Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 07 Haziran 2019  -  Saat : 08:18:59   Görüntülenme: 12012

AŞAĞIAKIN KÖYÜ
Aşağıakın Köyü Karaman Merkez'in güney-batısında ve Karaman Merkeze 52 km uzaklıkta olup 955 rakımdadır. Kuzeyinde Kurucabel köyü, Güneyinde İçel, Batısında Yukarıakın, Doğusunda İçel ile çevrilidir.

Birbirine yakın iki yamaca yerleşen Aşağı ve Yukarı diye adlandırılan Akın 19. Yüzyıl sonlarına kadar tek muhtarlık iken bu tarihte müstakil muhtarlığa dönüşmüştür.

Nüfusu; 1894 yılında 187, 1922 yılında 54 hane 146 nüfus bulunmakta ve Aşağıağın olarak verilmiş olup Akın olarak anılmaktadır denilmiştir.

1925 yılında 325, 1945 yılında 426, 1970 yılında 396, 1990’da 344, 2014 yılında 49 erkek ve 37 kadın olmak üzere toplamda 86 kişiye düşmüştür.

1500 yılında Mut aşiretleri arasında Akıncı diye bir cemaat bulunmakta ve 34 hane 35 neferden oluşmaktadır. Buradaki nefer hane reisini göstermektedir. 1518 ve 1522 yıllarında bu cemaat 67 hane ve 104 nefere ulamış gözükmektedir.

Bu cemaat Mut ilçesi konar-göçerleri olarak kaydedilmiştir. Ancak bir aşiret adı zikredilmeyerek diğer aşiretler grubuna dâhil edilmiştir.  Bir başka belgede ise İçel Yörükleri içerisinde gösterilmiş ve Yıva boyu olarak işlenmiştir.

Bu belge bilgilerden yola çıkarak Akın’ın bir Oğuz boylarından biri olan Yıva boyuna ait olduğunu konar-göçer durumda iken buraya gelip yerleştiğini söyleyebiliriz.

1500 yılında burada olduklarına göre Karamanoğulları döneminde de bu bölgede yaşadıkları kesindir. Çevresinde Bayındır ve Ümranlı cemaatleri de bulunmakta ve bunlar Tekeli ve Musalı köylerine yerleştikleri anlaşılmaktadır.

Gülcan, bunların Orta Asyadan göç eden Ağaçeri Türk boylarından, Akıncılar tarafından kurulan köy olduğunu belirtmiştir. Gerçektende köy Akıncılar cemaatinden olduğu için bu ismi almıştır. Kültürel ve tarihi özellikleri ön planda olan tarihi bir köydür.

1845 Temettuat Defterinde 40 hane olarak gözükmektedir. Bu haneler: Hatip Mehmet’in Molla Ali, Mavi Ahmet’in Mehmet ve Ali, Mavlacı Ali’nin Hüseyin, Ali Memiş’in Mehmet, Sarı Ömer’in Derviş, Veysel’in Ali, Alemdar İbrahim’in Mustafa, Ali’nin Halil, İbrahim’in Resul, Mehmet’in Ali, Ali’nin Musa, Köse Ali’nin Mehmet, Sarı Ali’nin Mehmet, Avcı Mustafa’nın Musa, Nasuh’un Mehmet, Hacı Ahmet’in Abdullah, Avcı Muslu’nun Ali, Ahmet’in Kendir Mehmet, Mucuk Hüseyin’in Dede Mehmet, Ali’nin Musa, Değirmenci Mustafa’nın Ali, Dağlı İsmail’in Hasan, Dağlı Mehmet’in Mustafa, Muslucuk’un Hüseyin, Kepel Mustafa’nın Topal Ali, Hacı Ahmet’in Molla Durmuş, Hüseyin, Çömez Abdülkadir’in Hüseyin, Tilki Hasan’ın Molla İbrahim, Tilki Musa’nın Molla Hüseyin, Hasan Hoca’nın Mustafa ve oğlu Ahmet, Molla Ahmet’in Ahmet, Ali’nin Abdülkadir, Köse İbrahim’in Mustafa, İbrahim’in Kılıç Ahmet, Müftü Mehmet’in Ahmet, Molla Hüseyin’in Hacı Ali, Budakoğlu Mehmet Ali.

Karamandan Bucakkışla yoluyla Ermenek’e yolculuk yapanlar Akın köylerine uğrarlar ve buradan sonra İhsaniye’ye varılır.

Aşağı Akının kuzey doğusunda bulunan yüksek tepe, suni bir hisardır ve insan yapımıdır.

Aşağı kısmındaki Kaya mezarları adeta Kayanın yerden 20 m yukarısına el emeği ile oyularak, yontularak yapılmıştır. Antik Roma ve Bizans döneminin etkilerinin göstermektedir.

Köy bir yamaca kurulu olduğu için geçim kaynağının önemli bir kısmını hayvancılık teşkil eder. Tarım ise küçük çapta ancak kendisine yetecek miktardadır. Bağcılık ve son bahçecilikte vardır.

AŞAĞIAKIN KÖYÜ
AŞAĞIAKIN KÖYÜ Aşağıakın Köyü Karaman Merkez'in güney-batısında ve Karaman Merkeze 52 km uzaklıkta olup 955 rakımdadır.