Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 05 Şubat 2019  -  Saat : 11:15:13   Görüntülenme: 6784

Uğurlu Köyü
Uğurlu Köyü Sarıveliler'in güney doğusunda ve Sarıveliler Merkeze 8 km uzaklıkta, 1570 metre yükseltisi bulunmaktadır.

Sarıveliler Ermenek yolu üzerindedir. Esentepe (Lamos) Mahallesine doğru uzanan çıplak bir yamaç üzerine kurulmuştur. Köye girmeden ardıç ağaçlarına ve kayalara oyulmuş, kat kat mağaralara rastlarsınız.

Tüm Anadolu toprakları gibi Uğurlu toprakları da birçok medeniyetlerin beşiğini oluşturur. Bu medeniyetler hakkında günümüze kadar ulasan çeşitli kalıntılar bunu doğrular niteliktedir.

Söz gelişi Köristandaki, Boyunağıldaki, Sandıklıboğazdaki ve kurum önümdeki inler Romalılar dönemine ait medeniyetin izlerini taşımaktadır. Bu arada; Örene, Bozyaka, Gözpınarı, Örendorusu, Çevlikbaşı, Köristandaki Hamam ve Uzun Kırdaki tarihi eser kalıntı ve izleri de ayrı bir medeniyetin göstergeleri olmaktadır.

Ne vaki bu medeniyet eserlerine ait binaların tasları köy evlerinin yapımında kullanılması sonucu çıplak gözle görülemez duruma gelmiştir. Bu arada topluluklar arası savaşlarda söz konusu medeniyetler ve eserleri üzerinde hiç şüphesiz olumsuz izler bırakmıştır. Buna, doğa şartları da eklenince bugünkü durumuna gelmiştir.

Türklerin Anadolu'ya 1071 Malazgirt zaferiyle ayak basmalarıyla başlar. Nure sofi öncülüğündeki ilk Türk kafilesi 1228 yılında Ermenek'in Kamış Boğazına ayak basar. Bu tarihten sonra Karamanlılar olarak bilinen Türkler Ermenek ve çevresine yerleşir. Bunlar arasında konargöçer Türkmen aşiretleri de bulunmaktadır.

Ermenek ve çevresine yerleşen Türkmen Mamulu Aşiretlerinden Uğurlu Cemaatinin de bulunuşu bize önemli bir ipucu vermektedir. Daha önce açıklandığı üzere çeşitli Türk Boyları, Oymaklar, Aşiretler ve Cemaatler ya gittikleri yerlere adlarını vermişlerdir, ya da gittikleri yerlerin adlarını almışlardır. Biz öyle zannediyoruz ki Uğurlu Cemaati ’de bugünkü köyün bulunduğu yere yerleşerek cemaatin adi olan Uğurlu köyünün temelini oluşturmuşlardır.

O dönemde yerleşik düzene geçen Türkmen aşiretler hayvancılık ve tarımı günümüzdekine benzer şekilde iki faaliyeti birlikte sürdürmüşlerdir. Bu cümleden olarak; Sulu Egrik, Boyuna Ağıl, Egrik Ardı ve Kara Keçi Yeri mıntıkalarının adı bize önemli ipuçlarını vermektedir. Ayrıca Korunun içindeki sayısız çardak kalıntıları da ayrı bir delil oluşturmaktadır.

Bu arada kulaktan kulağa günümüze kadar ulasan ayrı bir bilgi daha vardır. O da köyümüze ilk yerleşim yapan konargöçer bir Yörük ailesidir. Söz konusu aile Barçın yaylasından göç zamanı kışlak yeri olan Anamur un Karakaya köyüne dönerken köyümüzün bulunduğu yerde göçü götüren develerden birinin ayağı kırılır. Bu sebeple kişi burada geçirmek zorunda kalır. Yörük ailesinin kışladığı yer, bugünkü Gadirlerin evinin olduğu yer olarak söylenir.

O yıl çok çetin bir kış geçer. Aile, sürülerini Kuyularda kışlatır. Çok çetin geçen kışın ardından sarıçiçek, sümbül, nergis ve nevruzun çok bulunduğu yörede ilkbahar gelir. Koyunlar ve keçiler yavrulamaya baslar. Hayvanlar öyle bir yavrulama yaparlar ki hemen hepsi ikiz doğururlar. Hayvanlardan ve yavrulardan hiç ölen olmaz. Burada aile fertleri ve hayvanları son derece sağlıklı bir şekilde ilkbahara ulaşırlar.

Bu durumdan son derece memnun kalan ailenin yanına, kışlak yeri olan Karakaya köyünden kalkarak tekrar Barçın yaylasına çıkan dostları gelir. Onlara “Burası bize uğurlu geldi. Biz burada bir daha ayrılmayız” derler. Gerçekten o tarihten sonra hiç ayrılmadıkları düşünülebilir.

