Sivil Toplum Sivil Katılım | Karamandan.com - | Karaman Haber

Sivil Toplum Sivil Katılım | Karamandan.com - | Karaman Haber

22 Mayıs 2019 Çarşamba
Sivil Toplum Sivil Katılım

Sivil Toplum, bireylerin kendi arzularıyla oluşturdukları ortam,yaşam alanı olarak ifade edilir ya da başka bir deyişle; yurttaşları ortak bir amaç doğrultusunda bir araya getiren çevre ve insan hakları örgütleri,tüketici dernekleri,yardım ve eğitim yapılarıdır.

Türkiye de sivil toplum kuruluşlarının tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu tarz gönüllü olan sivil toplum kuruluşları o eski tarihlerden günümüze kadar önemini git gide arttırmaktadır. STK’lar ulusal alanda ülkenin toplumsal ve ekonomik sorunlarına dikkat çekerek bu sorunların çözümü; farklı düşüncelere saygı çerçevesinde ülkemizin demokratikleşmesi yolunda çaba harcaması; Uluslararası alanda ise uluslararası ve uluslar Üstü kurumlarla ilişkilerin derinleştirilmesinde ülkenin tanıtımına ve olumlu imajına katkıda bulunmaktadır.

STK’ lar devletin vesayeti altında olmadan kendi yapılanmalarına ve faaliyetleri hakkında kendileri karar verebilmeli, devlet politikasının gidişatını etkileyebilmeli ve bunun dışında yurtdışı ile devlet arasında köprü işlevini yerine getirmesi gerekir.Ülkemizde etkin bir sivil toplum bilinci oluşturulması gerekir, etkin bir sivil toplum kuruluşu demokratik gelişimi sağlamakla birlikte temsil ve meşruluk krizlerinin aşılması sürecinde toplumsal taleplerin siyasal alana iletilmesini sağlayarak demokratik politikaların geliştirilmesine hizmet eder.Ülkemizde bu vizyon ve misyona sahip binlerce STK’ lar var ve bu STK’ların önemli bir bölümü Konya’da bulunmaktadır. Konya’da ki bu kuruluşlar son yıllarda akademik ve kamusal söylem içinde sivil toplum kavramını yeniden canlandırdığı, toplumsal değişimin temel ve birincil aktörlerinden birisi konumuna yükseldiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde tam da bu anlamda Konya’da ki sivil toplum kuruluşları “Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu” çatısı altında birleşme kararı alarak faaliyetlerine devam etmektedirler.Bu platform, sivil toplumun yeniden canlanma sürecinde toplumsal gelişimin,demokratikleşmenin ve ekonomik kalkınmanın önemli bir aktörü olarak kabul edildi.Konya da ki sivil toplum kuruluşları bu platform sayesinde sivil toplumun önemini hem nicel hem de nitel olarak arttırdığını söyleyebilirim.Konya’da ki sivil toplum örgütlerinin farklı

yapılanmalar içinde toplum içinde yaygınlaştığını görüyoruz. STK’lar farklı alanlarda çalışan gönüllü örgütlerden, düşünce kuruluşlarına, sosyal hareketlerden vatandaşlık inisiyatiflerine, hükümet dışı örgütlerden sendikalara ve meslek odalarına kadar geniş bir yelpaze içinde hareket eden bir alanı temsil ediyor. Konya’da ki bu STK’lar sivil toplum hareket alanını sadece yerel ve ulusal değil, bölgesel ve küresel bir niteliğe ulaştırmış durumdadır.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu bu yıl ki faaliyetlerine hızlı bir şekilde başladı ve geçen hafta ilk faaliyetini Konya Ticaret Odası Konferans Salonunda “Sivil Toplum ve Sivil Katılım “ başlıklı panelle açmış oldu. Oldukça katılımın fazla olduğu panelin konukları ise yıllardır Türkiye’de ve Konya’da sivil toplum hareketinin gelişmesi için çaba gösteren değerli hocam Prof. Dr. Yasin AKTAY, Prof.Dr. Birol AKGÜN ve Latif SELVİ Beydi.

Panelimizin ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformumuzun başta Ülkemize, Konyamıza, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun diyor bu tarz kuruluşların ve etkinliklerin daha çok yapılmasını temenni ediyoruz.

Okunma : 2982