Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 18 Aralık 2018  -  Saat : 12:09:35   Görüntülenme: 3078

YUKARIÇAĞLAR (Yukarı İzvid) KÖYÜ 
Yukarı Çağlar Köyü Karaman Ermenek'in kuzey-batısında ve Ermenek Merkeze 15 km uzaklıkta, 1780 metre yükseltidedir. 

Yukarıçağlar, Ermenek, Karaman ilçesine bağlı bir köydür. Köyün Osmanlı Dönemindeki adı İzvid-i Ulvi'dir. Cumhuriyet Döneminde İzvit olarak söylenmiştir.

1963 yılında ise Yukarı Çağlar adı verilmiş. "Yukarıçağlar" adı; Meraspoli bol sularından dolayı verilmiştir. 

Yüksek bir tepede tüm vadiye hâkim bir köy olan Yukarı Çağlar. Eski adıyla Yukarı İzvit ve daha eski adıyla Roma Dönemi’ndeki Sbide Antik Kenti’dir. 

Köyümüz Balkusan Köyü ile Aşağı Çağlar Köyünün arasında yer alır. Güneyyurt’un hemen doğusunda yukarı ayrılan yolun Yeni Mahallede (Alakilise) çatallaşan yolun sağından üç km sonra köye ulaşılır.

Köyümüz, dağlık bir yapıya sahiptir. Karstik (eriyebilen) yapısından dolayı köyümüzün çevresinde bol miktarda mağara ve yeraltı su sistemleri bulunmaktadır.

Köyümüzün iklim tipi, daha çok Akdeniz İklimine benzemektedir. Karasal İklimin özellikleri az da olsa görülür.

Kış aylarında havanın soğuması ile yağan kar bu durumun göstergesidir.

Yukarı Çağlar Köyü’ nün bilinen en eski tarihi günümüzden iki bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Köyümüz Bizans Devletinin yönetimi altında uzun yıllar kalmıştır.

Köyün Osmanlı Dönemindeki adı "İzvid-i Ulviye" dir. "İZVİT" kelime anlamı olarak belen önünde bulunan köy, suları çok olan köy ve bir de yüksek kayalık önünde bulunan köy anlamındadır. Cumhuriyet Döneminde "İzvit" olarak söylenmiştir. 

Yukarıçağlar köyü İslam tarihi, Karamanoğullarının bölgeye gelmesi ile başlamaktadır.

Karamanoğulları ile gelen aşiretlerin yerleşmesi sonucu kurulmuştur. Köy mezarlığındaki taşlardan buraların Karamanoğulları ilk dönem yerleşkeleri arasında olduğu anlaşılmaktadır. Durmuş Ali Özbek’in Medya Ermenek’te yayınladığı mezar taşları bunu açıkça göstermektedir.

Ne mutlu köy halkına ki, bu taşları bu güne kadar koruyabilmiş. Burada dikkat çeken bir mezar taşında koçbaşının stilize edilmiş halinin bulunmasıdır.

Bu motifi yörede yaptığım gezilerde sadece Nure Sofi’nin hanımına ait olduğu söylenen mezar taşında gördük.

Köy çevresinde pek çok tarihi eser ve kalıntılar bulunmaktadır. Yukarı Çağlar köyünde bulunan tarihi kalıntılar ve yerler; Karamanoğlu camii, Değirmen önü, Sultan Tahtı ve Kaya Mezarları, Taşkisle, Topaktaş gözetleme kulesi, Hisar kalesi, Sıra Delikler su kanalı 14 km'dir, Sulu İn, Erkeç İni, Ayı Pınarı’dır.

Köyün kuzeydoğusunda yüzey buluntularından Roma ve Bizans devirlerine ait olduğu anlaşılan Sibide antik kenti bulunmaktadır. Ancak ören yeri içerisindeki yapılar genellikle temel seviyesine kadar tahrip olmuştur. Geniş bir alana yayılmış olduğu anlaşılan antik kentin, kalıntılarını izlemek, yerleşmiş olduğu dik yamaçta akmalar olması nedeniyle oldukça zordur. Ancak antik kente ait yapılardan kalan mimari parçalar (sütun başlığı, sütun, kesme taş vb.) Yukarı Çağlar Köyündeki yapılarda yoğun olarak kullanılmıştır. 

