Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 26 Haziran 2019  -  Saat : 08:26:01   Görüntülenme: 13747

Karaman Bayır Köyü
Bayır Köyü Karaman Merkez'in güney-batısında ve Merkeze 62 km uzaklıkta olup 1115 metre rakımdadır.

Kuzeyinde Akçaalan, güneyinde Ada, batısında Kalaba, doğusunda Bostanözü ve Çukur köyleri bulunmaktadır.

Köyün nüfusu; 1894 yılında 291, 1904’te 318, 1922 yılında 62 hane 215 nüfus, 1925’te 363, 1945’te 430, 1960’ta 624, 1970’te 784, 1980’de 908, 2014 yılında 277 erkek, 300 kadın toplam 577 nüfusa gerilemiştir.

Bayır köylüleri önceleri Eskiköy olarak adlandırılan biraz daha yukarlarda yaylada iken buraya taşınmışlardır.

Bunların boşalttığı alana da Melemenci aşireti (İhsaniye) halkı sahiplenmiştir.

Uzun yıllar arazi ve yayla anlaşmazlıkları yaşanmıştır. Bayır halkının Avşar boyundan olduğunu düşünmekteyiz. 

Bayır köylüleri ile yaptığımız söyleşide değişik yerlerden gelen yörük obalarının olduğunu gördük. Herkes kendi ailesinin geliş serüvenini anlatmakta. Köyün tümü ile ilgili kesin bilgi yok. Bilgi sahibi olan da yok.

Yaylak kışlak biçimi yaşayan ve 1600’lü yıllarda yavaş yavaş yerleşik hayata geçen Bayır köylüleri yukarıda da bahsettiğimiz gibi Eskiköy civarını yaylak olarak kullanmakta ve kışlak olarak ta önceleri Anamur civarlarını daha sonraları da Göksu’nun kenarlarını kullanmaktadırlar. 

Kışlak olarak kullandıkları ilk yer Ada köyünün karşısında Kozdibi dedikleri Kovanlıca mevkisidir. Burada bir müddet kalmışlar evler yapmışlardır.

Ancak daha sonra Çayırlıbelen adlı mevkiyi yurt tutmaya başlamışlardır. Bir müddet te burada kalınca şimdiki köyün kurulu olduğu yere evler yapıp kalıcı olarak yerleşmişlerdir.

Eskiköydeki mezarlıkta 1650’li yıllara rast gelen mezar taşını Mustafa Bayır gördüğünü söylemiştir. Bu eski mezar taşı Ermenek’ten Nadire köyünden, Hoca olarak gelen aileye mahsustur.

Ayrıca Eskiceler de Ermenek’ten gelmedir. Balabanlar Bozyazı’dan gelmedir. Kendilerinin Çapıtçılar, Beşlik Yörüklerinden olduklarını söylemektedirler. İlk olarak Karapınar Yaylasına gelmişler sonrada şimdiki köye yerleşmişlerdir. 

Köyde bulunan aşiretlere gelince; Ermenek’ten gelenler, Anamur’dan gelenler ve Bozyazı’dan gelenler bulunmaktadır.

Ayrıca Akınlı, Eskiceli gibi lakapların olması buralardan da köye yerleşen aileler olduğunu göstermektedir.

1845 Temettuat defterlerine göre köyde 57 hane bulunmaktadır.

Bu tarihte köyde bulunan sülale ve lakapları şöyledir: İmam Mehmetoğlu Mustafa Efendi, Osmanoğlu Mehmet, Demirci Mehmet’in Mehmet, Hacı Ali’nin Ahmet ve Mehmet Nebi, Sipahi Ahmetoğlu Ömer, Hafız Ali Efendi, Sarı Mustafaoğlu Mehmet, Hacı Ali’nin İsmail, Hacı Ahmet Efendioğlu, Sait Efendioğlu Mahmut, Çolak Osmanoğlu Mehmet, Ethemoğlu Ahmet, Demirci İsmailoğlu Mehmet, Köse Alioğlu Ahmet, Taş Ahmetoğlu Kara Mustafa, Hacı Musluoğlu Abdullah, Demirci Mustafa’nın Abdi, Ak Mustafaoğlu Mehmet, Koca Ahmetoğlu Mehmet, Molla Hamzaoğlu Mehmet, Koca Alioğlu İbrahim, Kerim İbrahimoğlu Ahmet, Canbaz Mehmetoğlu Mustafa, Nebi’nin Abdullah, Süleyman’ın Muslu, Kır Veli Abdullahoğlu Mustafa, Zırani İbrahimoğlu Hüseyin, Koca Osmanoğlu, Çobanoğlu Abdülbaki, Seyis Abdülkerimoğlu Mehmet, Azak Mustafaoğlu Abdülkerim, Abdullah’ın Yakup, Kırış Alioğlu Abdurrahman, Kühenk Alioğlu Ahmet, Catafatlı İbrahimoğlu Mehmet ve Dede Mehmet, Kuşcu Ahmetoğlu Derviş, Keleş Osmanoğlu Abdi, Kurt Ahmetoğlu Mustafa, Şeker Abdullahoğlu Celil, Çoban Mehmetoğlu Halil, Kır İbrahimoğlu ABdurrahman, Hacı Ali’nin Memiş, Koca Mustafaoğlu Hüseyin ve Ahmet, Akınlı Alioğlu İbrahim, Çakır Abdullahoğlu Ali, Çakır Mustafaoğlu Mehmet, Halil Efendioğlu Abdullah Efendi, Eskiceli Abdullahoğlu Mehmet, Sarı İsmailoğlu Hüseyin, Kırışık Alioğlu Mustafa, Kösece Mustafaoğlu Ahmet, Bekir Hüsnüoğlu Mustafa, Hüseyin’in Abdurrahman.

Karaman Müzesinde İnsan figürleri içerisinde sergilenen, Bayır Köyünde bulunmuş olan terra kota kadın heykelciği; bu bölgeye yaptığı bir gezi esnasında Orta Toroslarda ölen Kraliçe Faustina Junior’a aittir ve dikkat çekici bir eserdir. 

Bayır adı, köyün bulunduğu yerin coğrafi yapısından doğmuştur. Köyün kurulduğu yer güneye bakan yamaç ve bayırlıktır. Bayır küçük tepe anlamına gelmektedir. Bu nedenle köye Bayır isme verilmiştir. Ada, Kalaba ve Akçaalan köylerini karşıdan görmektedir. 

Köyün ekonomisi hayvancılık ve bağcılığa dayanır. Kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar tahıl ve sebze yetiştirilir. Arazisi dağlık olduğu için düz alan bulmak zordur.

Araştırma: Osman Ülkümen
Fotoğraflar: Mehmet Çetin

Karaman Bayır Köyü
Karaman Bayır Köyü Bayır Köyü Karaman Merkez'in güney-batısında ve Merkeze 62 km uzaklıkta olup 1115 metre rakımdadır.