Karamandan.com

Karamandan.com

04 Temmuz 2020 Cumartesi
karaman

UMAM nedir?
Uluslararası Mülteci Araştırmaları Merkezi UMAM Nedir?.
Kategori : Gündem
13 Ekim 2019 01:37
 
UMAM nedir?

Uluslararası Mülteci Araştırmaları Merkezi UMAM Nedir?...

Ülkemizde misafir ettiğimiz beş milyonu aşkın sığınmacı ve mültecinin toplumsal bir çatışmaya dönüştürülmeye çalışıldığı bir dönemde, UMAM kamu koordinasyonu modeli ile toplumsal ve ekonomik istikrara katkı sağlamak amacı ile 2012 yılından beri insani yardım aktivitelerinde çalışan akademisyenler, bürokratlar, hukukçular ve diğer meslek gruplarına mensup kişiler tarafından kurulmuştur.

UMAM, göç politikalarını sadece insani değil aynı zaman da hak ve hukuk referans ile yeni bir perspektif katarak: Hicret, ensar ve muhacir gibi kadim kültürümüzün ürünü olan kavramlar üzerinden toplumsal bilinci güçlendirmek ve devletimizin göç politikalarına katkı sağlamayı ve ilgili kamu kurumları arasında ortak politika oluşturmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası göç ve mülteci kuruluşlarının İslami toplumsal değer ve kültürleri ile uyuşmayan politikalarının dönüşümüne etki etmek, ulusal ve uluslararası alanda, kriz ve çatışma bölgeleri başta olmak üzere Türkiye’nin yumuşak gücü olarak faaliyetlerini sürdürmek, devletler ve uluslararası kurumların mazlum ve mağdur toplumlara dayattığı “insani yardım” modellerine alternatif bir model oluşturmayı hedeflemiştir.

KURUMSAL YAPI

1-    Bilimsel Çalışmalar: Bilimsel çalışmalar ile akademik disipline katkı ve yeni insani yardım modellerin oluşmasını sağlamak ve raporlar, saha araştırmaları, istatistik çalışmaları ve makaleler yayınlamak ve bu faaliyetleri ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaşmaktadır.

2-    Etkinlikler: Çalıştay, konferans ve sempozyumlar ile uluslararası kurum/kuruluşları ve sektörel yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu yapmak, daha etkin ve verimli çalışmalarına katkı sunmaktadır.

3-    İnsani Yardım: Mülteci, sığınmacı ve koruma ihtiyacı olan insanların yanı sıra insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların temel haklara erişimini sağlamak ve insani yardım faaliyetlerini yürütmektedir.

UMAM, insani yardım ve afetle mücadele stratejisi için sivil toplumu güçlendirme çalışmaları yürütmektedir. Sivil toplum kuruluşları arasında bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına zemin olacak koordinasyon ağları kurmaya çalışmakta ve insani yardım kapasitesinin gelişmesine önem vermektedir. Bu bağlamda kamu kurum/kuruluşları ile sektörel yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca, mülteciler ve sığınmacılar ile ilgili çalışmalar yürüten kamu personeli, diğer STK çalışanları ve gönüllüler için kapasite geliştirme ve eğitim çalışmaları yapmaktadır. 

Bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, üniversiteler, medya ve özel sektörden paydaşları buluşturmaktadır.

FAALİYETLERDEN ÖRNEKLER

1- Uluslararası Mevzuat Sempozyumu: UMAM’ın kamu kurumları ile işbirliği ile yapmış olduğu Uluslararası Kuruluşların İnsani Yardım Faaliyetleri Mevzuat Bilgilendirme sempozyumuna Birleşmiş Milletler’in temsilcileri, uluslararası kurumlardan, yabancı sivil toplum kuruluşlarından ve yabancı misyon temsilciliklerinden yoğun katılım sağlanmıştır.

2- UMAM ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Çalışmaları: UMAM, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalamıştır. UMAM, bu protokolle ülkemizde bulunan Suriyelilere, yasal kalış imkanına sahip yabancılara, uluslararası koruma başvuru sahibi kişilere ya da geçici koruma statüsü sahibi yabancılara, mültecilere, sığınmacılara ve Türk vatandaşlarına yönelik psikososyal destek ve travma rehabilitasyonu faaliyetleri, Türkçe ve yabancı dil kursları, genel kurslar, uzaktan eğitimlerde dahil mesleki, teknik ve sertifikalı eğitim kursları, sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel etkinlikler ile kurslar düzenlenmesine, Türk ve yabancı çocukların eğitime erişimini sağlamak ve karma okuduğu okullara yönelik projeler, lojistik ve mali destek sağlanmasına dair projelerin Türkiye’nin tamamında hayata geçirilmesi için yasal olarak yetkilendirilmiştir.

