Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 06 Mayıs 2019  -  Saat : 09:07:23   Görüntülenme: 19156

Karaman Ada Köyü
Karaman il merkezine 65 km. mesafede yer alan bir köyümüzdür. Rakımı 1250 metredir. Doğusunda Bayır,  batısında Kalaba, kuzeyinde Akçaalan, güneyinde yaylalar ve dağlar ile çevrilidir.

Bayır köyünün tam karşısında yer almaktadır. Karaman Merkez Ada Köyü Karasal iklimin etkisi altındadır. Doğal bitki örtüsü bozkırdır.

1871 yılında 23 hanede 112 nüfusu bulunmaktadır. 1894 yılında 203, 1925 yılında 172,1950 yılında 335, 1980 yılında 536 olan köyün nüfusu 2014 yılında ise 98 erkek, 108 kadın olmak üzere 206 nüfusa sahiptir. Göç veren köylerimizden birisidir.

1845 yılı Temettuat defterine göre 25 hane olup Bayır köyüne tabii bulunduğu kayıtlıdır. Bu tarihte köyde Hatip Süleyman Oğlu Molla Mehmet imamdır. Köyde Hatip Hasan’ın Ali, Sarı Hasan’ın Hüseyin, Ali’nin Abdülkerim, Kara Mustafa, İsmail’in Mustafa, Yusuf Efendi’nin Abdülkerim, Abdülkerim’in Ahmet, Yirik Ali’nin Mehmet, Mahmut’un Hüseyin, Kapıcı Ali’nin Mustafa, İmamoğlu, Koca Mustafa, Molla Veli, Abdülkerim’in Ömer, Koca Mehmet’in İbrahim, Mustafa ve Abdi, Koca Hüseyin’in Dede Mehmet, Karabacak Ali, Abdülkerim’in Mehmet, Hacı İbrahim’in Hüseyin, Sarı Mehmet’in Ali, ve Koca Mehmet’in Mehmet hane reisi olarak bulunmaktadır. 

Kalaba “Kayrapa” deresi ile Ada deresinin kavşak noktası arasında oluşan ve bir yarım ada biçimi alan arazi üzerinde kurulduğundan, köyü kuranlar köy arazisinin bu yapısal özelliğini göz önüne alarak köye Ada adını vermişlerdir denmektedir.

Ancak Ada Cemaati’nin adı Ada (Ata) adlı bir beyden gelmektedir. Bu beyin kökeni hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak bunların Moğol kökenli bir konar-göçer grup olması ihtimali vardır. Şikârî, Ada adlı bir Moğol beyinden bahsetmektedir.

Ata Beg maiyetindekilerle beraber, Anadolu içerisinde mücadelede veren Karamanoğullarının destekçilerinden biridir. Hatta yardımlarında dolayı Karamanoğulları bunlara bir dönem Ilgın ve çevresini vermiştir. Karaman-Osmanlı mücadelesinde Ata Beg, Karaman tarafında yer almıştır. Hatta Karamanoğullarının en güvendikleri kişi, Ada (Ata) Bey’dir.

Aynı Cemaat 1500 yılında Ereğli ilçesi Karacadağ nahiyesinde dokuz köyde bulunmaktadırlar. Varsaklar arasında da Ada Cemaati bulunmaktadır. Muhtemelen köy adını bu beyden almış olmalıdır. 

1500’lü yıllardaki tahrirlerde bulunmayan köy daha sonra kurulmuş olmalıdır. Köy ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Sebze, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık yapılmaktadır. 

Karaman Ada Köyü
Karaman Ada Köyü Karaman il merkezine 65 km.