Yukarı Çağlar köyünün kuzeyinde, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan sıradağın altından geçen Roma dönemine ait bir su kanalı yer almaktadır. Bugün köylülerin Ayıpınarı dedikleri mevkiden başlayarak yaklaşık 4 km uzayarak Hisar Kalesi denilen mevkie kadar tünellerle gelmektedir. Tünelin içine düzgün kesme taş ve kireç harcı ile 30-60 cm genişliğe ve yaklaşık 70 cm derinliğe sahip su kanalı inşa edilmiştir. Su kanallarının yaklaşık 500 m kadar uzunluğundaki bölümü bugün gezilebilmektedir. 

Yukarı Çağlar Ören Yerinin doğu cephesinde nekropol alanı bulunmaktadır. Yamaç boyunca teras halinde sıralı kayaya oyulmuş çok sayıda oda mezar, arkosollü kaya mezarları ile bölgeye özgü lahit kapakları bulunmaktadır. Kaya mezarlarının bazılarında kabaca işlenmiş figürler görülmektedir. Mezarların büyük bir kısmı heyelan toprağının altında kaldığı anlaşılmaktadır. Alanda yüksek miktarda makilik bitki örtüsünün olması nedeniyle mezarların görselliği ve varlıkları izlenememektedir. 

2015 yılında yapılan arkeolojik kazılar sırasında M.S.3. yüzyıla tarihlendirilen Mermer lahit gün yüzüne çıkarılmıştır. Antik dönemde tahrip edilen lahidin ön yüzünde ortada Tabula Ansata (Kitabelik), her iki yanında da bitkisel bezemeli çelenk yer almaktadır. Toplamda 26 adet mezar temizlenerek ziyaret edilebilecek duruma getirilmiştir.

Domitiopolis/Sultan Tahtı; Köyün kuzey doğu yamaçlarında bol miktarda Nekropol/Mezar ve kent kalıntılarına rastlanmaktadır. Kaya ve yer mezarları, sabit ya da büyük kayalara oyulmuş lahitler, sütunlar ve sütun başları ortalık yerdedir. Köyün kuzeyini komple kuşatan devasa kayalar içerisinde de Tarihi sıra delikler, su kanalları ( 14 Km) göze çarpmaktadır. Burası antik dönemde İsaura-Germenikapolis, Bu gün ki Bozkır- Ermenek arasında bir büyük kaya zincirinin altındadır. Bölgenin adı Roma ve Bizans döneminde Zeed ve Spide olarak geçmekte olup İncil’de geçen metinlere göre de Havari Barnabas ve arkadaşlarının Karamanın Akçaalan köyünde bulunan Philedelphia’dan ayrılıp Tolbunarda bulunan antik kente “Gavurini” uğradıktan sonra buraya geldikleri anlatılmaktadır.

Yukarı Çağlar Köyü’ nün kuzeyinde bulunan yüksek kayalıklar üzerinde Sulu İn vardır. Çok eski bir yerleşim yeridir. İçinde su havuzu bulunmaktadır. Ayrıca mezar kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Tarih öncesi çağların müthiş bir korunma ve barınma yeri olduğu kesindir.
Köyde dikkat çeken bir tarihi eser ise Karamanoğulları döneminden kalma Ulucami ve önündeki ulu çınardır. Cami, Karamanoğulları devri taş oymacılığı ve ağaç oymacılığının tipik örneklerindendir. 

1845 yılı temettuat defterine göre Yukarı İzvid olarak kaydedilen ve 89 hanede 445 nüfusu ile oldukça kalabalık köylerden birisidir.

