Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 02 Ocak 2019  -  Saat : 10:04:22   Görüntülenme: 4199

ÖZYURT (BOSALA) KÖYÜ
Eski adı Bosala olan Özyurt Köyü, Kazımkarabekir'in batısında ve Kazımkarabekir Merkeze 8 km uzaklıkta, 1091 metre yükseltidedir. Bu köyün adı kaynaklarda Bosola Köyü veya Özyurt Köyü olarak geçmektedir.

28 Kanunî Devrine ait Şer’iye Sicillerinde yer alan 1534 tarihli bir belgede ise Bosala Köyü şeklinde bir ifadeye rastlanmaktadır. 1580-1590 yılları arasında yapılan nüfus sayımına göre köyün nüfusu 98 olan köy sonraları dağılmıştır.

1905-1906 yıllarında yeniden kurulmuş Muhacir köyüdür. Köy aslında oldukça eski bir yerleşime sahiptir. 1518 yılında 39 hane halk yaşamaktadır. 1584 yılında ise 98 nüfusu bulunmaktadır. 1905 yılında 309, 1925’te 300, 1935’te 318, 1950’de 403, 1970’te 568, 1990 yılında 387 ve 2014 yılında ise 287 nüfusu bulunmaktadır.

Geçmiş olarak eski bir tarihe ve yerleşime sahip bulunan köyün Roma ve Bizans döneminde de şehir olduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır. Selçuklularla birlikte Türk tarihi başlayan köy, Karamanoğulları ve Osmanlılarla devam etmiş ve günümüze gelmiştir.

Selçuklu ve Karamanoğulları döneminde bölge sık ormanlıklarla kaplıdır. Osmanlı döneminde geçtikten sonra buralarda nüfus azalması yaşanmış ve sonraları güvenlik gibi nedenlerden köylerin çoğu tamamen boşaltılmıştır. Bu boşaltılan köylerden olan Bosala’yı da Kâzımkarabekir’den zengin sürü sahipleri buraları oba biçimi kalmaktadırlar.

Ancak; Osmanlı-Rus savaşı neticesinde ve sonrasında Balkan Savaşları nedeniyle göçler başlayınca muhacirler akın etmeye başlamış ve Devlette bu boş olan köylere muhacirleri yerleştirmişlerdir.

Bulgaristan 1890 yılından itibaren baskısını artırmış, uyguladığı kolonizasyon politikası nedeniyle Güney Dobruca ve Deliorman havalisinde, 1903 yılından itibaren arazi satışları artmıştır. 1907 yılında yasaklanan arazi satışına kadar bu bölgeden yoğun göç hareketi olmuştur.

Bulgaristan 1908 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Bu dönemde göç edenlerin çoğu, Anadolu’da iskân olunmak üzere, Köstence üzerinden Haydarpaşa’ya sevk edildiklerinden, içlerinden çoğu Konya vilayetine gönderilmiştir.

1905-1907 yılları arasında Karaman’a 410 hane Muhacir gelmiştir. Bunlar Karaman’ın batısında Gaferiyad (Kazımkarabekir) ile Karadağ arasındaki geniş düzlüklere yerleştirilmiştir. Buradan demiryolu geçmesi de işleri kolaylaştırmıştır. Bu tarihlerde çölümsü bir görüntü arzeden köyler önceden güvenlik ve kıtlıktan dolayı boşaltılmıştır. Bir kısmı önceki yüzyıllarda güvenlik nedeniyle boşalmış büyük köylere ve şehirlere göçmüştür. Özellikle Koca Doksan (1873) kıtlığı pek çok köyün boşalmasına veya nüfusunun azalmasına da neden olmuştur.

Bu cümleden olmak üzere Gaferiyad’daki bu bölgeye 188 hane yerleştirilmesine karar verilmiş, evler yapılıncaya kadar Gaferiyad ve İlisra’da misafir edilmişlerdir. Gaferiyad’a geçici olarak yerleştirilen muhacirlerden 35 hane, bu kasabanın 8 km kadar batısında Bosala denilen ören yerine iskân edilmiştir.

Rivayetlerde buranın ilk çağlarda “Passala, Bassala” adlı bir şehir olup daha önceki yüzyıllarda tamamen dağılmış, Gaferiyadlı sürü sahibi zenginlerin eline geçmiştir. 1905 yılında yerleşenlerden sonra buraya peyderpey kendi imkânları ile harabe enkazlarının üzerine kendi imkânlarıyla evler yaparak yerleşmesinden sonra Bosala’da iskân edilen muhacir sayısı 50 haneye ulaşmıştır.

Göçmenlerin yeni oluşturdukları bu köye yeni bir isim verilmemiş eski adı olan Bosala adı korunmuştur. Bosala’ya yerleşen muhacirlerin çoğu; Hacıoğlu Pazarcık’ın Kurtpınar ve Karabağlar ile Hezardrad’ın Balpınar, Yunuslar ve Seremet köylerinden gelmişlerdir.

Kurtpınar, Deliorman yöresinde Hacıoğlu-Pazarcık ilinin 44 km kuzeybatısında bir Türk kasabasıdır. 1944 yılında adı “Tervel” olarak güya Bulgarcaya çevrilmiştir. Çünkü Tervel’de Türkçe olup, Kuman soyundan ve eski Bulgar kralı Tervel’in adından gelmektedir. Karabağlar, Hacıoğlu-Pazarcık iline bağlı bir Türk köyü olup, halkının çoğunluğunu Türkler temsil eder. 1966 yılında “Lozenets” biçiminde Bulgarcaya çevrilmiştir. Balpınar, Deliorman Hezergrad iline bağlı bir Türk köyüdür.

Halkının çoğunluğu Türk olup1934 yılında adı değiştirilerek ilk Bulgar krallarından biri olan “Kubrat” adı verilmiştir. Ancak bu kelime de Türkçede Kurt anlamına gelir. Yunuslar ise Balpınar kasabasına bağlı bir Türk köyüdür. 1934 yılında adı “Veslets” olarak Bulgarcaya çevrilmiştir.

Köyün eski adı “Bosala”dır. Özyurt, Kâzımkarabekir’in bir çiftliği iken 1900-1905 yıllarında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen Türk soydaşlarımızın yerleşmesiyle kurulmuştur. Yörenin topraklarının verimli olması ve göçmenlerin burayı yurt edinmesi anısına köye, “Özyurt” ismi verilmiştir. Köyün temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

İstanbul’da 381 yılında Aya İrini’de toplanan dini konsülde kentin ismi Posala olarak geçmektedir. Konya’ya bağlı bir piskoposluk merkezidir. Kentin antik ismi bugüne Bosala olarak gelmiştir. Kent Hacıbaba dağı eşiğindedir. Dağın diğer bir adı antik isminden Pusula dağıdır. 15. yüzyıl kayıtlarında ismi geçen Bosala’da bir kilise kalıntısı bulunmaktadır.

Ayrıca köyden Hacıbaba Dağı’na tırmanışta iki adet büyük sarnıç olduğu tespit edilmiştir.  Özyurt köyünde Selçuklulardan büyük bir cami bulunmaktadır. Bu cami buraya yerleşen muhacirler tarafından tamir ettirilmiş olup, halen kullanılmaktadır. 
 

Özyurt (Bosala) Köyü
ÖZYURT (BOSALA) KÖYÜ Eski adı Bosala olan Özyurt Köyü, Kazımkarabekir'in batısında ve Kazımkarabekir Merkeze 8 km uzaklıkta, 1091 metre yükseltidedir.