Bayram ve Müjdeci Peygamber | Karamandan.com - | Karaman Haber

Bayram ve Müjdeci Peygamber | Karamandan.com - | Karaman Haber

22 Ekim 2019 Salı
Bayram ve Müjdeci Peygamber

Allah’ın cc insanlığın kurtuluşu ve âlemlere rahmet olarak gönderdiği yüce peygamberimiz aynı zamanda bir müjdecidir.

Peygamber efendimizin sünnetini ve hadis külliyatını inceleyenler daima müjde vererek ümmetini doğrulara sevk ettiğini görürler.

Kur’an-ı kerimde peygamberlerin sonuncusu – Hatmü’n-nebiyyin (Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Ahzab 40) olarak teyit edilen âlemlerin rahmet peygamberi en büyük iki müjdesini de ramazan ayında vermiştir. Bunlardan birisi kadir gecesinin ihyası diğeri de ramazan orucunu tutmakla alakalıdır. 

Yüce peygamberimiz her iki hususta da bezer bir cümle kullanarak şöyle buyurmaktadır:

“Kim karşılığını Allahtan bekleyerek ve iman ederek ramazan orucunu tutar –kadir gecesini ihya ederse gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanır.”

Bu iki müjdeyi bayramda cehennemden azat olmakla taçlandığını da “Evveli Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Cehennem Ateşinden Kurtuluş” buyurduğu mübarek sözünden anlamaktayız.

Ancak bu kadar müjdelere bigâne kalanlara da bir çift söz bırakmışlardır ki hepimizin kulağında küpe olacak türdendir: 

“Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!”  (Tirmizi)

Müjdeci peygamber tabiri cenab-ı hakkın ayetlerinde pek çok yerde zikredilen bir husustur.

Peygamber efendimiz bu konuda bizzat Allah Teâlâ tarafından ayetlerde Mübeşşir ve Beşir adlarıyla da müşerref olmuştur. 

Peygamberimiz (sav) yedi ayette Beşir adıyla anılmış ve “bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı” cümlesiyle tekrarlanmıştır.

“Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Sebe’ 28) 

“De ki: “Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.” (Araf 188) 

Mübeşşir yani mahza müjdeci adı da Kur’an’da dört ayette geçer.

“(Resûlüm!) Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.” (Furkan 56) 

Aslında müjdeleyicilik ve uyarıcılık vasıfları bütün peygamberlerin bir özelliğidir ki altı ayette bu husus teyit ediliyor:

“Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.” (Enam 48) 

Mükremin Kızılca

Okunma : 1284