Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 06 Aralık 2018  -  Saat : 09:25:57   Görüntülenme: 4545

SARIVADİ (ÖZLÜCE) KÖYÜ
İl adı Sarıvadi iken Özlüce olarak değiştirilen ve sonradan tekrar eski adına dönen Sarivadi Köyü, Ermenek'in güneyinde ve Ermenek Merkeze 38 km uzaklıktadır. Sarıvadi Köyü, Orta Toroslar üzerinde Göksü nehrinin güney yakasında kurulmuş 1212 rakımlı bir yerleşim yeridir. İlk adı Sarıvadi'dir, sonrasında Özlüce olarak değişmişse de tekrar aynı isimi almıştır. Halk arasında Sarımadı ve Sarmazı olarak anılmaktadır. Köy, kurulduğu vadinin adını almıştır. 

Hitit, Roma, Bizans ve Karamanoğulları dönemine ait kalıntılar mevcuttur. Karamanoğlu İbrahim Bey Sarıvadi Köyü arazisini ailesiyle birlikte yerleşmesi için Ömer Çavuş'a hediye etmiştir. Ömer Çavuş ve ailesi Sarivadi'ye yerleşen ilk Karamanlılardır. Köy Karamanoğulları zamanında Karamanlı aşiretler tarafından kurulmuştur. Köy, Osmanlı döneminde medresesi ile ün yapmıştır. Okuma oranı olarak da civar köylerden daha fazladır.  Okuma oranının fazlalığı köyümüzde deki Sarıvadi Feyziye medresesinin eski varlığının da sebep olduğu düşünülebilir. Birçok öğretmen veya bürokrat yetiştirmiştir. Prof. Dr. Mümin Köksoy bu köydendir.

Köyümüzün güneyinde Örenler Tepesi, Ulupınar ve mezarlık vardır. Güney doğusu Akmanastır veya şimdiki adı ile Gökçekent köyü vardır. Doğusunda aşağı mahalle diye adlandırdığımız aşağı köy diye de söylenir. Muhtarlıkları Sarıvadi ile ortaktır. Köyümüzün camisi Karamanoğlu İbrahim Bey zamanında yapılmış olup eski halini restore ederek kullanıma devam edilmektedir. Kuzey doğusunda eski Sarıvadi köyünün mahallesi olan Pınarönü köyü ve baraj mevcuttur. Kuzey batısında nadire (Ardıçkaya) ve nadire değirmeni vardır.  Eskilerden kalma tahtadan yapılma bir köprüsü mevcuttu şimdi ise yıkıldı. Kuzeyinde tarihi denebilecek Belik Tesbili, Damlarca, Kaş, Mezar Gediği, Almalı diye adlandırılan buz gibi soğuk suyu akan aynı zamanda mesire yeri olarak da gezilebilecek yerleri mevcuttur.  Başlıca yaylalarımız Ardıçoluk, ormanı ve ormanda yetişmiş olan altı gardaş dediğimiz devasa bir ağaç bulunmaktadır.

Kaş, Toprak Tepe, Gıranbaşı gibi yerleri de gezip görmeye değer. Batı kısmında kuzey batı kısmında, Ütük denen yerin arkasından Nadire köyü değirmeni yanından Göksu barajını besleyen kaynak suyunun çıkışı vardır. Sağarca düzlüğü, Küllüin, Kalenin İn, Belik Tesbili kalesi incelemeye değer. Aşağı köyün üstünde “Kilise” Hâsıllık, Yaka, Alan Avdancık, Kızılyer, Su Çıkağı, Mustepesi, gibi adlarla adlandırılan başlıca yerlerimizdir. Köy, rakımı itibari ile 600 ile 1800 metre arasında değişen inişli çıkışlı bir alana sahiptir. Hal böyle olunca da çeşitli iklim karakterlerini barındıran ürünler yetişmekte ve çeşitlilik artmaktadır. Köy topraklarının büyük kısmı sulanır durumdadır. Köyde her çeşit sebze, tahıl, pamuk, susam, zeytin, ceviz, üzüm gibi ürünler, meyvenin pek çok çeşidi yetiştirilmektedir. Orman bakımından da oldukça zengindir.  

1844 temettuat defterinde adı Sarıvadi olarak kayıtlı olan köyde, 40 hane ve 200 nüfus bulunmaktadır. Bu tarihte köyde bulunan hane reislerinin adları ve lakapları şöyledir: Hüseyin oğlu Fahreddin İmam,  Zekeriyya oğlu Ahmed Ağa Muhtar, Müderrisi Kiramdan Mehmed Efendizade Abdullah Efendi, Hüseyin oğlu Ömer, Abdurrahman oğlu Molla Mehmed, Müezzin Mehmed oğlu Hasan, Musdan (?) oğlu Ali, Hüseyin oğlu Hüseyin, Salih oğlu Halil, Salih oğlu Ahmed, Delibaş oğlu Ahmed Delibaş, Hacı Hasan oğlu Ali, Hasan oğlu Receb, Emir Hasan oğlu Molla Mehmed, İmam Hüseyin oğlu İbrahim, Mustafa oğlu Veli, Koca Ahmed oğlu Osman, Sipahidede oğlu Osman, Topal Mustafa oğlu Ahmed, Abdurrahman oğlu Hasan, Ramazan oğlu Hüseyin, Mevlüd oğlu Ahmed, Abdurrahman oğlu Veli, Çavuşdede oğlu Abdulkerim, Felah Mustafa oğlu Dede, Süleyman oğlu Ahmed, Küçük oğlu İbrahim oğlu Hasan, Topal Mustafa oğlu Mehmed, Fazlı oğlu Mehmed, Kethüda Hüseyin oğlu Ali, Hacı Salih oğlu Osman, Kara Mustafa oğlu Ali, Kara Hüseyin oğlu Ahmed, Kemal oğlu Kemal, Topuz Ali oğlu İbrahim, Kibar Ahmed oğlu Dede, Kurban oğlu Hasan, Kara Ahmed oğlu Mustaf, Molla Veli oğlu Hasan, Hacı oğlu Abdi.

SARIVADİ (ÖZLÜCE) KÖYÜ
SARIVADİ (ÖZLÜCE) KÖYÜ İl adı Sarıvadi iken Özlüce olarak değiştirilen ve sonradan tekrar eski adına dönen Sarivadi Köyü, Ermenek'in güneyinde ve Ermenek Merkeze 38 km uzaklıktadır.