Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 24 Aralık 2018  -  Saat : 12:39:10   Görüntülenme: 2820

AKARKÖY (ZOSTA) KÖYÜ
Eski adı Zosta olan Akarköy Köyü, Kazımkarabekir'in batısında ve Kazımkarabekir Merkeze 11 km uzaklıkta, 1110 metre yükseltidedir.

Hacıbaba dağı eteğinde kurulmuş olan köyün nüfusu; 1874 yılında 275, 1904’te 343, 1925’te 295, 1935’te 490, 1950’de 664, 1960’ta 832, 1970’te 1038, 1980’de 917, 1990’da 2036, 2014 yılında ise 438’e düşmüştür. Aslında köy oldukça kalabalıktır. Bura halkı başka yerlere dağılınca 18. Yüzyılın sonlarında Gaferiyat ilçesine bağlı bir köydür.

Köyün tarihi eski devirlere uzanmaktadır. Eski adı olan Losta (Zusta) adının Bizans İmparatoru I. Justinyen’den geldiği sanılmaktadır. Gülcan, bu yönde bir çıkarımda bulunmuştur. Ancak, köyün isminin İslam öncesi bölgede yaşamış olan Bizans veya daha öncesi Roma dönemlerine uzanabileceği söylenebilir. Köyde Bizans dönemine ait kalıntıların çok miktarda rastlanması ise Bizans dönemi olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

Bizans döneminin görkemli kırk yılında İmparatorluk yapan Justinyen zamanında buralar da altın çağını yaşamaktadır. Losta köyü dolaylarından başlayarak Muratdede köyüne kadar irili ufaklı pek çok şehir ve yerleşim yeri kalıntıları bunun kanıtıdır. Losta şehri, Hacıbaba Dağının eteğinde kurulmuştur.

Dağın şehre bakan tepesinde kurulan ve adına da Ballıkaya kalesi denilen bir kaleyle korunduğu sanılır. Dağın sırtlarında halk tarafından Kuzey Kilise ve Güney Kilise olarak adlandırılan yapı kalıntıları bulunmaktadır. Burası da dinsel bir merkez olabilir. Köy evlerinin yapılarında çok sayıda resim ve motifler ve kitabeler süsleme ve yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Yine bu köyde düşman saldırılarından ve belki de Hıristiyanlığın yasaklı olduğu dönemlerde gizli ibadet etmek amacıyla, korunmak amacıyla yer altı sığınakları bulanmaktadır.

Türklerin Anadolu’ya akınları ve Selçukluların bölgeyi almasıyla buralarda Selçuklu halkına geçmiş ve bu harabeler üzerine köylerini inşa etmişlerdir. Karamanoğulları tarihi boyunca yerleşme yeri olduğu 1500 yılındaki tahrirde “Zosta” olarak kaydedildiğini görmekteyiz. 1541 yılındaki sayımda ise burasının Ferhuniye Darul Hüffaz’ının vakfı olduğu şerhi düşülmüştür. Bu kayıttan yukarıda köyün önceleri çok kalabalık olduğu tezini doğrulamaktadır.

Köy adını yukarıda belirttiğimizin dışında başka bir rivayette ise şöyle anlatılır: Zamanında yöreye yerleşen Kosti ismindeki tüccarın adı söylene söylene Losta ismini almıştır. Yöre çok kurak olduğu için o zamanki insanlar su gibi aksin manasında “Akarköy” ismini vermişlerdir. Ancak; Gülcan, köyün Akarköy olarak adlanmasının, köydeki kuyudan akıp geçen su olduğu için Akarkuyu demişler, yazım sırasında yanlış anlamadan dolayı Akarköy olmuştur demektedir. Bu da yakınındaki Kızılkuyu’ya nispet verilmiştir.

Köy halkının çoğunlukla geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ayrıca genellikle küçükbaş hayvancılığın yanında son yıllarda büyükbaş hayvancılıkta gelişmektedir. Köy halkı eskiden beri okumaya büyük önem vermiştir.

Akarköy’de çok az rastlanan mühendislik şaheseri su yapıları bulunmaktadır. Burada kehriz sistemi ile yer altı suyu çeşmelere verilmektedir. Böyle bir sistemin Konya’da bir örneği yoktur. Bu sistem ve Yollarbaşı bulunan su yapılarına ait geniş bilgi “Konya Tarihi Su Yapıları 1994)” adlı kitapta bulunmaktadır. Kalıntı ve yazıtlardan Roma döneminde olduğu bilinen kentin ismi kayıtlarda geçmemektedir. Kentin ismi Zosta veya Losta olarak bugüne gelmiştir.

Tarafımızdan yapılan inceleme köyün evlerinin duvarlarında işlemeli taşlar ve kolonlar görülmüştür. Mama cilt 8 de burada okunmuş yazıtlar yer almaktadır. Bunlar arasında ilginç bir mezar taşı bulunmaktadır (Mama cilt 8-192). Bu mezar taşı Hıristiyanlığın yasaklandığı dönemde dini inancından dolayı öldürülmüş ve şehit (martir) kabul edilmiş Paulus’a aittir. Dördüncü yüzyıla tarihlenmektedir. Yazıt Akarköy’ün hemen yakınında Çürük Ümü Ören’de bulunmuştur.

Bir diğer ilginç yazıtta gezi sırasında bir bahçe duvarında görülmüş ve fotoğrafı Prof. Dr. Thomas Drew Bear tarafından okunmuştur. I.O.M / Annius / Maximus / Leg(ionis) / XV Fe(rrate) XV. Roma Lejyonunda görev yapmış bir askerden söz edilmektedir.

Akarköy’de çok az rastlanan mühendislik şaheseri su yapıları bulunmaktadır. Burada kehriz sistemi ile yer altı suyu çeşmelere verilmektedir. Böyle bir sistemin Konya’da bir örneği yoktur. Bu sistem ve Yollarbaşı bulunan su yapılarına ait geniş bilgi müellifi bulunduğum “Konya Tarihi Su Yapıları 1994)” adlı kitapta bulunmaktadır.

Akarköy’ün yaklaşık iki kilometre kuzeyinde bulunan ve halk arasında Elbis çakılı olarak anılan mevki (Kurt 2011: 104). Evliya Çelebi (2005b: 156) yöreye dair izlenimlerini aktarırken şunları söyler: “Elbis çakılı olarak bilinen (yer) bir tepe misali yığındır. Yüce Allah ne kadar taş yarattıysa orada mevcuttur. Bölge halkı bu ufak taşları şeytanların yığdığına inanmaktadır. Ve gerçekten de bu yığılan taşlar, insan eliyle yapılabilecek bir iş değildir.”

AKARKÖY (ZOSTA)
AKARKÖY (ZOSTA) KÖYÜ Eski adı Zosta olan Akarköy Köyü, Kazımkarabekir'in batısında ve Kazımkarabekir Merkeze 11 km uzaklıkta, 1110 metre yükseltidedir.