Karamandan.com

Karamandan.com

16 Ocak 2019 Çarşamba
KIZIK KÖYÜ
Kızık Köyü, Karaman Merkez'in kuzeyinde ve Merkeze 12 km uzaklıkta olup 1015 metre yükseltidedir.
Kategori : Köyler
13 Şubat 2018 12:12
 
KIZIK KÖYÜ
Kızık Köyü, Karaman Merkez'in kuzeyinde ve Merkeze 12 km uzaklıkta olup 1015 metre yükseltidedir. Kuzeyinde Salur, Güneyinde Sazlıkaya, Batısında Göztepe, Doğusunda Alaçatı ve Sudurağı ile çevrilidir. Bu gün Sazlıyaka köyüne Güdümen, Kızık Köyüne de Yeni Güdümen denmektedir. Köyün adı Oğuzların, Bozoklar kolundan Yıldızhan Ata’ya bağlı Kızık boyundan gelen Türkmenlerin kurduğu bir köydür. Bu nedenle köye “Kızık” ismi verilmiştir.
 
Kızık Köyünün nüfusu; 1580 yılında 62, 1904 yılında 56 hanede 263 kişi, 1922 yılında 41 hanede 155 kişi, 1925 yılında 228, 1945 yılında 287, 1960’ta 392, 1970 yılında 450, 1980 yılında 657, 1990 yılında 406 ve 2014 yılında ise 153 erkek, 142 kadın, toplam 295 kişidir. Kızık Köyünde de 1980 ile 1990 arasında % 40’a yakın azalma görülmektedir. 
 
1518 yılında Larende köyleri arasında hem Güdümen, hem de Kızık bulunmaktadır. Hatta birde Dağkızık bulunmaktadır. Kızık köyünde bu tarihte 22 hane ve 9 mücerret nüfus tespit edilmiş. 1584 yılında ise Kızık Köyünde 22 hane ve Dağkızık Köyünde de 14 hane tespit edilmiştir. Dağkızık, Osman Gümüşcü tarafından Yeşildere’nin Kuzeydoğusunda olarak işaretlenmiştir.  Dağkızık Köyü sonraki kayıtlarda yer almadığına göre muhtemelen bura halkı orayı bir müddet yaylak olarak kullanmıştır. Sonradan buraya gelerek onlarda yerleşmiştir.
 
Köy halkı tarafından,  bu şekilde verilse de bu iki köyün yani Sazlıyaka ile Kızık’ın insanları aynı soydan gelmedirler. “Asıl adı yeni Güdümen olan bu yerin insanları köyden 3 km uzaklıktaki Sazlıyaka köyünden olup oradan taşınanlar tarafından kurulmuştur. Bu bölgeyi su basmış bundan dolayı şimdiki Kızık’ın olduğu yere taşınmışlar ve köyede boylarının adı olan ve evvelce Kızık olan köyün adını vermişlerdir. Köyün eskileri gündelik dilinde Sazlıyaka’dan eski köy diye bahsetmeleri dedelerinin atalarının oradan taşındıklarının kanıtıdır. Zamanla yeni Güdümen Kızık, eski Güdümen Sazlıyaka adını almıştır. Belkide üç mezarlığı olan tek köy özelliği de vardır günümüzde tek mezarlık kullanılsa da diğer ikisi varlığını korumaktadır. Köy halkı Keller, Bozlar ve Araplar diye üçe ayrılmaktalar.“ Uğur Yılmaz’ın anlatımıyla bu yöreyi eskiden sık sık su basmaktadır. Bu nedenle yüksek yerleri ve Höyük gibi küçük tepeleri mezarlık olarak kullanmışlardır. Bu nedenle üç mezarlık bulunmaktadır. 
Güdümen, Sazlıyaka köyü olduğuna göre Kızık Köyü bu tarihte vardır ve adı da Kızık olarak kayıtlarda yer almıştır.  Yani Sazlıyaka’dan (Güdümen) ayrılarak kurulmuş değildir. Güdümenden buraya gelip yerleşenler olmuştur. Yukarıda bahsettiğimiz gibi 1500’lü yıllarda hem Kızık ve Hem de Güdümen bulunmaktadır. Çavuş Gölü kıyısında olan bu gölün sıtma hastalığı yaydığı ve kurutulması gerektiği ile ilgili yazılar bulunmaktadır. Cumhuriyet tarihinde sıtma azaltılmış ve yok edilmiştir. Buda göl ve bataklıkların kurutulması ile olmuştur. 
"Kızık" sözcüğü, "Kuvvetli, yasakta ciddi" anlamına gelmektedir. Bu boyun adı tarihi kaynaklarda geçmemekle beraber tahrir defterlerinde ve diğer arşiv vesikalarında Kızık'tan bahsedilmektedir. Karaman dışında, tahrir defterlerinde Kızıklara ait 28 yer adı görülmektedir ki, bunlardan pek çoğu şimdi de mevcuttur. Bu Kızık yer adlarından beşinin Ankara'nın Çubuk ve Ayaş kazalarında görülmesi, bu bölgeye Kızık Boyu'na mensup oldukça mühim bir zümrenin yerleştiğini gösteriyor. 
 
XVI. Yüzyılda Kızıklara ait ancak bir oymağa rast gelinebilmiştir ki, bu da Halep Türkmenleri arasında bulunmaktadır. Kanuni Devrine ait eski defterlerden Kızık oymağı biri 162, diğeri de 16 vergi evi olan iki kola ayrılmıştır. Oymağın nüfusu zamanla artmış ve 987 tarihinde 667 vergi nüfusuna, yani 468 evli ve 232 bekara yükselmiştir. Nüfusu gittikçe artmakta devam eden bu Kızık oymağının mühim bir kısmı XVII. Yüzyılda Antep bölgesinde yerleşmiş ve yerleşen bu kısım Oturak-Kızık adı ile anılmıştır. XVI. Yüzyılda Kızıkların bir kolu da Dimşak (Şam) bölgesinde yaşamakta idi. Kanuni Devrinde bu Kızık kolu 66 vergi evi olarak gösterilmiştir. 
 
Gülcan’ın tespitlerine göre, köy arazilerinin verimli olması ve hayvancılığa karşı elverişli olmasıdır. Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Karaman çok yakın olduğu için halkın büyük kısmı şehirde oturmakta ve ekim ve sulama zamanı köye gitmektedir. Köyde hububat ekiminin yanı sıra pancar, mısır, ayçiçeği, fasulye gibi ürünlerde yetiştirilmektedir. Son yıllarda büyükbaş hayvancılık gelişme göstermektedir. 
 
Mezarlığın bulunduğu yer 09.04.1999 tarihinde 3470 numarası ile Karhane höyüğü adı ile tescil edilmiştir. 09.04.1999 tarihli 3472 tescil numaralı Kocaköy höyüğü de Kızık köyün dedir. Höyükte demir çağı ve Roma döneminde yerleşmelerin olduğu yüzeydeki çanak çömlek parçalarından anlaşılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 

Okunma : 5661
Foto galeri
TEKİN
guney sigorta
Gündem haberleri
Karamanlı Hünkar Avrupa'yı sallıyor
14 Ocak 2019 Okunma: 21852 Magazin
Karamanlı İbrahim Küçük Kendisini Mehdi ilan etti
15 Ocak 2019 Okunma: 18325 Yaşam
Salı Pazarı Talan; Yaralılar Var!
15 Ocak 2019 Okunma: 14158 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın