Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 18 Ocak 2019  -  Saat : 10:39:04   Görüntülenme: 5169

CİVLER KÖYÜ
Civler Köyü Sarıveliler'in güney-batısında ve Sarıveliler Merkeze 5 km uzaklıkta, 1385 metre rakımdadır.

Sarıveliler Alanya yolu üzerindedir. Köy, bahçeler içine dağılmış, geniş bir alanı kaplamıştır. Civler köyü, Karamanoğulları zamanında kurulduğu sanılmaktadır.

Karamanoğlu beylerinin bazılarının Osmanlıdan kaçarak bu yöreye geldiği, daha sonra Osmanlıların takibi sonucu bu beylerin Osmanlı ve Moğol kuvvetlerince yakılarak öldürüldüğü söylenmektedir.

Köyün ekime elverişli arazisi kıstlıdır. Ancak olan araziler en iyi şekilde değerledirilmektedir. Ermenek Çayının bir kolu bu köyden geçtiği için sulama sıkıntısı yoktur. Özellikle bahçe tarımı, meyvecilik, elma, kiraz ve ceviz yetiştirilmektedir. Diğer yerlerinde de tahıl ekimi yapılmaktadır. 

Arazisi az olmasına rağmen yaylak ve otlakları çoktur. Bu nedenle en önemli geçim kaynakları hayvancılıktır. Bu yörede en fazla koyun ve küçükbaş hayvanlık yapak köydür.

Son yıllarda büyükbaş hayvancılık ta yapılmaktadır. Köyün kuzey taraflarında Felekan yaylası bulunmaktadır. Yayla kısımlarında ormanlık alanları dikkate değerdir.

1845 yılında 34 hanede 170 nüfusu bulunmaktadır. Bu tarihte köyde olan hane reislerinin lakap ve adları şöyledir: Osman oğlu Hasan İmam, Ahmed oğlu Osman Muhtar, Kara Osman oğlu Mustafa, Kara oğlu Abdulhalim ve Hüseyin, Ömer oğlu Zeynel, … oğlu Hüseyin, Rusül oğlu Esyad ?,  Hacı oğlu .., Osman oğlu Abdulkerim, … oğlu Mustafa, … oğlu Mustafa, Koca… oğlu Hüseyin, Biraderi Mü'min, Koca… oğlu Mustafa,

Osman oğlu Ahmed, Koca oğlu Latif, Sani oğlu İbrahim, Koca oğlu Mustafa, İlyas oğlu Mustafa, Kara Osman oğlu Osman, İlyas oğlu Musa, İlyas oğlu Ahmed, Kara Halil oğlu … Kara, Köse oğlu Ahmed, Bigalı oğlu Ali, Kara oğlu Ömer, Kara oğlu Yusuf, Kör Osman oğlu İbrahim, Mahmud oğlu Veli, Abdurrahman oğlu Osman, Ömer oğlu Ahmed, İbrahim Efendi oğlu Mehmed, Ömer oğlu Mehmed. 

Araştırma: Osman Ülkümen
Fotoğraflar: Mehmet Çetin Arif Uğurelli

 

CİVLER KÖYÜ
CİVLER KÖYÜ Civler Köyü Sarıveliler'in güney-batısında ve Sarıveliler Merkeze 5 km uzaklıkta, 1385 metre rakımdadır.