Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 25 Aralık 2018  -  Saat : 08:45:34   Görüntülenme: 3737

KARALGAZİ KÖYÜ
Karalgazi Köyü Karaman Kâzımkarabekir’in kuzey-doğusunda ve Kazımkarabekir Merkeze 11 km uzaklıkta, 1018 metre rakımdadır. Köyün nüfusu 1904 yılında 91, 1925 yılında 98, 1935 yılında 97, 1945’te 136, 1960’ta 148, 1970’te 160, 1980’de 200, 1990’da 153, 2014 yılında 160’tır.

Köy oldukça eski yerleşim yerlerinden olup yörede Bizans ve önceki döneme ait kalıntılar mevcuttur. Köy adını da “Kral Kızı” söyleminin Karalgazi olarak değişmesi ile almıştır. Köyün kuzeyinde ve güneyinde eski tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Obruk Tepe’si denilen dağın tepesinde de yapı kalıntıları vardır.

1500 yılı tahrirlerinde dağ ve ovada olmak üzere iki adet “Karaılgaz-ı Cebel, Karaılgaz-ı ova” köyü bulunmaktadır.  Ancak çevredeki pek çok köy gibi buranın halkı da terk etmiş, uzun yıllar ören olarak kalmış, Kazımkarabekir’in bir çiftliği iken 1880’de Rumeli’nden göç eden muhacirler yerleştirilmiştir.

Balkanlar’da göçe yol açan büyük çaplı olaylardan biri, halk arasında 93 Harbi olarak nitelenen, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’dır. Osmanlı’nın kaybettiği bu savaş sonrası Sırbistan, Karadağ, Romanya ilk defa bağımsız olurken, Bulgaristan özerk prenslik haline dönüşmüştür. Rus birliklerinin Yeşilköy’e kadar yaklaştıkları savaş sonrasında bir buçuk milyon insan göç etmiş, bunların bir kısmı Balkanlar’daki kaybedilmemiş topraklara yerleştirilmiştir. Anadolu’da ise Osmaniye, Reşadiye, Hamidiye, Orhaniye ve Mecidiye gibi isimlerle çok sayıda yeni köy kurulmuştur.

Bulgar çetelerinin imha hareketiyle karşılaşan Rumeli Türkleri yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalmışlardır. İslihisar köyü halkı da 1880 yılına doğru Silistre, Osman Pazarı ve Şumnu havalesinden İstanbul’a gelen Deliorman Türklerinden yaklaşık 160 hane Konya’ya sevk edilmiştir. Bunlardan yaklaşık 40 hane Konya’da civarında alıkonulurken 120 hane Gaferiyad (Kazımkarabekir) kasabasına sevk edilmiştir. 

Aynı yılın sonlarına doğru Gaferiyad’a ulaşan muhacirlerden 80 hane Yağmurlar Çiftliğinde bir müddet misafir edildikten sonra yine bu civarda antik çağlardan kalma bir harabe olan İslihisar’a yerleştirilmiştir. Gaferiyad’a gelen muhacirlerden yaklaşık 40 hane ise, yine bu civarda Karalgazi adıyla bilinen başka bir ören yerinde yerleştirilmiş ve bunların kurdukları köye de başka bir ad verilmeyerek kadim adı olan Karalgazi olarak kalması kararlaştırılmıştır.

Buraya yerleşen muhacirlere devlet tarafından, iki göz bir sofadan oluşan evler yapılarak kura ile bunlara teslim edilerek yerleşme sağlanmıştır. Ayrıca daha fazla mağdur olmamaları için ertesi yıl bahar mevsimi ile arazi tahsisi yapılmış ve biran önce ürün yetiştirip kendi ihtiyaçlarını karşılamaları amaçlanmıştır.

1995 yılında İbrahim Küçük’ün anlatımlarına göre; bu köy halkı Sultan Abdülhamid’in saltanatının dördüncü senesinde Osman-Pazarının Kıdır köyünden gelmiştir. Kıdır Köyü; Osman-Pazarı’na bağlı bir Türk köyü olup, ismi 1934 yılında “Kitançevo” ve son zamanlarda da “Kıpinets” olarak Bulgarcaya değiştirilmiştir.

Köye yerleşenlerin tamamı enişte kayın gibi yakın akraba olup, Konya’ya gelmeden önce bir müddet İstanbul’da kaldıktan sonra ecdat yurdu, evliya yatağı diye Konya’yı tercih etmişlerdir. Çünkü kendi aralarında anlatılan rivayetlere göre, ataları vaktiyle Konya civarından Rumeli’ye göç etmişlerdir.

Yine Küçük’ün anlatımlarına göre; buraya kendilerinden evvel 1830 yıllarında 70 hane yerleştirilmiştir. Köyün adı da bunlar arasında bulunan Kara Ali adlı bir gaziden geliyormuş. Böyle anlatılsa da köy adının çok eskilere dayandığını yukarıda belirttik. Bunların kurduğu köy, Karalgazi’nin biraz batısında bulunan tepenin yamacında bulunmakla beraber, günümüzde enkazı bile kalmamıştır. Ancak, adı geçen muhacirlere ait olduğu ifade edilen bir İslam Mezarlığı tespit edilmiştir. Bu mezarlık, Karalgazi camisinin hemen arkasında bulunmakta ise de çevre duvarları olmadığı için meraya dönüşmüştür.

Karalgazi’ye ilk yerleşen muhacirlerin Mora muhacirleri olduğu sanılmaktadır. Çünkü Mora isyanları sırasında Mısır’a göçmüş olan Muhacirlerden 164 nüfus, oranın adet ve havasına alışamayarak Konya’ya gelmiş ve bunlardan bazıları Gaferiyad’a gelmişlerdir. Buraya gelenler bir müddet sonra Karalgazi’ye yerleştirilmiş olmalıdır. Burası bağımsız köy olunca, Padişah fermanlı imamı Molla Mustafa’dır. Çevredeki muhacir köyleri Padişah fermanlı olduğu için buraya Cuma namazlarına kılmaya gelmişler.

Köyün toprakları verimli olup,  genel olarak geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarıma dayalı olarak, çoğunlukla buğday, arpa, mercimek, nohut, pancar ve son yıllarda mısır yetiştirmektedir. Büyükbaş hayvancılıkta gelişme göstermektedir.

KARALGAZİ KÖYÜ
KARALGAZİ KÖYÜ Karalgazi Köyü Karaman Kâzımkarabekir’in kuzey-doğusunda ve Kazımkarabekir Merkeze 11 km uzaklıkta, 1018 metre rakımdadır.