Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 09 Mart 2020  -  Saat : 10:32:46   Görüntülenme: 12406

ESKİCE KÖYÜ
Eskice Köyü, Ermenek'in doğusunda ve Ermenek Merkeze 18 km uzaklıkta olup 835 metre yükseltidedir.

Kayaönü ile Çamlıca köyleri arasında yer alır. Köyün kuruluş tarihinin eski olması nedeniyle “Çoktan beri var olan” anlamına gelen “Eskice” ismi Köye isim olarak verilmiştir.

Köyün kuruluşu Karamanoğullarına dayanır. Buralardaki köylerin, özellikle eski köylerin çoğunluğunun kuruluşu Karamanoğullarının bölgeye gelmesi ile yerleşmeye başlamışlardır.

1500 yılında yapılan tahrirde buralarda konargöçer olan çok az sayıda aşiret bulunmaktadır. Bu tarihte çoğunluğu yerleşik hayata geçmişlerdir.

1750’li yıllardan sonra devletin aşiretleri iskan politikası nedeniyle de kalanları yerleşmişlerdir.

Asli unsurları Karamanoğulları menşeindendirler.

İklim bakımından sıcak ve çok çeşitli ürün yetiştirmeye müsait olmasına rağmen toprak yönünden fakirdirler.

Köy içme ve sulama suyu bakımından da sıkıntı yaşamaktadır. Oysa köy Ermenek Çayına bakmaktadır. Köyün gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

Ekilebilen arazilerde buğday, arpa gibi tahılların yanında sulanan yerlerde pamuk, mısır, susam ekimi yapılmaktadır.

Üzüm ve bahçe tarımı, meyvecilik te yaygındır. Son yıllarda zeytin yetiştiriciliği ivme kazanmıştır.

1845 yılında 19 hanede 95 nüfusu bulunmaktadır. Bu tarihte köyde bulunan hane reislerinin adları ve lakapları şöyledir: Hüseyin oğlu Ali Efendi İmam, Muhtar Ali Kethüda oğlu Ali, İlyas oğlu Mehmed, Abdullah oğlu Osman, Abdülcelil oğlu Mustafa, Şahlı Ömer, Ali Kethüda oğlu Hasan, Şahlı Mehmed oğlu Hüseyin, Çoban Hasan oğlu Ali, Çoban Hasan oğlu İbrahim, Şahlı Mehmed oğlu Osman, Kel Ahmed oğlu Mehmed, Hasan oğlu Ahmed, Hasan oğlu Abdülcelil, Hüseyin oğlu Hasan, Adi İbrahim oğlu Ahmed, Çelebi oğlu Osman, İmam Mehmed oğlu Mustafa, Mecid Mehmed oğlu Halil.  

Eskice Köyü
ESKİCE KÖYÜ Eskice Köyü, Ermenek'in doğusunda ve Ermenek Merkeze 18 km uzaklıkta olup 835 metre yükseltidedir.