Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 26 Ocak 2019  -  Saat : 09:57:43   Görüntülenme: 4824

DUMLUGÖZE (MUZVADI) KÖYÜ
Eski adı Muzvadı olan Dumlugöze Köyü, Sarıveliler'in güneyinde ve Sarıveliler Merkeze 37 km uzaklıkta olup 984 metre yükseltidedir.

Köy, Alanya sınırında, yüksek ve sık ormanların olduğu, gökyüzünün zor görüldüğü sedir, karaçam, köknar, meşe ağaçlarının yer aldığı Muzvadı ormanları içerisinde kurulmuştur.

Muzvadı ismi Muz Vadisinden geldiği sanılmaktadır. Ermenek çayının en güney kolu üzerinde, geniş bir vadide, dağınık, bahçeler arasında yer almakta ve ortaçağ görüntüsü veren tipik evleriyle değişik bir görüntü vermektedir.

Konumu itibarı ile 500-600 metrelere inen yerleri olması, muz diyarı Alanya’ya yakın olması bu adı almasında etken olmuş olmalıdır. Dumlugöze, gözü yaşlı anlamına gelen bir kelimedir.

Eski adı Muzvadı'dır. Adı Türkçe ve doğal olmasına rağmen Tarihi 700 yılı geçtiği sanılmaktadır. Osmanlılarla Karamanoğullarının kargaşalık döneminde kaçarak ulaşılması güç olan bu bölgeye gelenler tarafından kurulduğu söylenmektedir.

Halkı, yaşantısı, konuşması, giyimi ve genel görünüşü ile farklılıklar gösterir. Köyde "R" harfi "Y" olarak söylenmektedir. Köy İlçemizin nüfusu en çok ve en uzak köyüdür.

Çevrede en çok ceviz ağacı buluna ve yetiştirilen yerler arasındadır. Arazi bakımından kısıtlı olan köyde bu nedenle bahçe tarımı yaygın olarak yapılmaktadır.

Tahıl üretimi oldukça azdır. Başta ceviz olmak üzere, elma, kiraz, armut, erik gibi bahçe bitkileri yetiştirilir. Sebzecilik te yaygındır. Köyde küçükbaş hayvancılığın yanında son yıllarda büyükbaş hayvancılıkta yapılmaya başlanmıştır.

Halkı; çalışkan, yumuşak mizaçlı ve uysaldır. Köyde doğal mağaralar ve doğal güzellikleri görülmeye değer yerlerdendir. Köyde; Türkiye'de Kardelen Çiçeğinin yetiştirilebildiği nadir yerlerden biri oluşu nedeniyle “Kardelen Fesivali” düzenlenmektedir.

1845 yılı temettuat defterine göre Muzvadı adıyla kayıtlı olup 31 hanede 155 nüfus bulunmaktadır. Bu hane reisleri şunlardır: Yusuf oğlu Mehmed İmam, Kara Kethüda oğlu Ahmed Muhtar, Mecid Mehmed oğlu Mustafa, Kara Kethüda oğlu Ahmed, ... oğlu Ali, Bedir oğlu Hüseyin, Hayri oğlu Hasan, Topal oğlu Ömer, Usta Mehmed, Abdullah oğlu Mehmed, Koca Osman, Biraderi Abdurrahman, Koca Hüseyin oğlu Hüseyin, Karamanlı Hüseyin oğlu Mustafa, İkiz oğlu Mehmed, Kardeşinin oğlu Ali, Hasan oğlu Süleyman, Kara Hasan oğlu Ali, Biraderi İbrahim, Diğer Biraderi Mehmed, Avcı oğlu Mustafa, … oğlu Ahmed, Biraderi İbrahim, … oğlu Abdulmümin, Aydınlı Ahmed, Ömer oğlu Ahmed, … oğlu Feyzullah, Avcı oğlu Yusuf, … oğlu Hasan, Sarı Mehmed oğlu Ali, Sarı Yusuf oğlu Hüseyin. 

Dumlugöze (Muzvadı) Köyü
DUMLUGÖZE (MUZVADI) KÖYÜ Eski adı Muzvadı olan Dumlugöze Köyü, Sarıveliler'in güneyinde ve Sarıveliler Merkeze 37 km uzaklıkta olup 984 metre yükseltidedir.