Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 30 Kasım 2018  -  Saat : 09:02:37   Görüntülenme: 2158

PAMUKLU (CENNE) KÖYÜ
Eski adı Cenne olan Pamuklu Köyü, Ermenek'in batısında ve Ermenek Merkeze 20 km uzaklıkta olup 1040 metre rakımda bulunmaktadır.

Köyde Küçüksu Vadisindeki Nallıca adı verilen alçak vadide yörenin en güzel pamukları yetiştiği için köye Pamuklu adı verilmiştir.

Burada rakım 600-700 metreye düşmektedir. Çevresinde en çok ve kaliteli pamuk üreten köylerimizdendir.

Ormanlık alanı oldukça fazla yeşillikler içerisinde bir görünümü vardır.  Köy sahasında yaklaşık 10 ile 12 arasında maden ocağı bulunmakta ve köyün genel geçim kaynağı buralardan karşılanmaktadır. Köylülerin çoğunluğu bu ocaklarda çalışmaktadır.

Köyün en büyük sorunu sulama suyudur. Bu nedenle sulama yapılamayan yerlere tahıl ekimi yapılmaktadır. Küçüksu çayı çevresinde verimli toprakları olup, pamuk, susam, sebze ve meyve yetiştiriciliği ile üzüm başlıca yetiştirilen ürünlerdendir. Köyde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta gelir kaynakları arasındadır.

1845 yılı temettuat defterlerinde 53 hanede 265 nüfusu ile kalabalık köylerden birisidir.

Bu tarihte köyde olan hane reislerinin adı ve lakapları ise şöyledir: Ali oğlu Ahmed İmam, Abdulmümin oğlu Mustafa Muhtar, Hasan oğlu Mehmed, Hacı Mehmed oğlu Mehmed,  Kardeşi Ahmed, Molla Mustafa oğlu İbrahim, Tat İbrahim oğlu Hasan, Abdulmümin oğlu Mümin, İsmail oğlu Veli, Bozca oğlu Ali, Kardeşi Mehmed, Veli oğlu Süleyman, Abdülazim oğlu Hasan, Abdulgani oğlu Ömer, Mehmed oğlu Osman, Abdulgani oğlu Ali, Pekmez oğlu Mehmed, Abdulcelil oğlu Hasan, Demirci oğlu Hasan, Solak Ali oğlu Hasan, Molla Mahmud oğlu Topal Ali, Mehmed oğlu Durmuş Ali, Ahmed oğlu Hasan, Kul Mustafa oğlu Molla Mehmed, Kul oğlu Hasan Kul, Abdülazim oğlu Molla Veli, Mehaba oğlu Ali, Mustafa oğlu Molla Abdi, Şeyh Ahmed oğlu Mehmed, Kardeşli Mahmud, Molla Hadi(?) Oğlu Ahmed, Alim oğlu Hasan, Cüce oğlu Hasan, Macid oğlu Mehmed, Köse Hasan oğlu Veli, Kara Hasan oğlu Durmuş Ali, Molla Can Mehmed, Mehmed oğlu Ahmet, Osman oğlu Abdulkadir, Değirmenci oğlu Mustafa, Sarı Ali oğlu Ali, Hasan oğlu Mehmed, Kara Hasan oğlu Eyüb, Kara Hasan oğlu Mehmed, Hacı Hüseyin oğlu Mehmed, Mustafa Kethüda oğlu Osman, … oğlu Osman, Osman Kethüda oğlu Osman, Hacı oğlu Abdullah, … oğlu Hasan, Hacı Halil oğlu Mehmed, … oğlu İbrahim, Ali oğlu Mustafa.

Tüm bölgede olduğu burasıda Karamanoğullarının ilk yerleşkelerindendir. Köyü oluşturan unsurlar Karamanlı aşiretleridir. 
 

PAMUKLU (CENNE) KÖYÜ
PAMUKLU (CENNE) KÖYÜ Eski adı Cenne olan Pamuklu Köyü, Ermenek'in batısında ve Ermenek Merkeze 20 km uzaklıkta olup 1040 metre rakımda bulunmaktadır.