Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 26 Nisan 2018  -  Saat : 09:47:17   Görüntülenme: 7686

ŞEYHLER (ŞIHLAR) KÖYÜ
Halk arasında Şeyhler Köyü olarak söylenen Şıhlar Köyü, Karaman Merkez'in batısında ve Merkeze 37 km uzaklıkta, 1261 metre yükseltidedir. Köy; Bozkandak, Damlapınar, Muratdede, Hadim Alanözü köyleri ile çevrilidir. Nüfusu; 1894 yılında 71, 1922 yılında 14 hanede 49 kişi, 1925 yılında 93, 1950 yılında 90, 1970 yılında 117, 1990 yılında 29 ve 2014 yılında 7 erkek, 7 kadın 14 nüfus bulunmaktadır. 

1844 Temettuat defterinde köyde 25 hanede bulunan kişiler ve lakapları şöyledir: İmam Hacı Mustafa Efendi, İsmail Kçeoğlu hasan, Sohtaoğlu Mehmet, Kulakoğlu Ahmet, Seyyidoğlu Cirki Mehmet, Cabbaroğlu İbrahim ve Süleyman, Kulakoğlu Abdulkadir, Kabak Hasan’ın İbrahim ve Hasan, Kara Hüseyin’in Mehmet, Abalıoğlu Mustafa, Avcıoğlu Yusuf, Tekelioğlu Mustafa, Bekir’in Halil, Gaffar’ın Habib, Şükrü’nün Seyyid, Abdülkerim’in Kara Ahmet, Hakkı’nın Mustafa, Memiş’in Hasan, Faikoğlu Mehmet, Mümtaz’ın Mehmet, Hasan’ın Kara Mehmet, Kara Mustafa’nın Hasan, Veli’nin Ali. Şeyler ve dervişler Anadolu’nun ıssız yerlerine ve uç noktalarına tekke ve zaviyelerini kurarak, Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamışlardır. Bunlardan birisi de Karamanoğulları zamanında, Buhara’dan gelen Medrese Hocası Yalıncak Sultan ve oğlu Taç Ahmet'tir.  Bu şeyhin anısına bu köyümüze Şeyhler ismi verilmiştir. Köken olarak Avşar Yörüklerine dayanmaktadır. Medresede, bulunduğu köy ve civar köylerden talebelere İslami ve içtimai dersler verildiği söylenmektedir.

Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar, Horasan dolaylarından Anadolu’ya gelen Şeyh obalarını belli yörelere yerleştirir, bu şeyhler Tekke kurarak halkı aydınlatır, tarım ve hayvancılıkla da uğraşırlardı. Buraya yerleştirilen Şeyh Yalancık Sultan ve oğlu Tâci Ahmet’in yöresi olan bu köye “Şeyhler” adı verilmiştir. Taci Ahmet’in mezarının yakınında birde Çullu Hoca diye anılan bir veli kişinin de mezarı bulunmaktadır. Taci Ahmet’in türbesinin yanında büyük bir medrese kalıntısı da halen görülmektedir. Bu tekkenin yararlanması için verilen araziler Bardas ve Bozkandak köylerine kadar uzanmaktadır. Oğlu Taç Ahmet zamanla babasını geçmiş Yalıncak Sultan’a gelenlere “Taci benden üstün olmuştur, ona gidin” diye yollamaktadır. 

Bozkandak köyü ile Şeyhler köyü arasında Samrak adı verilen bir mevkideki medresede eğitim vermekte olan ve Yalıncak Sultan adıyla bilinen bir zatın mezarı bulunmaktadır. Bu mezarlık köylünün Dede dediği bir mevkidedir. Şeyhler köyünde de bu zatın oğlu olan Taç Ahmet’in mezarı bulunmakta ve buraları insanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Halk arasında da bu iki insanla ilgili olarak bazı rivayetler anlatılmaktadır. Taç Ahmet; Samrak’taki medresede eğitim görmekte olduğu yıllarda fizik olarak diğer arkadaşlarından küçük zayıf biridir. Yine bir gün medresenin bahçesinde arkadaşlarıyla dolaşırken gökten bir taç’ın kendilerine doğru indiğini fark ederler. Herkes taç’ın kendine indiğini düşünüp kapmak için çırpınırken Ahmet kendinin fizik yapısını göz önüne alarak kendini arkadaşlarından küçük görerek bir kenara çekilmiş. Öğrencilerinin bu şekilde taç için çırpındığını gören hocaları şöyle seslenmiş… O Taç gökten bir kişi için iniyor. Bu taç Ahmet’in başına inecektir. Bu sözün arkasından taç kenarda sessizce bekleyen Ahmet’in kafasına inmiş. O günden sonrada bu olaydan dolayı Ahmet’e Taç Ahmet denilmiştir. Küçük bir bina ile örtülen mezarının ayakucunda kurumuş ağaç vardır ve Şeyhler köyünde bulunmaktadır.  

I. Dünya Savaşı ve Milli mücadele yıllarında Şeyhler (Şıhlar) köyü, Kızılyaka bucağına bağlı köydür. Ancak nüfusu az olmasına rağmen bu savaşlarda beş adet şehit vermiştir. Bu şehitlerimiz: Ali Efendi Oğullarından Mehmet Emin Oğlu Eyüp 1299 doğumlu, Konya Karaman Hadım Pirlevganda Şeyhler (Şıhlar) köyünden Şehit. Tiryandafil Muharebesi 17 Haziran 1331 Merkum 17 Haziran 1331 tarihinde Tiryandafîl Muharebesi'nde şehiden vefat ettiği kıtası kumandanlığı'nın iş'arm atfen İstihbarat Kalemi'nden bildirilmiştir. 12 Teşrini Evvel 1331 Timurcu Hamit Oğullarından Hasan Oğlu Abdülhalim 1307 doğumlu, şehit, Anafartalar 26 Haziran 1331, 26 Ağustos 1331 tarihinde Anafarta Muharebesinde şehiden vefat ettiği Muamelat-ıZatiye'nin 335758 numaralı ihbariyesi ile şerhtir.

Mustafaoğullarından Abdüllatif Oğlu Mustafa 1308 doğumlu, 72. Alay, 1. Tabur, Şehit, Alay 72/1 efradından iken şehiden vefat ettiği, Kıtası kumandanlığı'nın /30/9/1332 ve 320 numaralı ihbariyesiyle şerhtir. Hayrullah Mustafa Oğlu Hüseyin, 1306, Muhtar ifadesi ile şehit. 16 1/883 49 Hadim As. Ş b. 6229 Yoklama Defteri  (1299-1308) Yeni: 15 Eski: 139 Ali Efendi Oğullarından Eyüb Mehmet Emin, 1299 Konya Karaman Hadım Pirlevganda Şeyhler(Şıhlar) Şehit.

Fotoğraflar: Mehmet Çetin
Araştırmacı: Osman Ülkümen
Editör: Cuma Ali Kaya

 

ŞEYHLER (ŞIHLAR) KÖYÜ
ŞEYHLER (ŞIHLAR) KÖYÜ Halk arasında Şeyhler Köyü olarak söylenen Şıhlar Köyü, Karaman Merkez'in batısında ve Merkeze 37 km uzaklıkta, 1261 metre yükseltidedir.