Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 27 Mayıs 2019  -  Saat : 09:27:08   Görüntülenme: 14702

Alaçatı (Canhasan) Köyü
Eski adı Cennason, Canasun (Canasan) olan Alaçatı Köyü, Karaman Merkez'in kuzey-doğusunda ve Merkeze 15 km uzaklıkta olup 1016 metre rakımlıdır.

Karaman Ayrancı yoluna 4 km mesafededir. Kuzeyinde Salur, Güneyinde Ağılönü, Batısında Sazlıkaya ve Kızık, Doğusunda Sudurağı ile çevrilidir. Bu köyümüz Anadolu yerli halkının ilk yerleşim yerlerindendir. Bu yörede Akçaşehir ile Ayrancı Dokuzyol köyü Adatepe Çiftliği sınırında Cinnason öreni adlı yerleşim yeri olduğu harabelerinden bilinmektedir.

Canasan köyü Karamanoğulları döneminde büyük bir köydür. Osmanlıların yöreyi ele geçirmeleri ile birlikte bura halkı da İstanbul’a sürülmüş ve köy uzun bir süre ıssız kalmıştır. Canhasan köyündeki Köse Muhiddin Camiinin vakıf arazilerine, Karamanoğlu İbrahim Bey vakfı olan Kutlu köy arazilerini işletenler nedeniyle iki köy arasında 1769 tarihli Hudutname belgesi bulunmaktadır.

Belgede imzası bulunanlar Muhzır Başı Ali Bölükbaşı, Türkmen Ahmet, Seyyit Memiş, Molla Ahmet, Sıdırbalı Cebeoğlu Mehmet, Konyalı Mehmet, Hacı Süleyman, Kel Ahmet, Es Seyyit El Hac İbrahim Ağa Bin Ahmet ve Konyalı Hasan’dır. Bu belgede de Canhasan Höyüğü ismi geçmektedir. 1830 yılında Canhasan yöresi eski Karaman müftüsü ve bir zamanlar Silistre mütesellimi (sancak beyi) Hacı Hasip Efendi burayı sahiplenerek ortaklarını ve kendini belgelere yazdırmıştır.

1845 tarihi Temettuat Defterinde Canasun Çiftliği olarak geçmektedir. Belgede “Çiftlik sahibi Larende Müftüsü Hadimlizade el-haesseyid Abdullah Hasib Efendi der vakfı Köse Muhyiddin mütevelli İlisralı Hacı Bozoğlu taşir ide geldiği” kaydı vardır ve 19 hane bulunmaktadır.

Bunlar: İmam Musaoğlu Mustafa, İmam İbrahim’in Mehmet, Durmuş’un Memiş, Kör Abdülkadir’in Mehmet, Kara İsmail’in Osman, Musa’nın İsa, Osman’ın Uğurlu Mustafa ve Ömer, Halil’in Hüseyin, Ali’nin Gödetli Mustafa, Kasım’ın Alamaslı Halil, Abdülkerim’in Mustafa, Raziye’nin Hüseyin, İbişin Kaltakçı Molla Mehmet, Gödetli Abdülkerim’in Hüseyin, Hacı Hasan’ın Mustafa, Eşme İsmail’in Hasan, Abdülgani’nin İbrahim, Hasan Kethüda’nın Mehmet’tir. Bu tarihte burada bulunanlar çiftçi, ırgat ve çobandır.

Hicri 09/S /1277, Miladi 27 Ağustos 1860 tarihli belgede, Larende kazasının Canasun köyünde Köse Muhiddin Efendi Camii Vakfı imamet ve hitabet ciheti verilmesi istenmektedir. 1894’te 98, 1904’te 52, 1922 yılında 15 hane ve 71 nüfusu bulunan köyün 1950’de 233, 1970’te 435 ve 2014 yılında 284 erkek, 287 kadın toplam 571 nüfusu vardır. 1950 yılından önce köye Bozkır tarafından gelen göçle nüfus artış göstermiştir.

Köyün eski adı “Canason”dur. Adının Romalılardan kalma olduğunu söyleyebiliriz. Yörede bulunan Cinnason öreni bulunmaktadır. Karaman yöresinde Alabula-Alaca v.b. tabirler kullanılır bu köyde de ilk yerleşim sırasında evlerin damları çatı değil, kamış ve toprak damlıdır. Sonraları evlere çatılar yapılmaya, çatılı evler yapılmaya başladığı için köye, evlerin birazı çatılı, birazı çatısız anlamına gelen “Alaçatı” ismi verilmiştir. Geniş arazileri ve verimli toprakları olan köyde geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bahçe ziraatı ve meyvecilikte gelişme gösterir.

