Amerikan ve İngiliz Oyunları | Karamandan.com - Karaman Haber

Amerikan ve İngiliz Oyunları | Karamandan.com - Karaman Haber

02 Temmuz 2020 Perşembe
Amerikan ve İngiliz Oyunları

Ne yazıktır ki Ortadoğu Amerikan ve İngiliz silah oyunlarının bir uygulama alanı vasfına bürünmüştür. 

1800’lü yıllardan ikinci dünya savaşına kadar Ortadoğu’da hâkim güç ve oyun kurucu İngilizlerdi. 

Bundan 250 yıl önce kurulan ve Anglo-Sakson yani İngiliz ve Avrupalı diğer göçmenlerin oluşturduğu ve İngilizce konuşan Amerikanlar 1945 yılından sonra süper güç haline gelerek Ortadoğu’da oyun kurma sırasını İngilizlerden devraldılar.

1945 yılında Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine iki atom bombası yollayan Amerikanlar artık tek güç haline geldiklerini kanıtlamışlardı. (?)

1990 yılına kadar SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) dünya milletlerini bölüşme ve sömürme hususunda aşık atan Amerikalılar, bu tarihte SSCB imparatorluğunun yıkılmasıyla tek güç haline geldiler. 

Şimdi artık Amerikanlar Ortadoğu’yu İran, Turan ve Arap tamamını yönetmeye, onları bölüp bölüp yutmaya ve üzerlerinde projeler üretmeye başlamıştır. 

Bir millet ve devlet diğer devlet ve milletleri nasıl oyuncak haline getirebilir?

Bunun yolları ikidir:

Birisi onları kendine borçlandırarak gebe hale getirmek, diğeri de uydu devletin başındakileri koltuklarını sağlama alıvererek kukla haline getirmekle mümkündür.

Bugün itibarıyla Ortadoğu’da İran dışında Amerika’ya bağımlı olmayan bir ülke yoktur. Türkiye’miz yeni yeni ayağa kalkmaya ve bu boyunduruktaki zevlelerin bağlarını çözmeye başlamıştır. 

Bu hususta yani Amerikan emperyalizminden tamamen kurtulmak babında ülkemiz toplumunda tam bir fikir birliğinin olduğu söylenebilir.

Amerika’nın Ortadoğu’daki oyunlarını bozacak gücün Rusya, Çin veya İran değil Türkiye olmasını isteriz, bu konuda devletimiz ve milletimiz kol kola çalışırsak bunu mutlaka başaracağımızdan eminiz. 

Amerikalılar NATO şemsiyesi altında Asya ve Orta doğudaki birçok İslam ülkesine saldırmakta, işgal etmekte ve boyunduruk vurmaktadır. 

NATO’dan yararlanmak Türkiye’ye geldi mi yan çizmekte, dört tarafımızı kuşatan terör belasına karşı kurduğu silahları söküp gitmekte, aldığımız alternatif silahlar için bizi sıkıştırmakta ve düşmanlarımıza binlerce TIR lojistik güç sağlamaktadır. 

Türk milleti tarihinde hiçbir zaman başka bir milletten emir alarak yaşamamıştır ve şimdiden geri de yaşamayacaktır. 

Amerikan emperyalizmini Ortadoğu’da tek başına Türkiye’nin engellemesi elbette zordur. Bu alanda Rusya’yla da işbirliği yapılmalıdır. Ama hepsinden önce mağdur milletlerin bir araya gelerek bu oyunu bozmaları gerekir.

Bu mağdur milletler 60 tane İslam ülkesidir ki İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) gibi dünyamın en büyük örgütüne sahiptirler.

Yapmamız gereken yerel hırslarımızdan kısmen de olsa sıyrılarak İslam’ın evrensel değerleri etrafında birleşmektir.

Mükremin Kızılca

Okunma : 1124