Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 03 Temmuz 2019  -  Saat : 08:33:57   Görüntülenme: 15066

Karaman Boyalı Köyü
Boyalı Köyü Karaman Merkez'in güneyinde ve Merkeze 20 km uzaklıkta olup 1290 metre rakımlıdır. Köyün kuzeyinde Çavuşpınar ve Kurtderesi, güneyinde Erenkavak, batısında Morcalı, doğusunda Seyithasan köyleri bulunmaktadır.

Nüfusu 1894 yılında 226, 1904 yılında 269, 1922 yılında 49 hane ve 251 nüfus, 1925’te 330, 1950’de 415, 1960’da 559, 1970’te 591, 1990’da 375, 2014 yılında ise 122 erkek ve 138 kadın olmak üzere toplam 260’tır. Bu köyümüzde değer köyler gibi hızla nüfus azalması yaşamaktadır. Yapılan nüfus planlaması, yurtdışına çalışmaya gidenler ve Karaman’a yerleşenler yüzünden nüfus azalmaya başlamıştır.

Boyalı; Acı,  tatlı,  boyalı ve eğri gibi vasıf bildiren adlar Türkmenlerin yerleştikleri köylere ad olarak verilmiştir. Boyalı Köyü’ne eski kayıtlarda üç kez rastlanmaktadır.  Bunlardan birincisi Belviran Nahiyesi’ne bağlı,  ikincisi Sülüklü Nahiyesi’ne bağlı ve üçüncüsü de Karaman Kazası’na bağlıdır. Boyalı Köyü’nün yerleşimi çok eskidir.

Çevredeki eski kalıntı ve harabeler köyün kuruluş tarihinin Bizans’tan çok öncelere dayandığını göstermektedir.16. yüzyıla ait bazı kaynaklarda buranın ismi “Boyalu”  şeklinde geçmektedir. 19.  yüzyılda ise “Boyalı Çiftliği”  ismi kullanılmaktadır. Çiftlik halindeki yerleşim yeri 1909’da muhtarlık olmuştur.

Bu yöreler eskiden Silifke aşiretlerinden Ali Rıza Bey’in tasarrufunda imiş. Buralara Silifke yöresinden çiftçi aileler yerleştirerek onlara çiftçilik yaptırır, hayvanlarını otlatırmış. Ali Rıza Bey öldükten sonra burada kalanlar beyimiz öldü bizde burada durmayalım diyerek evlerini yıkıp Silifke’ye dönmüşler.

Köyün güneyinde Bal Han adlı eski bir köy kalıntısı, yerleşim yeri harabeleri vardır. Ali Rıza Bey’in mirasçıları Boyalı Çiftliği’ni Karaman’ın Hisar Mahallesinden Hacı Ömer ve kardeşi Hacı İsa’ya satmışlar. Bu yeni sahipleri de buraları çiftlik olarak kullanmışlar.

Bu yörede Mevlana Celaleddin Rumi soyundan gelenlere ait araziler de varmış. Hacı Ömer Ağa ve Mevlana soyundan gelenler buralara gelip yerleşen Yörüklere zaman zaman satarak burayla bağlarını kesmişler. Bu köyümüzde kimi zaman mamur, kimi zaman da ısısız kalmıştır. Köyün bu günkü halkı değişik aşiretlerin gelmesiyle oluşmuştur. Bulunan aşiretler Karadikenli, Mercanlı, Karaca Araplı, Çöller ve Cerit’tir.

Köyde; 1844 yılı Temettuat Defterine göre şu sülale ve laplar bulunmaktadır: Saçlı Alioğlu Mustafa, Osmanoğlu Osman, Köy Hüseyinoğlu Molla Ali, Gölgeli Mehmetoğlu Muslu, Sağır Mehmetoğlu İbrahim, Kadı Abdullahoğlu Ahmet, Koca Haliloğlu Abdülkerim, Hoca Haliloğlu Ömer, Camuscu Haliloğlu Hasan, Hüseyinoğlu Memiş, Dayı ibrahimoğlu Mustafa, Dedeninoğlu Mehmet, Döşekli hasanoğlu Osman, İsmailoğlu Molla Mustafa, Abdülkadiroğlu İbrahim, İbişoğlu Ahmet.

Köyün ekonomisi çiftçilik ve hayvancılığa dayanmaktadır. Söylentilere göre köyün toprağında çok miktarda boya üretiminde kullanılan bitki bulunurmuş.  Halk bu bitkileri toplayarak satar ve geçimini sağlarmış. Bu bitkilerin bir kısmı ise dokumalarda kullanılırmış. Boya bitkisinin çok oluşu sebebiyle köy ve civarında bol miktarda boya kökü yetiştiğinden “Boyalı Köyü” adını almıştır. 

Köyün güneyindeki tepe üzerinde bir türbe vardır.  Bu türbe Ali Beke Türbesi olarak adlandırılmıştır.  Bundan dolayı türbenin bulunduğu tepeye de Ali Beke Dağı denilmiştir. Yöredeki ve çevre ilçelerdeki köylüler bile buraya gelerek adaklar adarlar. Özellikle erkek çocuğu olmasını isteyenler buraya gelip kurbanlar keserek yedirir içirirler. Eğer çocuk erkek olursa Ali Beke korlar. Çevredeki Ali Beke isimlilerin bu yatır ve türbe ile ilgileri bundandır.

Buraya halkta hasat bitince toplanır ziyafetler çekerek şükürlerini burada eda ederler. Bu gelenek Oğuz Türklerinin toy geleneğinin kalıntılarıdır.

Bu yatırın 40-50 yıl öncesinde Mevlevi külahlı bir derviş bekçisi varmış. Her yıl bahar mevsimi ile buraya gelip kışa kadar kalır; buraya getirilen bağışları, sadakaları ve yiyecekleri alarak yaşantısını sürdürürmüş. Bu köy ile Morcalı köyü arasındaki bağlık yörede uzunca, toprak yığılı bir mezar daha bulunmaktadır. Ancak burada yatan belli değildir. Onun için buradaki yatana “Uzun Oğlan” denilmiş ve ziyaret edilen yerlerden birisi olmuştur. 

Araştırma: Osman Ülkümen
Fotoğraflar: Mehmet Çetin

Karaman Boyalı Köyü
Karaman Boyalı Köyü Boyalı Köyü Karaman Merkez'in güneyinde ve Merkeze 20 km uzaklıkta olup 1290 metre rakımlıdır.