Uğurlu yer böylece Uğurlu Köyü olarak sürekli bir yerleşim yeri olur. Açıklanan bu bilgilere rağmen Köyüm Uğurlu'nun kuruluş tarihi konusunda kesin bir bilgiye ulaşılmamıştır. Ancak tapu ve maliye defteri kayıtlarına göre 450 yılı askın bir yerleşim yeri olduğu düşünülebilir, söylenebilir.

1845 yılı temettuat defterlerinde adı geçmemektedir. Ayrı bir köyle mi yazıldı yoksa göçer halde miydi bilinmiyor. Ancak bir köyde şu anda bulunan sülaleleri vermekle yetineceğiz. Bobuşlar Sülales; Halitler, Balcılar, Köseler, Dukguklar, Hacıaliler, İrbiller, Esekeyalar. İmamlar Sülalesi; İslimler, Adilgiller, Garaahmatlar, Kör Aliler. Eseler Sülalesi; Deli Beşgiller, Deli Kerimgil (Topallar). Tiryakiler Sülalesi; Gadirler, Davutlar. Gürveliler (Kurtlar) Sülalesi; Garagözgiller, Zımbitler. Sipahiler Sülalesi; Safugil, Akguligil, Toplagil. Maraşlılar (Göğüşler) Sülalesi; Talaşlar, Bozdurmuşgil. Hasan Keyalar Sülalesi; Tekavutgil, Avuncular, İmezegil.

Uğurlu köyü, dört mevsimin dördünün de en güzel yaşandığı yörelerimizden biridir.  Atalarım göçebe aşiretler olarak bu yöreye gelmişler. Kışları Anamur ilçesi Kara Ağa yöresine, yazları bu gün köyün kurulduğu yaylalara göç ederek yaşarken Karaman Beyliğinin yıkılmasından sonra Fatih Sultan Mehmet in fermanı ile zorunlu iskâna tabi tutulmuşlar ve araştırmalarımıza göre 1474 yılı dolayında Uğurlu köyünü oluşturmuşlardır.

Ermenek, Başyayla, Sarıveliler ve çevresindeki doğal yapı korunmaya,  barınmaya ve avlanmaya çok müsait olduğundan tarih öncesi (prehistorik)  çağlarda da ilk insanlara yerleşim yeri olmasına neden olmuştur.

Ele geçen Tarihi kalıntılardan ve çevredeki eserlerden elde edilen bilgilerin 4500-5000 yıllık bir geçmişe ışık tutmaktadır. Özellikle Büyük İskender ile başlayan bu devre ait çevrede onlarca antik kent ve yerleşim merkezi vardır. Bunlardan birisi de ZENONOPOLİS, Uğurlu Köristanı’dır.

Uğurlu köyü ile Tepebaşı Köyü arasında önemli bir geçit yeri olup, yayla mevkiindedir.  Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra Ermenek yöresi Bizanslılarda kalır, o zamanlar halk zulüm içinde olduğundan Hıristiyanlık dinini seçenler, dağ başında mağaralarda, kaya kovuklarında gizli ibadet ediyorlardı.

Daha sonra Bizanslılar döneminde Hıristiyanlık dini benimsenince idarenin kontrolünden uzak yerlerde ilk Hıristiyan tapınak yerleri olan “Kaya Manastırı” gerçekleştirip buralarda ibadet etmişlerdir. Yöremizde en belirgin günümüze kadar gelen kaya Manastırlarından biri de Köristan (Zenonopolis)dir. İrili ufaklı birçok Kaya Manastırları, hamamlar ve kaya mezarları bulunmaktadır. 

Uğurlu köyünün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Sulanamayan yerlerde tahıl üretimi yapılır. Bahçe tarımı konusunda çevrede adından söz ettirmektedir. Özellikle elma üretimi yaygındır. Bağcılık ve sebze ekimi ve üretimi de yapılmaktadır. Bölgede en iyi üzümler bu köyde yetişir. Bu nedenle bağbozumu şenlikleri düzenlenmektedir.

Küçükbaş hayvancılık yoğun olmak üzere büyükbaş hayvancılık ta yapılmaktadır. Köy halkı okumaya büyük önem vermiştir. Çevrede en çok memur, öğretmen ve çeşitli kademelerde görevli kişi yetirtirmiştir.

Uğurlu Köyü
Uğurlu Köyü Uğurlu Köyü Sarıveliler'in güney doğusunda ve Sarıveliler Merkeze 8 km uzaklıkta, 1570 metre yükseltisi bulunmaktadır.