UMAM, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile ayrıca Kuzey Suriye’de ki okul ve öğrencilere eğitim materyallerinin sağlanması, ders kitaplarının hazırlanması, basımı ve teslimi, okullarda kütüphane oluşturulması gibi eğitimin iyileştirilmesi için aktivitelerde bulunmuştur. 

Kuzey Suriyenin Afrin ilinde, anadilde Kürtçe eğitim verilebilmesi için “ZİMANE KURDİ” isimli kitap yazılmış ve 2018 yılından beri ilk ve orta okullarda (1-6 sınıflarda) ders kitabı olarak okutulmaktadır. Afrin merkez ve çevresinde ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 250 okula Kürtçe Kütüphane kurulumunu sağlamıştır.
    
3- UMAM ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Çalışmaları: UMAM, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Suriye’den getirilen ve halen Türkiye’de yaşayan 400 Suriyeli gencin katılımı ile gençlik kampları düzenlenmiştir. Savaştan etkilenen gençlere psikososyal destek hizmetleri sağlanmıştır. UMAM’ı temsilen eğitimci, akademisyen İbrahim Halil Er’in sunumunu yaptığı “Gençlik ve Gelecek” konulu seminerler de Suriyeli gençler tarafından ilgiyle takip edilmiştir. 

4-    UMAM ve AFAD İşbirliği: UMAM, AFAD Uluslararası İlişkiler ve İnsani Yardım Grup Başkanlığı ile işbirliği ve koordinasyon içinde Yemen’de ihtiyaç sahibi 6 bin aileye 2019 yılında gıda dağıtımı yapmıştır. 

5-    UMAM ve Göç İdaresi Kamp Çalışmaları: UMAM, Kamplarda bulunan Suriyeli sığınmacıların yönelik ISRAR (Innovative Syrian Refugees Active Recrvitment) projesi başlatmış ve Tarımsal meslek edindirme ve istihdam sağlamak için yoğun çalışma yürütülmektedir. 18-36 yaş aralığında %60 kadın %40 erkek olmak üzere 15.000 sığınmacının istihdamı sağlamak amacı ile faaliyetlerini MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel müdürlüğü, Göç İdaresi ve ilgili Valilik ile yürütülmektedir. 

Kahramanmaraş Kampı; UMAM, 5 Bin Suriyeli sığınmacının (ISRAR) Tarımsal meslek eğitim ve istihdam sağlamak amacı ile 2019 yılında çalışmaya başlamış ve 1000 kişinin tarımsal eğitimi, sertifikasyonu ve istihdamı sağlanmıştır. İkinci 1000 kişinin tarımsal mesleki eğitimi ve istihdam çalışmaları devam etmektedir. 

Kamp içerisinde UMAM ofisi tarafından kademeli olarak 2.000 kişiye nakdi destek sağlanmış ve 2019 yılı sonuna kadar 5000 kişiye nakdi ve ayni destek sağlamayı hedeflemektedir.

UMAM, Kamp içerisinde Hayat Boyu Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve Kahramanmaraş Valiliği ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Hatay Kampı; 4.000 sığınmacının ISRAR projesi kapsamında tarımsal meslek eğitim ve istihdam sağlamak amacı ile faaliyetlerine başlamış ve 2019 yılı sonunda 2000 sığınmacının Tarımsal mesleki eğitim ve istihdam çalışmalarını bittirmeyi hedeflemektedir.

Okunma : 1172
karaman


EKSPERTİZ
guney sigorta
Gündem haberleri
Tek Ailesinin Acı Kaybı
30 Haziran 2020 Okunma: 19155 Yaşam
Karaman’da bir fabrika virüs nedeniyle üretimi durdurdu
01 Temmuz 2020 Okunma: 18842 Ekonomi
SON DAKİKA: Tuvalette can verdi
30 Haziran 2020 Okunma: 9970 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın