Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 11 Eylül 2019  -  Saat : 10:16:59   Görüntülenme: 14546

Karaman Bölükyazı (Masara) Köyü
Eski adı Masara olan Bölükyazi Köyü, Karaman Merkez'in batısında ve Merkeze 10 km uzaklıkta olup 1023 metre rakımdadır. Kuzeyinde Çiğdemli, Güneyinde Çakırbağ, Doğusunda Karaman, Batsısında Yollarbaşı ve Mecidiye ile çevrilidir. 1961 yılında ismi değiştirilip Bölükyazı olmuştur.

1948 yılına kadar, Yollarbaşı’nın çiftliği konumunda iken buradan ayrılarak bağımsız köy olmuştur. 1844 Temettuat defterlerinde İlisra (Yollarbaşı) Köyü içerisinde kaydı yapılmış ve bu köyden hiç söz edilmemiştir. Bu defterde, Hacı Şişmanoğlu, Basmacı Abdullahoğlu Mustafa, Basmacı Mustafaoğlu Hacı Ali gibi sülaleler geçmekte, ayrıca defterde geçmeyen Hasan Çavuşlar, Kısacıklar, Hamzalar, Akbaşlar (Gencerler) gibi sülaleler bulunmaktadır.  Nüfusu 1950 yılında 255, 1965 yılında 335, 1975 yılında 304, 1985 yılında 509, 1990 yılında 316, 2014 yılında ise 68 erkek, 72 kadın, toplam 140 nüfusa gerilemiştir. 

Masara Köyü, çok eski yerleşim yerlerinden birisidir. Aslında Karaman bölgesi tamamen esi yerleşme yerlerindendir. Yapılan yüzey araştırmalarında da Bölükyazı Köyü yakınlarında yer alan Koca Höyük’te Neolitik Çağa tarihlenen bulgulara rastlanılmıştır. Aynı zamanda Kalkolitik Çağ ve Bronz Çağı yerleşme yerleri tespit edilmiştir.

Roma ve Bizans döneminin de yerleşkesi olduğu köyün kuzey-batısındaki Hıristiyan mezarlığının bulunması bunun delilidir. Köy içinde yapılan temel Kazımlarında şarap küpleri ve gök mermer taşlara rastlanılmıştır.

Bu bölgeye ilk Türk yerleşmesi Selçuklular zamanında olmuştur. Bu köye de kalabalık bir topluluk yerleşmiştir. Bunu, köy yakınındaki eski ve geniş bir alana yayılmış Müslüman mezarlığından anlamaktayız. Buradaki yaşayan halk büyük ihtimalle başka bir yere gönderilmiş olmalıdır. Buradan halk gönderilince köy harap olmuş ve ıssız kalmıştır.

Daha sonra Karamanlı çiftçiler boş kalan toprakları sahiplenerek ekip biçmişlerdir. Masara’nın eski kayıtları karaman Merkezinin tapusundadır. Bu kayıtlarda; Davulcu Oğulları, Düdükçüler ve Hacı Ömer Ağalar ve başka Karamanlıların da adı kayıtlıdır.  Ancak Masaralıların çok öncelerden beri Karaman’a yerleşik yaşadıkları da bilinmektedir.

Köyün doğusunda Milliada denen mevkide eski çağlardan kalma uygarlık kalıntıları vardır. Hatta buraya Yollarbaşı’ndan künklerle su getirildiği künklerin varlığından anlaşılmaktadır. Daha sonra buraya yerleşen Türklerin kurduğu köyde yaptıkları Hamamın suy da hamam yakınındaki bir kuyudan dönme dolapla çıkarıldığı anlatılmaktadır. Gülcan burasının eski adının “Miladan” ya da “Milladon” olabileceğini söylemiştir. Buradaki eski uygarlık üzerine sonrada bir Türk köyü kurulmuştur. Köyün minareli olan camisi sonradan yıkılmış, kalıntılarından motifli ve kitabeli gök mermer taşı buradan sökülerek Yollarbaşı’ndaki Asar Camii’nin duvarına yerleştirilmiştir. 

Eskiden küçük akarsuların sürekli aktığı Morcalı Deresi ile Deliçay’ın ovaya dağıldıkları zamanlarda ovada pamuk ve pirinç ekimi yapılırmış. Bölgede Pamukluk ve Pirinç Yeri olan mevki isimleri bulunmaktadır. Bölükyazı Köyünün toprakları sulak ve oldukça verimlidir. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra elma bahçeciliği de ön plana çıkmaya başlamıştır.

Masara adının kaynağı bilinmemekle birlikte, F. Nafiz Uzluk’un Karaman Vakıfları adlı çalışmasında Karaman’daki Emir Musa Medresesi arasında “Nasıra” adlı köyde bir miktar arazi diye geçmektedir. Belki de köyün eski adı Nasıra idi ve halk arasında Masara olarak söylene geldi.

Masara isminin anlamı Osmanlıca sözlükte susam ve üzüm sıkılan yer olarak belirtilmekte ve ma’sara olarak yazılmaktadır. Burada çok sayıda şarap küplerinin bulunması bu tezi kanıtlar niteliktedir. Bir diğer anlamı da küçük dar yer olarak geçmektedir. Yollarbaşı kasabasından ayrılmış, Bölükyazı ismi ise; “Parçalı Tarla” anlamına gelen bir köy ismidir. “Yazı” eski Türkçe de tarla anlamındadır.

1845 yılı temettuat defterlerinde ismi bulunmayan köy, ayrılmış olduğu Yollarbaşı köyünün içerisinde yazılmıştır. Bugün Bölükyazılı olan bazı aileler, Şişmanlar, Basmacılar gibi bu köyün defterinde kayıtlıdır. Köydeki ailelere ulaşmak için Yollarbaşı tarihi okunmalıdır.

Oldukça verimli olan tarlaları ile tarıma elverişli bir köydür. Halkın çoğunluğu Karaman’da ikamet etmekte ve çiftçiliğini buradan mevsiminde köye giderek sürdürmektedir. Tarımın yanında hayvancılıkta yapılmaktadır. Son yıllarda bahçe tarımında gelişme görülmektedir.

Araştırma: Osman Ülkümen
Fotoğraflar: Mehmet Çetin

 

Karaman Bölükyazı (Masara) Köyü
Karaman Bölükyazı (Masara) Köyü Eski adı Masara olan Bölükyazi Köyü, Karaman Merkez'in batısında ve Merkeze 10 km uzaklıkta olup 1023 metre rakımdadır.