Ermenekten Sürülen Köy | Karamandan.com - | Karaman Haber

Ermenekten Sürülen Köy | Karamandan.com - | Karaman Haber

23 Temmuz 2018 Pazartesi
Ermenekten Sürülen Köy

Osmanlılarda “yaramaz” tabir edilen, çevresine zararlı insanlar sürgüne gönderilirdi.

Sürgün “nefy” , sürgün yeri “menfa”, sürülene de “menfi” denirdi.

İmparatorluk çağında en kalabalık sürgün hadisesi Karamanoğullarına Sultan Fatih zamanında yapılan sürgünlerdir, onu Sultan 2. Abdülhamit takip eder.

2. Abdülhamid’in sürgünleri daha ziyade basına ve muhalefete yöneliktir. Ermenek’le alakalı bu padişah zamanında yapılan son sürgün ise “yaramazlık” sonucudur.

Kızılcakışla Köyünün Tamamen Sürülmesi

Sarıveliler köylerinin 1830 yılında yapılan genel nüfus sayımlarını incelerken Kızılcakışla adında ve 31 erkek nüfusa sahip bir köy dikkatimi çekti.

1574 Kıbrıs sürgünlerinin yapıldığı sırada Kızılcakışla köyünün yer almadığı görülmektedir. Bunun sebebi büyük ihtimalle o zaman henüz kurulmamış olmasındandır. 

1830 yılında yapılan genel nüfus sayımındaysa Kızılcakışla köyü vardır ve sayıma tabi tutulmuştur. 

1830 yılında nüfusu 31 erkektir bu da tahminen kadınlarla beraber 12 hanede 60 nüfusa sahip bir köy olduğunu gösterir. 

Sultan 2. Abdülhamit zamanında 1900’lü yılların başlarında veya 1800’lü yılların sonlarında çevre köylere zararlarının artması üzerine çevre köyler durumu padişaha kadar ulaştırmışlardır.

Sultan Abdülhamit olaya bizzat el koymuş ve Kızılcakışla köyü tamamen sürgüne gönderilmişlerdir. Bu sürgün toplu bir yere de değil ayrı ayrı memleketlere dağıtılarak yapılmıştır. Dedemin anlatımına göre, halk hane hane Osmanlı topraklarının çeşitli yerlerine taksim edilmiştir. Yozgat, Tokat, Karaman ve Antalya hatırlanan sürgün yerleridir. Sürgüne giden bu köyün arazisi Tepebaşı halkına dağıtılmıştır. (Nurettin Ergün Tepebaşı Dernek Başkanı) 

Balkusan köyü ile beraber kaynaklarda geçen ve Aşağı çağlar köyünün yaylası olan Dedeli köyüne yazlık yerleşenler hakkında bilgi veren arşiv kaynağı şöyledir:

“Türbe vakfının diğer köyü olan Dedeli köyü 1584 tarihinde eskiden olduğu gibi Belviran kadılığında Kızılcakışla adındaki mevzide kışlamaktaydı.  

İki Önemli Not

1- Bu kaynak bilgisinin aksine Anamur’a bağlı Kızılcakışla köyünde kışlamaları daha mantıklı gelmektedir zira yaptığımızın araştırmalarda Belvirana ait öyle bir köy yoktur Belvirandaki köyün adı Belviran Nüfus defterinde geçtiğine göre Kızılçakır’dır – Üstelik Anamur’da Kızılcakışla adlı köy mevcuttur.  Bugün bile 2016 yılı itibarıyla Dedeli yaylasında Anamurlular yaz kış oturmaktadırlar. 

2- 1831 de yapılan nüfus sayımında Ermenek’te de Kızılcakışla adında 31 erkek nüfusu olan bir köy mevcuttur. Nevahi kazası (Bugünkü Tepebaşı köyü merkezli bucak) içinde sayımı yapılan köy Turcalar’dan sonra gelmektedir. Bu durumda Dedeli’de yaylayanların Ermenek Kızılcakışla’da kışlamaları daha kuvvetle muhtemel olmaktadır.” (Güneyyurt-Gargara M. K.)

Kızılcakışla Köyünün 1830 Yılındaki Erkek Nüfusu

1- İshak oğlu Osman yaşlı

2- Osman’ın oğlu Mustafa

3- Osman’ın oğlu Hasan

4- Oğlu Mehmet 40

5- Oğlu Abdurrahman sabi

6- Köy Muhtarı İsmail

7- İsmail’in oğlu Mustafa

8- Resul oğlu Feyzullah 4

9- Ali oğlu Hüseyin, çolak

10- Oğlu Ali sabi

11- Oğlu Mustafa

12- Ali oğlu Celil, topal

13- Hızır oğlu Abdülbaki, yaşlı

14- Oğlu Mehmet 30

15- Oğlu Ali, sabi

16- Oğlu Abdulgaffar, sabi

17- Rençber Oğlu Mehmet

18- Oğlu Hasan 6

19- Oğlu Ahmet, sabi

20- Oğlu Mahmut, sabi

21- Emir Abdi oğlu Abdülkerim

22- Oğlu Mehmet, sabi

23- Oğlu İsmail, sabi

24- Emir Abdi oğlu Abdülgani

25- Oğlu Mehmet, sabi

26- Oğlu Mustafa, sabi

27- Değirmenci oğlu Hüseyin

28- Değirmenci oğlu Abdülgani

29- Oğlu Abdülkerim, sabi

30- Oğlu Ahmet, sabi

31- Değirmenci Kerim oğlu Hasan 20

1830 yılında sayılan ve şu anda Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sürgünde olan Kızılcakışla köyünde 31 erkek vardır. Kadınlarla beraber 62 nüfus var demektir.

O Tarihte Kızılcakışla’da İmam yok ama muhtar vardır.

Değirmencilik ve rençberlik mesleği önde gelmektedir. 

Kızılcakışla köyünün camisinin ve bazı bina temelleri halen görünmektedir.

 

Düzenleme : 26 Temmuz 2017 14:15 Okunma : 7488
Foto galeri