Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 27 Temmuz 2019  -  Saat : 08:39:25   Görüntülenme: 19210

Karaman Burhan Köyü
Burhan Köyü Karaman Merkez'in Güney-batısında ve merkeze 20 km uzaklıkta ve 1325 metre rakımdadır.

Karaman-Bucakkışla yolunun sağında bir yamaca kurulmuştur. Kuzeyinde Pınarbaşı, Güneyinde Çukurbağ, Batısında Yılangümü, Doğusunda Morcalı köyleri bulunmaktadır.

Köyün nüfusu 1894 de 406, 1904 de 426, 1922 yılında 67 hane ve 298 nüfus, 1925 de 480, 1935 de 561, 1950' de  637, 1960' da 746, 1970 de 671, 1980' de 738 iken 1990'da yapılan son sayıma göre 692, 2014 yılında ise 158 erkek, 157 kadın topla 315’tir.

Köyde, yurt dışında çok sayıda çalışan vardır. Bu sayı 600 den fazladır. Köyün hangi tarihlerde kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber 1800'lü yıllarda Mersin İlinin Burhan Köyünden geldikleri rivayet edilir.

Asılları Avşar Türkmenlerinden Burhanlı ve Akdamlı obalarından gelmektedir dense de olay farklıdır.

Burhanlar Cemaati, 18. yüzyılda iskâna tabi tutulmuşlardır. Bkz. Y. Halaçoğlu, İskân Siyaseti, s. 129. Bu cemaat, İçil sancağına bağlı Silifke’de bulunmaktadır.

Bunun dışında yine İçil’e bağlı Gülnar, Sinanlı ile Aydın, Kütahya, Saruhan, Tarsus, Siverek, Denizli, Konya, Aksaray, Akşehir, Nevşehir gibi Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görülmüştür. Ayrıca bu cemaat, Adana civarında Hasandağı yaylağında yaylardı. C. Türkay, Oymak, Aşiret ve Cemaatler, s. 224–225.

1500 Yılı Mud Kazası Cemaatleri, Bozdoğanlu Kabilesi, yukarıda zikredilen köy ve cemaatlerden başka gruplara da sahiptir. Burhanlar Cemaati, Varsak aşireti Bozdoğan kabilesi içerisinde gösterilmiştir. 

Ancak bizim olduğuna inandığımız asıl belge 11 Haziran 1721 yılına ait. Bu belgede Burhan Yörükleri Cemaati, Burhan Yörükleri, Varsak aşireti içerisinde 13 hane olarak gösterilmiş ve yurtları olarak ta Karaman Vilayeti, Aladağ Kazası, Bıçakçı Göymesi Karyesi (Köyü) gösterilmiştir.

C. Türkay, Oymak, Aşiret ve Cemaatler, s. 418. Bu tarihlerde bölgede sadece Burhan köyü sakinleri vardır. Ayrıca Bıçakçı Göymesi karyesi de bu bölgeye yakın olan Bucakkışla çevresindedir.

Yine aynı belge ve tarihte Burhan Yörükleri Cemaati, Burhan Yörükleri, Varsak aşireti içerisinde gösterilmiş ve yurtları olarak ta Karaman Vilayeti, Aladağ Kazası, Akın Karyesi (Köyü) içerisinde 10 hane olarak gösterilmiştir. C. Türkay, Oymak, Aşiret ve Cemaatler, s. 418.

İster Bozdoğan Yörükleri içerisinde olsun ister Burhanlı Yörükleri içerisinde olsun ikisinde de Varsak aşiretinden olduğu anlaşılır.

Burhanlı Obaları Göksu Vadisini kendilerine uygun yurtluk olarak görmüşler ve yerleşmişlerdir. Bu durumu, Gülcan’ın kitabındaki anlatımı bizim bulduğumuz belgeleri birebir destekler niteliktedir. Ancak Gülcan, Avşar olarak göstermesine karşın Varsak Türkmenlerindendirler.

