Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 28 Aralık 2018  -  Saat : 09:50:08   Görüntülenme: 8994

KIZILKUYU KÖYÜ
Kızılkuyu Köyü, Kazımkarabekir'in kuzeybatısında ve Kazımkarabekir Merkeze 13 km uzaklıkta 1053 metre rakımdadır.

1500 yılında köy olduğu görülen Kızılkuyu’nun 1584 yılında 42 olan köyün nüfusu, 1900'de 229, 1925'te 530, 1950'de 504, 1970'te 756, 1980'de 568 iken 1990 yılında 532 ve 1995'te 540 olarak gerçekleşmiştir.

Karaman'a göç ve yurt dışında çalışanlardan dolayı nüfusta artış görülmemektedir. 

Bugün Kâzımkarabekir Kasabası denilen ve tarihî ismiyle "Gaferyad" ve daha eski ve ilk ismiyle "Kasaba'i Mahmudlar (Mahmutlar Kasabası)" denilmiş olan bu büyük Türkmen topluluğu bu dolaylarda; bakımsız olup, devlete İntikal eden Bizans toprakları ve sonraları da Karamanoğulları çağı vakıflarından bırakılmış arazilerden yer yer, büyük toprak parçalarına sahiplenmişlerdir.

Kasaba merkezine çok uzak yörelerdeki topraklara da sahiplenenler bu topraklarının olduğu yerlerde çiftlikler kurup, çokça bu çiftliklerde oturarak ziraat ve hayvancılık İşlerini bu çiftliklerinden yürütmektedir.

Anlatılanlara göre; Kızılkuyu köyü de Kâzımkarabekir (Kasaba'i Mahmudlar) halkından olup, Kirişler lakabı ile tanınan Hacı Halil Ağalar ve daha bazı toprak sahiplerinin çiftlikleridir.

19. yüzyılın ikinci yarısında, Kasabada köklü bir aile olan Kirişçioğlu Hacı Hasan ağa, Kasabanın çok nüfuzlu ve otoriter bir ağasıdır.

Bu ağayı çekemeyenler; bilinmeyen bir şahıs tarafından öldürülerek cesedi bir kuyuya atılan bir garibin "katili Hacı Hasan ağadır" diye iftira ve iddiada bulunmuşlar.

Araştırmalar ve soruşturmalar sonucu, Hacı Hasan Ağa bu iftiradan kurtulmuşsa da, Hacı Hasan Ağa, artık burada durmayarak çiftliğindeki çocuklarının yanına çekilmiş.

Bundan sonra da Kızılkuyu çiftliğinde izdiham ve ağırlık çoğalınca; 19. asır sonlarında, Hacı Halil Ağa tarafından, bu çiftlik, bağımsız köy haline getirilmiştir.

Burada Kızıltopraklı bir yerde, vaktiyle açılmış olan, ismine de Kızılkuyu denilen bu kuyu çevresinde kurulan bu çiftliğe "Kızılkuyu çiftliği" denilmiş ve bu ad ile de köy muhtarlığı mührü alınmıştır.

Karaman İli'nde bugün Kızıl Oğuz Yörüklerinin yerleşim birimi olarak hatıralarını yaşatan köylerden biri "Kızılkuyu Köyü"dür. İdari bakımdan Kazımkarabekir İlçesi (eski adı Gaferyad, Kasaba)'ne bağlı olan Kızılkuyu'nun kuruluş tarihi bilinmemektedir.

Yukarıda görüldüğü gibi, 1518 tahririnde sayıldığına göre (Kızılcakuyu) yerleşimin daha eski olması, muhtemelen de Malazgirt Zaferi'ni takip eden Türkleşme sırasında gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Karaman-Konya kara yoluna 2 kilometre mesafededir. Akarköy ve Özyurt köyleri ile komşu köydür.

Karaman'a 40 kilometre uzaklıktadır. Köy ve çevresi tamamen ova ile kaplıdır.

Arazileri itibarıyla Sinci ve Sodur (Çumra'ya bağlı) ile de sınırdır. 

Köyde arpa, buğday, ayçiçeği, nohut, mercimek gibi tarla tarımı ile küçükbaş hayvancılık ve süt inekçiliği yapılmaktadır.

Araştırmayı yapan Dr. Ali Güler’de baba tarafından Kızılkuyu Köyü'nden; buraya iskân olunan Kızıl Oğuz Yörüklerindendir.

Köyde "Ümmetler" (Himmetler) olarak bilinen sülaleden olan birkaç aile, önceleri yaylak olarak kullandıkları Sinci Köyü'ne gelerek yerleşmişler ve çiftçilik hayatına Sinci'de devam etmişlerdir.

Kızılkuyu Köyü'nde halen devam ettirilen bütün kültürel gelenekler, doğum, nişan, kına, düğün, ölüm, yağmur duası, hayvancılık ile ilgili adetler; kullanılan terimler, söylenen türkü ve şarkılar ile mutfak ve giyim-kuşam kültürü Kızıl Oğuzların izlerini taşımakta ve en eski Türk kültür unsurlarını yansıtmaktadır.

Köyde arpa, buğday, ayçiçeği, nohut, mercimek gibi tarla tarımı ile küçükbaş hayvancılık ve süt inekçiliği yapılmaktadır. 

Köyün batı kuzeyinde, Avşar öreni denilen ve kuzeyde de "Hızırlar öreni" denilen; Avşar Türkmenlerine ait, iki İslâm öreni vardır.

Buradaki caminin yıkıntısının düzgün taşları, halk tarafından götürülüp kendi yapılarına kullanılmıştır.

Batı cihetinde de "Kara kilise" denilen, Bizans kalıntısı bir Ören vardır.

Hacıbaba dağının eteklerinden ovaya doğru inen sık Ardıç ve meşe ormanları bu Kızılkuyu yörelerini de kaplarmıştır. Eski çağlarda bu çiftliğin damlarının direk, dikme ve kirişleri hep bu dolaylardaki ormanlardan sağlanırmış.
 

KIZILKUYU KÖYÜ
KIZILKUYU KÖYÜ Kızılkuyu Köyü, Kazımkarabekir'in kuzeybatısında ve Kazımkarabekir Merkeze 13 km uzaklıkta 1053 metre rakımdadır.