Bu tarihte köyde olan hane reislerinin isim ve lakapları şöyledir: Halil oğlu Hafız İbrahim İmam, Balcı Halil oğlu Ali, Ali Efendi oğlu Abdullah Muhtar, Seracı Hüseyin, Seracı oğlu Durmuş Ali, Balcı Mahmud oğlu Hüseyin, Kara Hasan oğlu Mahmud, Kara Hasan oğlu Ali, Küçük Süleyman oğlu İsmail, Mustafa oğlu Hamza, Uzun Ali oğlu Ali Uzun, Ömer oğlu Süleyman, Balcı Mehmed oğlu Ahmed ve Kerim, … Molla Hüseyin, Demirci Eyyüb, Hacı Ahmed oğlu Abdullah, Yusuf Suhte (?), Takkeli Ahmed oğlu Hasan, Celil oğlu Hüseyin, Ahmed oğlu Mehmed, Abalı Hasan oğlu Mehmed, Osman oğlu Bekir, Mü'min oğlu Molla Abdullah, Hacı Mü'min oğlu Hasan ve Mustafa, Abdullah oğlu Abdullah, Osman oğlu Molla Yahya, Ali Efendi oğlu Ahmed Efendi, Mahmud oğlu Kara Ali, Mehmed oğlu Abdullah, Tapur oğlu Mehmed, İshak oğlu Abdullah, Hafız Halil oğlu Ahmed, İshak oğlu Ali, İshak Abdurrahman oğlu Osman, Kapıcı oğlu Kerim, Abdurrahim oğlu Abdurrahman, Hacı Abdullah oğlu Abdullah, Hayta oğlu Hüseyin, … oğlu Mustafa, Kulak Mehmed oğlu Ali, … oğlu Durmuş Ali, Berber oğlu Yusuf, … Süleyman, Takkeci oğlu Mehmed, Deli Mehmed oğlu Hüseyin, Kara Ömer oğlu Hüseyin, Kara Ömer oğlu Mustafa, Eyüb oğlu İsmail, İbrahim oğlu Mustafa, Hizarcı oğlu Hızır, Hacı Hüseyin oğlu Mahmud, … Mehmed oğlu Mustafa, Yusuf oğlu Mehmed, Çapur oğlu Osman, Demirci Halil oğlu Ali, Takkeci oğlu Osman ve Abdullah, Sodacı oğlu Ahmed, Tüfekçi (?) oğlu Molla Mehmed, Süllü oğlu Mehmed, İmam Ali oğlu Mustafa, Boz Ahmed oğlu Ali ve Süleyman, Gök Ali oğlu Mahmud, Mustafa oğlu Hüseyin, Boz Ahmed oğlu Hüseyin, Veli oğlu Yusuf, Kara Veli oğlu Veli, Çapur oğlu Halim, Abdussamed oğlu Abdullah, Tatar Ahmed oğlu Mustafa, Ömer oğlu Hüseyin, İsa oğlu İsa, Topal Mahmud oğlu Mahmud, Topal Hasan oğlu … Mustafa, Tolak Ali oğlu Halil, … oğlu Süleyman, Avcı Hüseyin oğlu Ali, … Ahmed oğlu Ali, … Mahmud oğlu Ali, Molla Kerim oğlu Hasan, Abdurrahman oğlu Abdullah, Mustafa Çelebi oğlu Abdulbaki, … oğlu Ali, … oğlu Hüseyin, İslam oğlu Mustafa, Kalender Mehmed oğlu Durmuş Ali. 

Köyümüzdeki insanların gelir kaynağını genelde tarım ve hayvancılık oluşturur. 

Sebze ve bahçe tarımı da yapılmaktadır. Topraklarımızda elma, üzüm, kiraz, şeftali, nohut ve buğday gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

Az miktarda da olsa küçükbaş hayvancılık yapılır. Köyümüzün yaylasına, insanların ve araçların daha rahat gidip gelebilmesi için, bir yol açma çalışması yapılmaktadır.

Köyümüzde içme suyu sorunu yoktur. Köyümüzün eğitim durumu orta düzeydedir.
 

YUKARIÇAĞLAR (Yukarı İzvid) KÖYÜ 
YUKARIÇAĞLAR (Yukarı İzvid) KÖYÜ  Yukarı Çağlar Köyü Karaman Ermenek'in kuzey-batısında ve Ermenek Merkeze 15 km uzaklıkta, 1780 metre yükseltidedir.