Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 08 Ağustos 2018  -  Saat : 12:56:29   Görüntülenme: 3126

KARAAĞAÇ KÖYÜ 
Ayrancıya 14 km uzaklıkta olan köyün doğusunda Kale köyü, batısında Sudurağı, güneyinde Hüyükburun ve Dokuzyol Köyleri, kuzeyinde ise Akçaşehir Kasabası bulunmaktadır. Rakımı 1030 metredir.

Düz bir arazide yer alan köy, Ayrancı barajının suyundan yararlanmasının yanı sıra yer altı suyu yönünden de zengindir. Sulama kooperatifi aracılığıyla açılan artezyen kuyuları, tarımsal faaliyetleri çeşitlendirerek geliştirmiş ve verimliliği arttırmıştır.

Okuryazarlık oranının son derece yüksek olduğu bu köy sürekli göç vermektedir. Hayvancılık ve halıcılık da önemli geçim kaynaklarındandır.

Divle halkı tarafından çiftlik olarak kullanılmakta iken, buraya yerleşen kişiler tarafından 1895 yıllarında kurulmuştur. Köyün çevresinde bulunan Cinnas, Halimzadelerin bir çiftliğidir.

Köyün etrafı o zamanlar kendiliğinden yetişen karaağaçlarla çevrili olduğu için köyün ismi “Karaağaç” olmuştur. Köyden Ayrancı ilçe merkezine giden yolun iki tarafı da Karaman Valiliği’nce ağaçlandırılmıştır.

15/Ca/1332 (Hicrî) 11 Nisan 1914 tarihli belgede; Konya Ereğli kazası, Karacağaç köyünde Çivicik Mehmed'in tasarruf iddiasında bulunduğu arazinin bir kısmının civar köylerden muhtaç olanlara dağıtılması kalan kısmının ise müzayede ile satılması istenmiştir.

Köyün güneyinde yer alan “Çınnasın” olarak adlandırılan mevkide bir höyük bulunmaktadır. Höyüğün etrafı bir surla çevrilmiş olmakla birlikte, surun içinde ve dışında çok büyük bir alan yerleşme yeri olarak kullanılmıştır. Burasının tarihi de Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanmaktadır.

KARAAĞAÇ KÖYÜ
KARAAĞAÇ KÖYÜ  Ayrancıya 14 km uzaklıkta olan köyün doğusunda Kale köyü, batısında Sudurağı, güneyinde Hüyükburun ve Dokuzyol Köyleri, kuzeyinde ise Akçaşehir Kasabası bulunmaktadır.