Yeni İş Sahası Oluşturulabilir | Karamandan.com - | Karaman Haber

Yeni İş Sahası Oluşturulabilir | Karamandan.com - | Karaman Haber

22 Mayıs 2019 Çarşamba
Yeni İş Sahası Oluşturulabilir

Meyveciliğin yapıldığı bu ilçemizde doğal ürünlere her zaman rastlamak mümkündür. Bu doğal ürünleri taze olarak tüketebildiğimiz gibi kurutulmuş olarak da bulmamız mümkün. Kurutulmuş meyvelerde besin maddeleri daha konsantre hale gelerek tüketilen her birimin insan sağlığı üzerine olumlu etkisi daha da artmaktadır. Dolayısıyla depolamada güçlük çekilen bu meyvelerimizin kurutularak depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda piyasaya arz edilmesi mümkündür.

Meyvelere uygulanan kurutmanın birçok amacı vardır.  Bunlardan en önemli olanı depolama sırasında ürünün  fiziksel, kimyasal ve özellikle mikrobiyolojik bozulmasını önlemektir. Buna ilaveten, kurutulacak ürünün  su içeriğinin düşürülmesiyle tat, koku ve besin değeri gibi kalite özelliklerinin de korunması sağlanmaktadır. Ayrıca, kurutma işleminde bir diğer amaç, ürün hacmini azaltmak ve dolayısıyla ürünün taşınması ve depolanmasında verimliliği arttırmaktır.  

Günümüzde kurutma işlemi  daha çok meyve ve sebzelere uygulanmaktadır.  Türkiye’de kuru meyveler tarih boyunca ve günümüzde özellikle  dış ticaret gelirlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Ermenek’de kuru meyve  üretimininde meyvelerin kolay hasat, muhafaza ve nakil edilebilir oluşlarının, ekolojik imkanların uygunluğunun ve doğal olarak yetişmiş olmalarının  çok büyük katkısı  vardır. Fakat hala daha  kuru meyve üretimi  geleneksel kurutma teknikleriyle  yapılmaktadır.  Çoğu  üretici  bütünüyle  dış ortamlarda ve her türlü bulaşmaya maruz kalabilecek ortamlarda  bu kurutma işlemini gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla kontrolsüz kurutma işlemi,  istenilen kalitede ürün elde edilememesine  neden olmaktadır. Günümüz teknolojisinde hem zaman kazancı sağlayacak hem de daha sağlıklı kurutulmuş ürünler oluşturabilecek tipde kurutucular geliştirilmiştir. Böyle bir sektörün hammadde yönünden sıkıntı çekilemiyecek olan Ermenek ilçemizde tesis edilmesi hem yeni bir iş sahası hem de markalaşmış bir kuru ürün üretimi ilçeye ayrı bir katma değer sağlayacaktır. 

Prof. Dr. Mehmet Musa ÖZCAN
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Düzenleme : 22 Ocak 2015 13:19 Okunma : 2990