Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 07 Nisan 2018  -  Saat : 09:53:00   Görüntülenme: 4496

Halk arasında Yassıören olarak söylenen Osmaniye Köyü, Karaman merkezine 22 km uzaklıkta ve 1010 metre rakımdadır.

Kuzeyinde Çoğlu, Güneyinde Hamidiye ve Beydilli, Batısında Dinek, Doğusunda Akçaşehir bulunmaktadır. İlk yerleştiğinde 77 hanedir.

1922 yılında 50 hane ve 130 nüfus bulunmaktadır. Bazı haneler kuraklıktan dolayı; Çukurova, İzmir, Bursa ve Karaman’a gitmişlerdir.

1925 yılında 298, 1935 yılında 166, 1960 yılında 263, 1970 yılında 336, 1990 yılında 227 ve 2014 yılında ise; 84 erkek, 83 kadın, toplam 167 nüfusu bulunmaktadır. 

93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış savaştır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki Tuna (Balkan) Cephesi'nde, hem de doğu sınırındaki Kafkas Cephesi'nde savaşılmıştır.

Savaşa hazırlıksız yakalanan ve bir yıl süren bu savaşta Osmanlı Devleti, çok ağır bir yenilgi almıştır. Bunun neticesinde Balkanlarda etnik temizlik yaşanmış, yer yer soy kırımlar olmuştur. Savaş Osmanlı Devleti’nin varlığını tehdit eder hale gelmiş, batılı devletlerin arabuluculuğu ile Ayastefanos Anlaşmasını yapmak zorunda kalınmıştır. Batı Avrupa ülkeleri bu antlaşmanın koşullarından memnun olmadığı için bu antlaşma geçerliliğini yitirmiş ve yeniden imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti, çok fazla toprak kaybetmiş, Balkanlardaki nüfuzunu büyük ölçüde yitirmiştir. Anadolu’ya büyük göç dalgaları olmuştur. 

Bu anlaşmadan istediğini alamayan Bulgaristan 1890 yılından itibaren baskısını artırmış, uyguladığı kolonizasyon politikası nedeniyle Güney Dobruca ve Deliorman havalisinde, 1903 yılından itibaren arazi satışları artmıştır. 1907 yılında yasaklanan arazi satışına kadar bu bölgeden yoğun göç hareketi olmuştur. Bulgaristan 1908 yılında bağımsızlığını kazanmıştır.

Bu dönemde göç edenlerin çoğu, Anadolu’da iskân olunmak üzere, Köstence üzerinden Haydarpaşa’ya sevk edildiklerinden, içlerinden çoğu Konya vilayetine gönderilmiştir. 

1905-1907 yılları arasında gelen muhacirlerden 212 hane, doğrudan Karaman’a sevk edilmiştir. Bunlar, önce Karaman’da bulunan bazı medreseler ile daimi iskân mahallerine yakın köylerde, geçici olarak yerleştirildikten sonra, peyderpey daimi iskan yerlerine yerleştirilmişlerdir. 

Bunlardan 1906 yılında Osman Pazarı ve Şumnu civarından Karaman’a gelerek, Araboğlu Medresesi’nde yerleştirilen muhacirlerden, 74 hane Karadağ’ın doğusunda ve Karaman’a 30 km. uzaklıkta antik çağlardan kalma bir ören yeri olan “Yassı Ören” e yerleştirilmişlerdir. Bunların kurduğu karyeye (köy) “Osmaniye” adı verilmiştir.

Gülcan’a göre, Araboğlu Medresesi Kamerzadelerin evlerinin bulunduğu yerdedir. Muhacirlere veler yapılıp arazi tahsis edilince de köye yerleşmişlerdir. 1907 yılında üç hanenin de yerleştirilmesiyle bu köyde iskân olanların sayısı 77 hane olmuştur. 15 Kasım 1907 tarihli Tercüman-ı Hakikat gazetesinin haberinde, bu tarihte isminin Osmaniye olduğunu anlıyoruz.

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri genellikle Bulgaristan göçmeni özellikleri göstermektedir. Halk deyimiyle meşhur “Macir Somunu” oldukça ünlüdür.  

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.1997 yılında arazi düzenlemesi ve toplulaştırma projesiyle tarım oldukça gelişmiştir. Genellikle pancar, fasulye, patates ve buğday, mısır ekimi yapılmaktadır. Pancar üretimin yoğun olduğu köyde civar köylerin toplam üretimi kadar ürünü tek başına üretmektedir. Büyükbaş ve özellikle küçükbaş hayvancılıkta gelişmiştir.

Gülcan şöyle bir hikâyeden bahsetmektedir. Rumeli halkının pehlivanlığı meşhurdur. Aslen Göztepe köyüne iskân olunan ancak Osmaniye köyüne yerleşen Koca Mustafa Pehlivan,  Karamanlı Yaşar Pehlivanla ilk yerleştikleri yıllarda güreş yaparlar. Pehlivanlığına güvenen Koca Mustafa Pehlivan, Karamanlı Yaşar Pehlivan’a yenilir. Bu güreşten birkaç gün sonra, yenilgiyi onuruna yedirememiş olsa gerektir ki pusu kurarak Yaşar Pehlivan’ı öldürüp Çukurova taraflarına kaçmıştır.

 

Fotoğraflar: Mehmet Çetin
Araştırmacılar: Osman Ülkümen
Editör: Cuma Ali Kaya

OSMANİYE KÖYÜ (YASSIÖREN)
Halk arasında Yassıören olarak söylenen Osmaniye Köyü, Karaman merkezine 22 km uzaklıkta ve 1010 metre rakımdadır.