Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 12 Şubat 2019  -  Saat : 11:42:46   Görüntülenme: 3436

DARAN KÖYÜ
Daran Köyü Sarıveliler'in güneyinde ve Sarıveliler Merkeze 17 km uzaklıkta olup 911 metre rakımdadır.

Ermenek Barajını besleyen Gevne Çayı köyün yakınından geçmektedir. Daran köyü 1967 yılında Koçaşlı köyünden ayrılarak köy tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

Karamanoğullarının son zamanlarında kurulduğu tahmin edilmektedir. İsmini dar bir alanda kurulduğundan almıştır.

Karamanoğulları aşiretlerinden oluşmaktadır. Ancak bu yöre konargöçerlik bağı nedeniyle Anamur, Alanya gibi çevrelerle de bağları vardır. 

Köy Ermenek Çayının güney yamaçlarına vadi içerisine kurulmuştur.

Daran, meşhur Koçaş ormanları ile çevrili tipik bir orman köyüdür. Doğal güzellikleriyle öne çıkan, insan elinin az değdiği nadir yerlerdendir. 

Toprakları oldukça verimlidir. Vadi içerisinde olduğu için genellikle taraçalarla oluşturulmuş tarlalarda tarım yapılır.

Tahıl üretiminin yanı sıra tüm bölgede olduğu gibi burada da bahçe tarımı oldukça gelişme göstermiştir.

Rakımının düşük olması nedeniyle ürün çeşitliliği de artmaktadır. Sebze ekimi de önemli yer tutar. 

Çoğunlukla küçükbaş hayvancılık yapılmakta iken büyükbaş hayvancılıkta gelişme göstermeye başlamıştır.

Yöre arıcılık yapmaya son derece uygundur. Köyde arıcılık faaliyeti de yapılmaktadır.

Köy 1967 tarihinde müstakil muhtarlık olmuşsa da 1845 temettuat defterlerinde bulunmaktadır. Bu tarihte altı hanede 30 nufusu bulunmakta ve üç aileden oluşmaktadır. Bu tarihte köyde buluna hane reisleri ve isimleri şunlardır: … Ali Kethüda oğlu Hasan, Mehmed oğlu Mustafa, Mehmed oğlu Hasan, Dal Veli oğlu Mustafa, Dal Veli oğlu Abdulkerim, Dal Veli oğlu Hasan. 
 

Daran Köyü
DARAN KÖYÜ Daran Köyü Sarıveliler'in güneyinde ve Sarıveliler Merkeze 17 km uzaklıkta olup 911 metre rakımdadır.