Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 09 Ekim 2018  -  Saat : 10:08:43   Görüntülenme: 3091

AĞAÇÇATI (ÇİMENE) KÖYÜ
Eski adı Çimene olan Ağaççatı Köyü, Ermenek'in güney-doğusunda ve Ermenek Merkeze 9 km uzaklıkta olup 735 metre yükseltidedir.

Köy Göksu’ya doğru bakan kayalık bir yamaçta kuruludur. Nüfus itibarıyla Ermenek ilçesinin küçük köylerinden birisidir.

Tam anlamıyla bir orman köyüdür. Ağaçlık, Orman arazilerin merkezi bileştiği yer anlamına gelen “ Ağaççatı” isim olarak köye verilmiştir. Ermenek’te domates fideleri ile tanınmıştır. Domates ekim mevsiminde ekilen fidelerin çoğunluğunu bu köy karşılar.

1845 tarihli temettuat defterine göre 19 hanede 95 nüfusu bulunmaktadır. Bu tarihte köyde bulunan hane reislerinin adları ve lakapları şöyledir: İmam Mehmed oğlu Musdil(?) Efendi, Muhtar Sarrac Hasan oğlu Ahmed, Sarrac Mehmed oğlu Hasan, Sarı Hüseyin oğlu Hacı Osman, Ahmed oğlu Ali, Emir Ahmed oğlu Hacı Hüseyin, Musdil(?) Efendi oğlu Hasan Efendi, Ahmed oğlu Ali, Mundar Hasan oğlu Hüseyin, Mehmed Kethüda oğlu Hasan, Sarrac Mehmed oğlu Ali, Taşcı Mehmed oğlu Mehmed, Taşcı Mehmed oğlu Durmuş Ali, Müftü oğlu Hasan, Emir Ali oğlu Mehmed Emir, Ahmed oğlu Muhsin, Yörük İbrahim oğlu Hasan, Hüseyin oğlu Muhsin.

Köyde Saraç, Emir, Taşçı ve bir hanede Yörük bulunmaktadır.

Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bahçe ve sebze tarımı yaygın olarak yapılmaktadır. Göksu vadisine inen yerdeki topraklarında ise turfanda sebzecilik, pamuk, susam ve mercimek yetiştirilmektedir.

Köy halkı oldukça çalışkan olup yabani zeytinlikleri aşılayarak zeytin üretimi de yapmaktadır.

Göksu vadisi çevresi hariç yukarıları sulama suyu bakımından sıkıntı çekmektedir. 

Ağaççatı (Çimene) Köyü
AĞAÇÇATI (ÇİMENE) KÖYÜ Eski adı Çimene olan Ağaççatı Köyü, Ermenek'in güney-doğusunda ve Ermenek Merkeze 9 km uzaklıkta olup 735 metre yükseltidedir.