Aile Olmak | Karamandan.com - Karaman Haber

Aile Olmak | Karamandan.com - Karaman Haber

23 Ocak 2021 Cumartesi
Aile Olmak

Aile; toplumun ve dinin en küçük ama en temel birimi. Bozulmanın ve dirilişin, ayağa kalkışın tekrar neşvünema bulduğu korunaklı, mahrem yer. Özelde İslam dünyasında, genelde tüm dünyada isteklerinin en hızlı ve kolay gerçekleşmesi için bozmaları gereken yer olduğunu keşfeden batı düşüncesinin; o günden beridir, kadın üzerinden sürekli saldırdığı ve ifsat etmeye çalıştığı kurum.

29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Kozaklı/Nevşehir’de; Anadolu Kadın ve Aile Derneği tarafından organize edilen, Anadolu Platformu tarafından destek verilen ve yaklaşık iki buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanmış olan AİLE ÇALIŞTAYINA katıldık ailecek.

“Devamlılık ve Değişim Ekseninde Aile Olmak” konulu saha çalışması, röportajlar, makaleler, araştırmalar ve daha birçok çaba ve gayret sonucunda; aynı isimle kitap olarak basılan ve geçtiğimiz günlerde okuyucuların hizmetine sunulan, konusunda uzman 12 kişinin makalesine yer verilen kitabın 1. baskısının hemen tükendiğini de çalıştayda öğrenmiş olduk. Hem dernek kütüphanemizde bulunsun hem de isteyen olursa bir miktar elimizde olsun diye aldığımız kitaplar ikinci baskı idi.

Ailenin gerekliliği, önemi, bu gün modern dünyanın aile algısı ve bizim durumumuz konularında yapılan bir panel sonrasında atölye çalışmaları şeklinde altı ana başlık ve bunlar altında hazırlanmış olan sorular üzerinden iki oturumlu bir çalışma yürütüldü.

Çok iyi bir organize yapılmıştı ve geri planda salonların, program akışının, ses düzeninin, medya, sosyal medya ve diğer iletişim araçları üzerinden duyuru işlerini hep genç, üniversitede okuyan veya yeni bitirmiş arkadaşlar yapıyordu ve bu ayrıyeten umut verici idi.

Dini Söylem, Gelenek ve Aile 
Değer Aktarımında Ailenin Rolü 
Ailenin Mahremiyet Alanı 
Hak ve Sorumluluk Çerçevesinde Aile 
Aile ve Sosyal Hayat 
Medya, İletişim, Teknoloji ve Aile

Bu altı başlık altında 12 grup halinde ve 200 civarında katılımcının iştiraki ile yapılan atölye çalışmalarında, 1. Oturumda zayıf yönler ve tehditler (sorunlar) konuşuldu. 2. Oturumda ise güçlü yönler ve çözüm önerileri üzerinde konuşuldu ve gerçekten benim açımdan çok verimli bir program oldu. Katılımcılar bilgili, donanımlı, nezaket sahibi ve bütün samimiyetleri ile bir derdi olan insanlardı. 

Dini söylem ve geleneğin olumlu/olumsuz etkileri ve bu gün gelinen noktada katı fıkıhçı anlayışın olumsuz etkisi ile bu olumsuz etkinin nasıl ortadan kaldırılabileceği veya en aza indirilebileceği,

Ailenin bütün çalışmaların merkezinde olması gerektiği, ailecek içerisinde olunmayan çalışmaların yürümediği veya ağır aksak yürüdüğü ve motorlarından bir arızalanan uçağın hemen bir iniş pisti aradığı ve uçuşa devam edemeyeceği gibi ailecek birlikte olunamayan çalışmaların da en kısa sürede bir iniş pisti aradığı,

Bu gün birçok alanda çalışma yapan dernek ve vakıfların da bir aile gibi telakki edilmeleri gerektiği ve çalışmaların bu şekilde yürütülmesinin daha verimli olacağı,

Sosyal hayattan koparılamayacak bir birim olan ailenin, bu anlamda rolünün güçlendirilmesi gerektiği,

Ailede hak ve sorumlulukların; kimler tarafından, nasıl belirleneceği, özgürlüğün sınırı, mutluluk ve özgürlük arasındaki ilişki,

Mahremiyetin bugün ne anlama geldiği, medya, teknoloji ve iletişimin olumsuz etkileri ve artık bunlarsız bir hayatın söz konusu olamayacağı dikkate alındığında, medya, teknoloji ve iletişimin olumlu olarak nasıl yönetileceği, gibi birçok soru ve soruna cevap arandığı, birçoğuna cevap verildiği iki günlük kazanım dolu bir çalışma idi.

Zamanın ruhunu iyi anlayanlar, her zaman sorunlara da en iyi çözümü üretenler olmuştur. Dün birçok alanda zamanın ruhunu anlayamayan bizler matbaayı 300 yıl gecikmeli olarak kabul ettik. Bu günde aynı şekilde zamanın ruhunu anlayamaz isek anlamlandırmamızda mümkün olmayacaktır. Teknoloji çağını, teknoloji unsurlarını, modernitenin ürettiği yeni alanları ve beraberinde gelen sorunları iyi okuyamaz isek bu gün çözüm önerisi de sunamayacağız. 

Ailede bu gün bundan etkilenen en kıymetli yapımız. Batı düşüncesi kadın üzerinden hareket ederek bu gün temel dinamizm merkezimiz olan aileyi bozmak için elinden gelen her türlü şeyi yapıyor. Bu sorunları kafamızı kuma gömerek çözmemiz mümkün değil. Yerli yerinde tespitler yapıp yarınlarla ilgili sorunları şimdiden çözebilme kabiliyeti ve kararlılığını göstermek zorundayız. Okumalarımızı ve çalışmalarımızı bu minval üzere yapabilme cesaret ve anlayışı üzere olmanız/olmamız dileklerimle.

Okunma : 2073