190 sene önce Karaman Siyahser’de bir miras | Karamandan.com - Karaman Haber

190 sene önce Karaman Siyahser’de bir miras | Karamandan.com - Karaman Haber

29 Mayıs 2020 Cuma
190 sene önce Karaman Siyahser’de bir miras

1831’de Siyahser Sultan Mahallesinde ölen bir kişinin evinden çıkan malların listesi.

Bu belge ile 190 yıl önceki dedelerimizin takılarına, mutfak eşyalarına, giyim-kuşam malzemelerine, çeyiz eşyalarına ve Karaman’daki gayr-i Müslim sarrafın kimliğine vakıf olacağız.

İslam hukukuna göre bir miras taksimi örneği. 

Aşağıdaki “…” arasındaki bölüm ekte aslını gördüğünüz Osmanlıca belgenin tıpkı tercümesidir.

“Larende (Karaman) mahallelerinden Siyah Ser Sultan Mahallesinde ikamet ederken kısa süre önce vefat eden Kasım oğlu Derviş İbrahim adlı kişinin mirasları geride bıraktığı nikâhlı karısı Raziye ile öz küçük oğlu Mehmet’e kaldığı İslam miras hukukuna göre kesinleştikten sonra merhumun şer’i şerife uygun olarak varisler arasında taksim edilen mallarının defteridir.

Aşağıda sıralanan merhumun terekesi 27 Şevval 1246 (10 Nisan 1831) tarihinde tek tek kayda geçirilerek iki varisi arasında bölüştürülmüştür (Bu miras mallarının önündeki rakamlardan birincisi sayısını, taksim çizgisinden sonraki ise fiyatını kuruş olarak ele almaktadır)

Eski kumaş entari 8
Don 3, gömlek 2, çarşaf / 6
Fes 1, sarık 1/5
Nakışlı küçük yastık yüzü 19/60
Nakışlı minder yüzü 1/5
Nakışlı el peşkiri 3/18
Gül suyu kabı/13
Nakışlı yağlık 1/8
Nakışlı eski çevre 1/5
Beyaz bohça 1/3
Gömlek 2/15
Uçkur 2/4
Beyaz yağlıklık 2
Kıbrıs işi seccade 5
Nakışlı çarşaf 1/15
Nakışlı minder yüzü ½
Eski elbise 1/35
Küçük silecek bohça 5/12
Eski bohça 1
Çit bohça 1
Saçlık 3
Küçük bohça 1, Nakışlı çarşaf 1 /7
Çekmece içinde Attar hurdası 30
Eski yastık 10/30
Küçük yastık 7/10
Nakışlı kırmızı minder 2/12
Minder kılıf 4/12
Eski yorgan 2/25
Kullanılmış etek 2/20
Eski etek parçası 4
Eski kilim parçası 2
Kılıf 4/6
Kırmızı minder kılıfı 2/9
Terazi 4
Aktariye eskileri 8
Bulgur 3 kutu 12
Un 4 kutu 10
Odun 5
Kılıf 6/8
Eski çuval 3/6
Tütün 2 okka 4
Set sandık 1/8
Tahta sandık 2/5
Değirmen taşı 3
Nohut 1 çeyrek 1
Kara ibrik 8
El leğeni 1/13
Bakır kap 18 okka 75
Kapaklım kuzu tenceresi 50
Altın gerdanlık 80
Asafi gümüş 20
Karapınarlı Deli Alide alacağı kuruş 45
Ayvaz oğlunda alacağı kuruş 50
Kanaç kızı Hatice’de alacağı kuruş 116
Sülüklü Musa’da alacağı kuruş 16
Eski ev hurdası 20
Merhumun toplam bıraktıkları: 965 kuruştur

Varislere Dağıtımdan Önce Çıkarılacak Haklar:

Taksim vergisi 24 kuruş
Tellal ve hamal masrafı 12 kuruş 
Mühür 10 kuruş
Kuyumcu Mıgırdıç kafirine ispatlı borcu: 20 kuruş 
Karısı Raziye’nin mihr-i müeccel alacağı: 16.5 kuruş

Taksimden Önce Çıkanlardan Sonra Kalan Miktar:

882.5 kuruş, vasiyet gereği varislere verilmeyen (teçhiz, tekfin, ıskat-ı salat ve benzerleri masraflar için) ayrılan üçte bir 294 kuruş, kalan miktar: 588.5 kuruş
Bu 588.5 kuruşu iki mirasçının bölüşümü:
Karısı Raziye 73.5
Oğlu Mehmet 515 kuruş”

(Kaynak: Karaman Şer’iyye Sicilleri 6006-023 Ankara Milli Kütüphane)

Mükremin Kızılca

Düzenleme : 11 Ocak 2019 18:54 Okunma : 7368
Foto galeri