

(Kaynak: Ankara Milli Kütüphane Karaman Şer’iyye Sicilleri DSCN0006)

Mükremin Kızılca

Düzenleme : 26 Haziran 2019 18:16 Okunma : 6241
Foto galeri