Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 08 Mayıs 2019  -  Saat : 09:09:30   Görüntülenme: 24807

Akpınar Köyü
Köyün eski adı önceleri Tağa iken yumuşatılarak Dağa haline getirilmiştir. Akpınar Köyü Karaman Merkez'in güney-doğusunda ve Merkeze 25 km uzaklıktadır.

Köy dağlık arazi içerisinde bir vadide kurulmuş olup rakımı 1303 metredir. Köyün kuzeyinde Paşabağı, güneyinde ve doğusunda Güldere, batısında Gülkaya vardır.

1874’te 144, 1904 yılında 324, 1922 yılında 48 hane ve 296, 1950’de 419, 1990’da 613, 2014 yılında ise 123 erkek 122 kadın toplam 245 nüfusu bulunmaktadır. 1922 yılındaki nüfus azalması I. Dünya Savaşı’nın sonucudur.

Köyün, 1500 yılındaki tahrirde yerleşim yeri olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu nedenle eski bir yerleşim yerine sahiptir. Karamanoğulları döneminde kurulmuş olmalıdır.

Köyün kökeni Dokuzboy Türklerinden birisi olan Kırgız oymaklarından birisi Tağay, ötekisi de Adgene’dir. Buradaki Tağay zamanla Tağa olmuş ve en sonunda Dağa olarak söylene gelmiştir.

Yine Orta Asya’da Tağatimur sülalesi vardır. Buda Horasanda Cengiz Han’ın soyundandır. Durmuş Ali Gülcan böyle çıkarımlarda bulunmuştur.

Kayseri Yahyalı bölgesinde, 1522 yılında Tağa cemaatlerinin yoğun olarak bulunduğunu ilk tahrir kayıtlarından biliyoruz. Bu bölgede o dönemlerde Avşarlar yoğunlukla bulunmaktadırlar.

Yöredeki köylerden ayrıştığı çok çabuk gözlemlenir. Kanaatimizce köy halkı Tağa cemaatindendir ve köye bu ismi vermiştir.

1844 yılında Oyuklu ve Uzunkışla mezraları olup Sipahi Nevşehirli Hüseyin Bey’in ve Karamanlı Hacı Ali Bey’i tasarrufundadır. Bu tarihte köyde 33 hane bulunmaktadır. Bu tarihte köyde Gödetli, Türkmen lakaplı ailelerde vardır. 

Aynı yılda köyde; Hacı İmam’ın İmam Abdullah, Çolakoğlu Abdülkerim, İsmail Kethüda, Deli Bey Oğlu, Gödetlioğlu Hamza, Deli Oğlan’ın Musa, Deli Hasan Oğlu El Hac İbrahim, Elhac, Deli Oğlan oğlu Ali, Değirmencioğlu Hüseyin ve Hasan, Koca Hüseyin, Osman’ın Mehmet, Eceoğlu Ali, Bozoğlan’ın Veli ve Ali, Türkmenoğlu Nebi ve Hasan, Bayraklıoğlu Ali, Kara Ahmet’in Hüseyin, Seyyit Oğlu Musa ve İbrahim, Marzıyaoğlu Süleyman, Osman’ın Osman, Baloğlu Hasan, İbişoğlu Mehmet, Mestanoğlu Ahmet, Karsakoğlu Mustafa, Mustiloğlu Abdülkerim, Rençber Hasan ve Çoban Halil bulunmaktadır. Bundan anlaşıldığı kadarı ile 2 hane Türkmen, 1 hane de Gödet’li bulunmaktadır.

Köy şimdiki adını köy yakınında çıkan bir pınardan almıştır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Arazilerinin kıraç ve verimsiz olmasından ekonomisi zayıftır. Buda köyden göçü artırmaktadır. Halk küçükbaş hayvancılığın yanı sıra büyükbaş hayvancılık ta yapmaktadır.

Metin: Osman Ülkümen
Fotoğraf: Mehmet Çetin
-Koçer, C.2, s. 459-467, Gülcan, s. 68-69, Gümüşcü, s. 58

Karaman Akpınar Köyü
Akpınar Köyü Köyün eski adı önceleri Tağa iken yumuşatılarak Dağa haline getirilmiştir.