Gülcan şöyle anlatmaktadır. Bunlardan bir bölümü Bıçakçı Köprüsü yöresinde, köprünün güneyinde Sızak denilen kuytu yeri kışlak olarak kullanmışlardır. Buraya evler yaparak buraya Burhanlı Obaları demişlerdir.

Buradaki topraklara yakın zaman kadar Gilik Ali’nin yurdu denmektedir. Diğer bir bölümü de, Bucakkışla sınırları içerisinde önceki yerleşimlerinin üç km kuzeyinde damlar yaparak yerleşmişler ve buraya Akdam Obaları demişlerdir.

Eski geleneklerini sürdüren bu köylüler Avgan ve Göcer köyleri yaylalarına çıkarlarken zamanla göçebe yaşamı bırakan bazı aileler bol suyu ve güzel havası olan bu günkü köyün yerine Göcer Beyinin izni ile evler yaparak yerleşmeye başlamışlardır.

Buraya da eski köylerinin, mensup oldukları boylarının ismini koymuşlardır. Zamanla Burhanlı Obaları ve Akdamlı Obaları eski yerlerini terk edip buraya yerleşmişlerdir. 

Buraya yerleşen Burhanlıların, zamanla Göcer Beyi ile aralar arazi, otlak ve orman davası yüzünden araları açılır.

Burhan Köyü ileri gelenlerinden Ali Çavuş, Göcer Köyüne anlaşmak için gider. Ali Çavuş burada öldürülür. Göcerlilerin suçluluğu anlaşılınca Göcerliler Burhanlılara yaylaları satarlar. Belvar yöresindeki arazileri de Pınarbaşılılardan alırlar.

Böylece çok geniş yaylalara ve arazilere sahip olurlar. Bir başka anlatımda da Çukurova’dan bir kız kaçırma meselesi nedeniyle Göksu vadisine yerleştikleri söylenmektedir.

Yaylalarda yurt tutmaları ise, Önce Burhan Çimeni denilen yerdeki Taşpınar mevkisine evler yapmışlar. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra da Pınarbaşı sınırları içerisinde olan şimdiki köylerini kurmuşlardır.

1844 yılında 46 hane olarak gözükmekte olup bu tarihte köyde bulunan sülalelerin lakapları şunlardır: İmam Anaç Hüseyin Efendioğlu Hüseyin, Kırçı Hüseyinoğlu Hasan, Laleli Musa, Aşık Mahmut, Ekiz Ali, İmam Ali’nin Hüseyin, Çandı Alioğlu Muslu, Çandı Ahmet, Kara Ali, Tülü Alioğlu Mustafa, Divleli Mehmet, Divleli İsmail, Topal Ahmetoğlu İbrahim, Zıplak İbrahimoğlu Mehmet, Topal Hasan, Cerit Mehmetoğlu Ahmet, Muscuk Alioğlu İsa, Sarı Ahmetoğlu Salih, Kara Hasan, Hacı Nebi, Kara Ali, Zıplak MustafaoğluAhmet, Elif Mahmutoğlu, Melemenci Osmanoğlu Veli, Oflaz Mustafaoğlu, Ali Hocaoğlu Ömer, Oflaz Hüseyin, Börkçü Mehmet, Solak Hüseyinoğlu Ali, Gök Mahmutoğlu Ali, Kurt Hüseyin, Muscukolu Mehmet, Şatır Ahmet, İnce Memişoğlu Mehmet, Kethüdaoğlu İbiş, Topal Ahmetoğlu Ali.

Köy halkının büyük bir bölümü yurt dışında çalıştığından ekonomik düzey oldukça yüksektir. Köyde yaşayanların da gelir kaynaklarının başında tarım ve hayvancılık gelmektedir.

Araştırma: Osman Ülkümen
Fotoğraflar: Mehmet Çetin / Adem Kocatürk / Halil Sarp

www.karamandan.com

Karaman Burhan Köyü

 

Karaman Burhan Köyü
Karaman Burhan Köyü Burhan Köyü Karaman Merkez'in Güney-batısında ve merkeze 20 km uzaklıkta ve 1325 metre rakımdadır.