Canhasan Höyükleri
Canhasan Höyüğü, Karaman şehir merkezinin 15 kilometre kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Canhasan bölgesinde 3 ayrı höyük bulunmuştur. Canhasan I Höyüğü Kalkolitik Çağ, Canhasan II Höyüğü, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemleri, Canhasan III Höyüğü ise Neolitik Çağ'da yerleşime sahne olmuştur.

Canhasan I Höyüğü'nün çapı yaklaşık 400 x 400 metredir. Kazılarda, 7 yapı katı tespit edilmiştir. Canhasan I’de binalar bölgenin şartlarından dolayı kerpiç kullanılarak, dikdörtgen veya kare odalar inşa edilmiştir. Ağaç dikmeler binaları ayakta tutmaktadır. Binaların duvarları ve tabanları çamur sıva ile kaplanmıştır. Evler genelde iki katlı olarak yapılmıştır. Alt kat depolama için üst kat ise yaşamda kullanılmıştır. Bölgeye yakın diğer yerleşim yeri olan Çatalhöyük'te de görüldüğü üzere binalara girişler tavandan yapılmaktadır.

Canhasan II Höyüğü'nün çapı yaklaşık 100 x 100 metre yüksekliği ise 7 - 8 metredir. Roma ve Bizans dönemi yerleşimleri keşfedilmiştir. Canhasan III höyüğünde, kesintisiz 7 katlı yapı tespit edilmiş, çanak çömleksiz Neolitik döneme tarihlendirilmiştir.  Höyükteki yapılarda kerpiç ve tuğla kullanıldığı tespit edilmiş,  dikdörtgen planlı konutlarda genellikle “Pise” tekniğinin kullandığı belirlenmiştir.

Yerel olarak Kanaçyuğ adıyla bilinir. Plüvyal bir gölün kurumasından sonra; kıyısına kurulduğu saptanan Can Hasan III yerleşmesi; yaklaşık 100 m çapında ve 6 m'yi aşan yüksekliğe sahip bir höyüktür. 2.25 metresi toprak üstünde; 4,5 metresi toprak altında; bunun 2.50 metresi ise yer suyu içinde kalmaktadır. Can Hasan III'de bulunan hayvan varlığı kalıntılarına göre; yerleşme bir göl kıyısından ve ormanlık alandan çok; kuru ve otluk bir arazide yer almaktadır. Kömürleşmiş ağaç kalıntıları ise; bitki örtüsünün step ağırlıklı olduğunu, ormanlık alanların ancak akarsular boyunca bulunduğunu göstermektedir.

1969-1970 yılları arasında İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına David H. French başkanlığında kazılar yapılmıştır.  Canhasan III; seramik öncesi bir yerleşimdir. French, yerleşmeyi MÖ 6500-6400 yıllarına tarihlendirmektedir. Bununla birlikte radyokarbon tarihleme yöntemi sonucu MÖ 7660 – 6610 olarak görülmektedir. Kazı çalışmalarında yaklaşık 70 bin yontmataş malzeme ele geçmiştir. Bunun 3.500 adeti alettir. Kullanılan malzeme genellikle obsidiyendir, çakmaktaşı azınlık olup çoğu orak – bıçakların yapımında kullanılmıştır. Cilalı taş baltalar, cilalı gerdançeler ve boncuklar bulunmuştur.

Kazılarda ulaşılan hayvan kalıntıları, rastlanma sıklığına göre sığır, koyun, keçi, geyik, karaca, yabani eşek, domuz, tavşan, köpek, kurt, kaplumbağa, yılan, kuş, küçük kemirgenler ve balıktır. Höyüğe yerleşen topluluğun evcilleştirme konusunda ulaştığı seviye kesin olarak bilinmemekte ise de sığır muhtemelen evcildir. Diğer yandan domuzun yabani olduğu kesin bilinmektedir.

Yerleşmede yabani einkorn buğdayının tek ve çift tohumlu iki cinsinin tarıma alındığı, emmer buğdayı, ekmeklik buğdayın (Triticum aestivum) iki cinsi, makarnalık buğday (Triticum durum), çavdar otu, iki sıralı kavuzlu ve yalın arpa, mercimek ve büyük taneli baklagiller ile ceviz, çitlenbik, yabani üzüm ve pek çok bitki türünün tüketildiği anlaşılmaktadır.

Alaçatı (Canhasan) Köyü - Karaman
Alaçatı (Canhasan) Köyü Eski adı Cennason, Canasun (Canasan) olan Alaçatı Köyü, Karaman Merkez'in kuzey-doğusunda ve Merkeze 15 km uzaklıkta olup 1016 metre rakımlıdır.