Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 06 Ağustos 2018  -  Saat : 10:39:54   Görüntülenme: 3256

HÜYÜKBURUN KÖYÜ
İlçeye 4 km uzaklıkta olan Hüyükburun Köyü; Ayrancı’nın kuzeybatısında, bir tepenin güney yamacında kurulan köyün doğusunda Saray Köyü ve istasyon, batısında Adatepe ve Sudurağı, kuzey batısında Karaağaç, güneyinde Yarıkkuyu köyü ve güneybatısında Dokuzyol köyü bulunmaktadır.

Ova üzerinde kurulu köyün kuzey tarafında küçük tepeler bulunmakta olup, ormanı veya akarsuyu yoktur.

Bitki örtüsü bozkır tipindedir. Geniş tarım arazilerine sahip olması nedeniyle, en önemli geçim kaynağı tarımdır.

Ayrancı barajından gelen su ile sulanabilen arazilerde sulu tarım ve bahçecilik yapılmaktadır.

Ayrıca, bireysel olarak açtırılan yer altı su kuyuları ile modern yöntemlerle tarım ve bahçecilik konusunda örnek bireysel girişimler vardır.

Ayrıca, küçükbaş hayvancılık da gelişmiş durumdadır. Bir zamanlar Ayrancı ilçesinin en zengin köyü olan Hüyükburun’da uzun yıllardır devam eden kuraklık nedeniyle maddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Köyde meralar kuraklıktan dolayı Haziran ayında erkenden kuruduğu için küçükbaş hayvancılık terk edilmiştir. Büyükbaş hayvancılık önemli bir gelir kaynağı olma yönünde hızla ilerlemektedir.

Köyün ekonomisine büyük oranda etkili olan meyvecilik sektöründe organik tarım yapılan bahçelerde eklenince hızlı bir ilerleme gözlemlenmektedir. 

Hüyükburun köyünün 4 km. batısında Atlas Han bulunmaktadır. Karaman-Ayrancı karayolu ile demiryolu arasında bulunmaktadır. Yalnız, karayolundan yaklaşık 4 km. daha içerdedir.

Bulunduğu yer itibarıyla, eski tarihi ipek yolu üzerindedir. Yapının, Selçuklular döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Ancak, kitabesi bulunmamaktadır.

Ortada bir avlu ve iki yanda, sütunlar arasında, tonoz örtülü ve sütunlu bölümler şeklinde yapılmıştır. Kapısı, doğudadır. Kapının karşısında, su kuyusu var. Yapının bazı bölümleri, tahrip edilmiş durumda.

Bu köyümüzde çiftlik iken 1894’de Divle’den gelenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı aslen Divle Kazası Başlamışlı mevkiinden gelip buraya yerleşmiştir.

1840 tarihli 16067 numaralı temettuat defterinde, Divle’ye bağlı Başlamışlı Karyesi (Köyü) bulunmakta ve 20 haneden oluşmaktadır.

Çat Köyü çevresinde, Toros Dağları silsilesinden doğan Geleri Deresi, Andıkara, Kayabeyli ve Başlamışlı Vadisi yoluyla Ayrancı barajına kadar inmektedir.

Adı geçen Başlamışlı’nın bu vadi çevresinde oturduğu ve buradan Hüyükburun’a göç ettiği anlaşılmaktadır.

Bu defterde bulunan lakaplar; Haytaoğlu, Molla, Güdük, Topal, Cebeci, Çengeloğlu, Kötü, Sirke, Bekdaşoğlu’dur. Bu lakapların birçoğu bu gün sülale ismi olarak bulunmalıdır.  

Başlamışlı Cemaati buradan başka; Aksaray Kazası Hasandağı çevresinde 1584 yılında bulunmakta ve Tataran-ı Şeyhullah Kabilesi olarak kayıtlarda geçmektedir.

Tatarân-ı Şeyillah Kabilesi, Ankara Savaşı sonrası Timur ile beraber gitmeyip Anadolu’da kalmayı tercih eden ve Türkleşen Moğol kökenli kabilelerdendir. Anadolu’nun birçok ilinde bu cemaate rastlanmaktadır.

Döğer, Yıva, Varsak, Kıpçak gibi değişik boyların içerisinde gösterilmiştir. BOA, TD 1061, s. 188–189; 387 Numaralı Muhasebe Defteri,  s.132. Bu cemaatin, Aksaray sancağı dışında Kırşehir ve Bozok sancakları diğer yerleşim yerleridir. C. Türkay, Oymak, Aşiret ve Cemaatler, s. 197. Ancak Aksaray yöresindeki cemaatler Kıpçak olarak gösterilmiştir.

Uzun yıllar muhtarlığa dönüşememiş 1933 ile 1946 yılları arasında müstakil muhtarlığa dönüşmüştür.

Köyün kuruluş yeri ve arazi yapısının özelliğinden, yakınındaki Hüyük ve burundan (Tepeden) dolayı köye “Hüyükburun” ismi verilmiştir.

Köyün bulunduğu yer höyük, istasyon mevkiinde ise dağın burnu uzanmakta olduğundan bu adı almıştır.

Burası Divle Sancağının çiftliği olarak kullanılmıştır. Köy halkı aslen Divle Kazası Başlamışlı mevkiinden gelip 1894 tarihinden itibaren buraya yerleşmiştir.

HÜYÜKBURUN KÖYÜ
HÜYÜKBURUN KÖYÜ İlçeye 4 km uzaklıkta olan Hüyükburun Köyü; Ayrancı’nın kuzeybatısında, bir tepenin güney yamacında kurulan köyün doğusunda Saray Köyü ve istasyon, batısında Adatepe ve Sudurağı, kuzey batısında Karaağaç, güneyinde Yarıkkuyu köyü ve güneybatısında Dokuzyol köyü bulunmaktadır.