Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 29 Aralık 2018  -  Saat : 14:18:41   Görüntülenme: 3961

MECİDİYE KÖYÜ
Mecidiye Köyü, Kâzımkarabekir’in doğusunda ve Kazımkarabekir Merkeze 7 km uzaklıkta olup 1032 metre yükseltidedir.

1905 yılında Bulgaristan muhacirleri tarafından kurulan köye 44 hane yerleşmiştir. 1925 yılında 361 kişidir.

Ancak bölgede görülen kuraklık nedeniyle 1940’lı yıllarda halkın bir kısmı Çukurova’ya gitmiş ve 1945 yılında kuraklık geçince geri dönmüşlerdir.

Bu tarihe kadar kaydedilmeyen tarlaları da ellerindeki iskân belge ve haritalarına dayanılarak tapuları verilmiştir.

1955 yılında 152, 1965 yılında 172,1975’te 132 kişidir. 1954 yılında Rumeli’den gelen 18 hane daha yerleştirilmiştir.

1990 yılında 132 ve 2014 yılında ise, 85 nüfusu bulunmaktadır.

1905-1907 yılları arasında Karaman’a 410 hane Muhacir gelmiştir.

Bunlar Karaman’ın batısında Gaferiyad (Kazımkarabekir) ile Karadağ arasındaki geniş düzlüklere yerleştirilmiştir.

Buradan demiryolu geçmesi de işleri kolaylaştırmıştır. Bu tarihlerde çölümsü bir görüntü arzeden köyler önceden güvenlik ve kıtlıktan dolayı boşaltılmıştır.

Bir kısmı önceki yüzyıllarda güvenlik nedeniyle boşalmış büyük köylere ve şehirlere göçmüştür.

Özellikle Koca Doksan (1873) kıtlığı pek çok köyün boşalmasına veya nüfusunun azalmasına da neden olmuştur.

Bu cümleden olmak üzere Gaferiyad’daki bu bölgeye 188 hane yerleştirilmesine karar verilmiş, evler yapılıncaya kadar Gaferiyad ve İlisra’da misafir edilmişlerdir.

1905 yılında Gaferiyad’a gelen muhacirlerden 44 hane, kasabanın 7 km kadar doğusunda “Sinnahur” adıyla bilinen mevkiye yerleştirilmişlerdir.

Sinnahur, dağınık ahır, ağıl anlamına gelmektedir. Ki; buralar yine Gaferiyadlı zengin ve davar sahibi ailelerin ağıllarının olduğu, yazlık otlaklarıdır.

Burada köy kurulunca II. Abdülhamid Han’ın babası Sultan Abdülmecid’e izafeten Mecidiye adı verilmiştir.

14/M/1325 (Hicrî) ve 17/M/1325, 27 Şubat 1907 tarihli belgede, “Karaman kazasında iskânları icra edilen Rumeli muhacirininin teşkil eyledikleri fırkanın Mecidiye namıyla tevsimi.” Kararlaştırılmıştır.

Buraya ilk yerleştirilenlerin tamamı, Güney Dobruca’da, Hacıoğlu-Pazarcık’ın “Kisecik” köyünden gelmedir.

Kisecik köyünün yarısı Türk’tür. Aynı zamanda Kilisecik’te denen bu köyün adı 1942 yılında “Altsek” olarak Bulgarcaya çevrilmiştir.

Mecidiye halkı kuraklık nedeniyle 1925 yılından sonra kuraklık nedeniyle yerlerini terk ederek Çukurova’ya gitmişlerse de tekrar dönmüşlerdir.

Köyün kurulu olduğu yer olan Sinnahur’un Sina çölüyle ilgisi var mı bilinmez ama anlatılanlara göre eskiden burası, küçük bir çöldür.

Hatta köyün ilk mezarlığı kumlar altında kalmıştır.

Ayrıca kuyulardan temin edilen içme suyu da acı ve buruktur.

İki defa muhacir yerleştirilen köy halkının bir kısmı tekrar başka yerlere gitmişler, bunlardan Bozkır ilçesi köylüleri toprakları satın alarak köye yerleşmişlerdir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 
 

MECİDİYE KÖYÜ
MECİDİYE KÖYÜ Mecidiye Köyü, Kâzımkarabekir’in doğusunda ve Kazımkarabekir Merkeze 7 km uzaklıkta olup 1032 metre yükseltidedir.