Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 05 Ocak 2019  -  Saat : 11:08:49   Görüntülenme: 5412

SİNCİ KÖYÜ
Sinci Köyü, Kâzımkarabekir’in kuzeyinde ve Kazımkarabekir Merkeze 16 km uzaklıkta 1052 metre yükseltidedir.

1970 yılına kadar kazımkarabekir’in bir çiftliği iken bu tarihte köy halini almıştır. Kuzeyi ve batısında Çumra İlçesi, doğusunda Kisecik ve İslihisar, güneyinde ise Kızılkuyu ve Akarköy bulunmaktadır.

Köyün nüfusu; 1970 yılında 185, 1975 yılında 113, 1990 yılında 97 ve 2014 yılında ise 36 nüfusa düşmüştür.

Nüfustaki azalmanın ana sebepleri; köy halkının okumaya önem vermesi ve çoğunluğunun memur olması, halkın çoğunluğunun Karaman merkezde oturması ve çiftçilik sezonunda köye giderek ekim ve hasadı yapıp tekrar dönmesinden kaynaklanmaktadır.

Köyün tarihi aslında oldukça eskidir. 1518 yılındaki tahrirde adı bulunmaktadır.

Bundan anlaşılacağı üzere Selçuklular dönemine kadar uzanır. Çünkü bu bölgede ve özellikle ova taraflarında Selçuklular dönemi yerleşkesi yoğun olarak bulunmaktadır.

Karamanoğulları döneminde yerleşme devam etmiştir. 1500 yılının sonlarına doğru ise pek çok köy halkı başka yerlere göç etmiştir.

Sonraki yıllarda ise güvenlik nedeniyle köyler boşaltılmış, ya şehirlere ya da yakın büyük köy ve kasabalara yerleşmiş ve çiftlik olarak ekim dikimini yapmıştır.

Sinci köyü dört tepe arasında kurulmuştur. Doğusunda Katçali Tepesi, güneyinde Duman Tepesi, batısında Garip Tepesi, kuzeyinde Balla Tepesi vardır.

Kazımkarabekir İlçesinin bir yaylağı iken 1970 yılında bağımsız köy olmuştur. İsmi (Çiftliği) yörenin özelliğinden almıştır.

“Sin” Türkçe’de Çukur Mezar anlamına gelir ki, etrafı Halka Dağı denilen tepelerle çevrili olan sinci çukurda kalır, “ce” eki de eklenerek “Since” denmiş ama zamanla daha kolay okunması için “Sinci” olarak telaffuz edilmiştir.

Köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekte olup 150-200 yıl kadar önceye dayandığı söylenmektedir.

150-200 yıl önce Nevşehir dolaylarından Muttalipler lakabıyla anılan dört kardeş aileleri ve develeri ile birlikte önce Çiğdemli (Davgandost) köyüne gelmişler.

Burada rahat edemeyince, önce şimdiki köyün 2 km doğusunda Katçali mevkiine yerleşmişler.

Daha sonraları bu aileler sütlerini iyi kaymak tutmadığına inanarak develerinden birini bırakıp deve nereye çökerse orada iyi kaymak tutar oraya yerleşelim dedikleri ve develerin şimdiki köyün kurulduğu yerde çöktüğü için köyün buraya kurulduğu rivayet edilmektedir.

Buraya ilk olarak bu aile evler ve ahırlar yapmış, sonra buraya Hacı Abdurrahman aileleri gelmiş ve evler yaparak yerleşmiştir.

Daha sonra diğer köylerden de gelenler olmuştur. Kızılkuyu’dan ve Kasaba merkezden gelenlerle köy haline dönüşmüştür.

Sinci köyü ismini eski mezarlıklar anlamına gelen yakınındaki mezarlıktan almıştır.

Köy çevresinde eski dönemlere ait yerleşim yeri kalıntıları bulunmaktadır. Sinci’nin kuzeydoğusunda Gavurağılı denilen mevkide örenler ve birde eski su kuyusu vardır.

Köy içerisindeki Ezantaşı dedikleri taş ile birkaç tane mermer sütun başlıkları çevrede medeniyetin yaşandığının kanıtlarıdır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Halkın çoğunluğu kış mevsiminde Kazimkarabekir ve Karaman' da ikamet eder, yaz aylarında islerin açılmasıyla birlikte köye geri dönerler.

Genellikte tahıl ekimi yapılmaktadır. Hayvancılığı sadece, köyde sürekli kalanlar yapmaktadır. 
 

Sinci Köyü
SİNCİ KÖYÜ Sinci Köyü, Kâzımkarabekir’in kuzeyinde ve Kazımkarabekir Merkeze 16 km uzaklıkta 1052 metre yükseltidedir.