Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 29 Şubat 2020  -  Saat : 10:45:00   Görüntülenme: 9710

ELMAYURDU (İZNEBOL) KÖYÜ
Eski adı İznebol olan Elmayurdu Köyü, Karaman Ermenek'in batısında ve Ermenek Merkeze 25 km uzaklıkta olup 1125 metre rakımda bulunmaktadır.

Büyükkarapınar Köyü tarafından gelen vadi ve dere yatağının devamında bir boğazın içinde kurulmuştur.

Köy, güneydoğu yönüne doğru genişleyerek Tepebaşı köyüne doğru düzleşir ve geniş bir alana kavuşur.

Başyayla Ermenek yolu üzerindedir. Köyde bol miktarda elma yetiştirilmesinden dolayı köye “Elmayurdu” ismi verilmiştir.

İzne Bolu, İznebolu-i Diger köyleri Ermenek nahiyesinde kayıtlıdır. Boy olarak en çok Çepniler kayıtlı bulunmaktadır.

Köy tarih olarak oldukça eskilere dayanır. İslam öncesi adı ve Bizans İmparatoru Zenon’un doğduğu ve yaşadığı yer olması ve Aziz Sokrates/Sarıkilise’nin bulunması açısından önemlidir.

Roma ve Bizans döneminde önemini korumuş, İmparator çıkarmıştır. Taşeli Yöresi ve köyümüz de Hititler ( M.Ö. 1900- 700 ) Dönemi ‘n den izler olsa da asıl izler Roma Dönemidir.

395 yılında Roma imparatorluğunun Doğu ve Batı diye ikiye ayrılmasından sonra bilindiği gibi Anadolu toprakları Doğu Roma (sonradan Bizans İmparatorluğu adını alacaktır.) İmparatorluğu sınırları içinde kalır.

Yöremizde, İzvit’te (Yukarı ve Aşağı Çağlar’da), Başyayla merkez ve mahallerinde, Dindebol (Katranlı) sınırları içinde, Güneyurt’ta, Elmayurdu’nda, Uğurlu’da, Göktepe’de Roma Dönemi ve akabinde Bizans Dönemi’nde çok sayıda kalıntı, öreni ve sığınaklar vardır.

Bizden önce topraklarımızda yaşayan İmparator Zenon’u yöreye suyolları, normal kervan yolları gibi yollar yaptırarak büyük hizmetleri var.

Eskiler bilirler patika yollardaki bozulmadan günümüze kadar gelen döşeme taşları Bizans dönemi kalıntılardır. Bizans ve Selçuklular dönemlerinde henüz bizim köy kurulmamıştır.

Böyle bir köy yoktur. Daha sonra Elmayurdu (İznebol ) toprakları içine aşı edilmiş bir köydür. Aslında bu anlattığımız tarih, genelde Taşeli Yöresi ve özelde Elmayurdu’nun sonradan bizim ortak tarihimizdir.

Elmayurdu köyü, adından da anlaşılacağı üzere bol miktarda elma ve kiraz, armut gibi meyvecilikle ünlüdür. Halkın geçimi öncelikle tarıma ve hayvancılığa dayalıdır.

Kiraz yetiştiriciliğine yıllar önce aşılama yaparak başlamış ve adından söz ettirmiştir. Halkı okumaya düşkündür.

1845 yılı temettuat defterlerinde 73 hanede 365 nüfusu bulunmaktadır. Bu defterde İznebol köyünün ilk 43 hanesi yoktur.

Verileri ve hane reislerini 44. Haneden itibaren vermek durumundayız. Hacı İbrahim oğlu Süleyman, Topal oğlu İbrahim, Hacı oğlu Ahmed, Ömer oğlu Hüseyin, Yusuf oğlu Mehmed, İmamoğlu Ali, Mehmed oğlu Süleyman, Gök Ahmed oğlu Mehmed, Biraderi Ahmed, Süleyman oğlu Mahmud, Bekir oğlu Ömer, Biraderi Abdurrahman, Yeni Mehmed oğlu Ali, Hacı Hüseyin oğlu Osman Hacı, Biraderi Hasan, Cabbar oğlu Abdullah, Hacı Hüseyin oğlu Ali Hacı, Şeyh oğlu Mustafa Şeyh, Hacı Hüseyin oğlu Hasan, Kara İbrahim oğlu Osman, Kara İbrahim oğlu Hasan, Hüseyin Çavuş oğlu Mustafa Çavuş, Biraderi Hasan, …. Mehmed oğlu Rençber, Sarı Ali oğlu Mehmed, Hacı Ali oğlu Ömer, Hacı Ali oğlu Ahmed, Emir oğlu Mustafa Emir, Hamza oğlu Ömer, Osman oğlu Abdurrahman.
 

Elmayurdu (İznebol) Köyü
ELMAYURDU (İZNEBOL) KÖYÜ Eski adı İznebol olan Elmayurdu Köyü, Karaman Ermenek'in batısında ve Ermenek Merkeze 25 km uzaklıkta olup 1125 metre rakımda bulunmaktadır.