Sıfır Atık Projesine Sokak Atık Toplayıcılarının Dahil Edilmesi | Karamandan.com - | Karaman Haber

Sıfır Atık Projesine Sokak Atık Toplayıcılarının Dahil Edilmesi | Karamandan.com - | Karaman Haber

22 Ekim 2019 Salı
Sıfır Atık Projesine Sokak Atık Toplayıcılarının Dahil Edilmesi

Atıkların sokak toplayıcısı denilen sokakta çalışanlar yerine Geri Dönüşüm Elemanlarının yapması.  Ekip kurulması ve özel kıyafetlerle de atıkların toplanması. Kağıt plastik cam kaynağından ayrı toplanması evlerde ayrılması.

Geri dönüşüm belediyelerin yetkisinde ancak halk bilinçlendirilmeyince sürdürülebilir bir yaptırım denetim uygulanmayınca sistemdeki boşluktan sokak toplayıcıları ortaya çıktı. Konteynırlara geri dönüşebilecek atıklar diğer çöplerle birlikte atıldığından adeta sistemin kurtarıcısı gibi de oldu. Çöp konteynırlarından atık plastik demir kağıt toplayan sokak toplayıcıları.

Sokak toplayıcılarını topladığı atıklar ara kullanıcılara satılıyor. Bu sistem doğru bir sistem değil. Bunun alt yapısını oluşturmak gerek, bunu da tek başına belediye çözemez halkında yardımcı olması lazım. Belediye Atık Getirme Merkezlerini şehrin belli işlek noktalarına koydu kaç kişi kullanıyor? ‘’Ben Atık Getirme Merkezini koydum,’’ demekle de olmuyor. Sistemin çalıştırılması lazım toplumca geri dönüşümün ne kadar önemli olduğu bilincinin oluşması lazım. Bu bilince muhtarların da halkın da ortak olması lazım.  Halktan destek istemek.

Karaman insanı geri dönüşüme duyarlı Karaman halkı istekli geri dönüşümde ama sürdürülebilir bir alt yapı yok. Belediye ve sistem yeterince altyapıya odaklanmadığından atıklar istenilen rakamlarda ekonomiye kazandırılamıyor. Yükselen ekonomi ile geri dönüşüm merkezleri getiriliyor. Ama halkta yeterince talep yaratılamıyor. Belediye daha çok somut olarak atığı topluyor.

Belediye kaynağından atıkları ayırma sistemi geliştirmesi ve kurması. Hane halkının Atık Getirme Merkezlerine atıklarını getirecek. Her getirdikleri atık miktarı kartlarına puan olarak yüklenecek. Bunu yaparlarsa atıklarını geri dönüşüme düzenli bırakırlarsa her yıl ödenen çevre temizlik vergisini ödemeyeceklerinin garantisi. Bunun gibi belediye kaynağından bir yöntem geliştirmezse yine sokak atık toplayıcıları ortaya çıkar.

Her zaman duacısı olduğumuz sokak toplayıcılarını sıfır atık projesine dahil edeceğiz. Onları işsiz bırakmayacağız ve daha fazla çoğalmalarını önleyeceğiz. Bu sistemin önünü kapatacağız çünkü ileri de mahalleleri bölüşerek mafyalaşma rant peşine düşme işine döner. Bu sebeple sokak toplayıcılarının bir kısmını mahallede geri dönüşümcü bir kısmını da sınıflandırma ayırma tesislerinde kullanarak onlara iş imkanı sağlayacağız.  Onları işsiz bırakmadan koşullarını iyileştirerek. Sıfır atık sistemi onları da kendilerine bağlayacak. Ekmek kapıları kapanmayacak.

Atık toplayıcıları (Geri Dönüşüm Elemanları)  bizim de güzel giyimli güzel toplayıcılarımız olsun. Burada en büyük rol belediyelere düşüyor.

Ayrıca sokakta atık toplayıcılarının çalışma koşulları olması gerekenin çok gerisinde insani şartlarda çalışmıyorlar. Atık toplayıcılığı çok sağlıksız bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hayat standartları sağladıkları fayda ile doğru orantılı değil.  Sokakta ki atık toplayıcıları kötü koşullarda, kaza riskiyle karşı karşıya çöp kutularını karıştırarak atık topluyorlar. Bu görüntü hiç hoş değil. İlkelliğin geri kalmışlığın da yansıması. 

Şehir içindeki konteynırlar çok fazla şehir kirliliği oluştururken atık toplayıcıları da o konteynırların içlerine eğilerek kötü bir görüntü sergilemekteler. Kullandıkları araçları kılık kıyafetleri ile hep birlikte onlar da bir görüntü kirliliği oluşturmaktadırlar. Modern ve gelişmekte onlar şehrimize yakışmayan görüntülerdir bunlar.

Belediye çöplerin evde, iş yerinde ayrıştırılarak toplanmasını (yasal olarak) organize etmeli bu insanlar (bilinçsizce ve önlem almadan) çöpleri karıştırırken (özellikle yazın) bir çok potansiyel mikrop ve enfeksiyon riski yaratıyorlar. Elbette bu iş güzelce organize edebilirse bu insanlar da işçi olarak alınabilir.

Genellikle mültecilerin topladığı atıklar; Atık toplamada sürdürülebilir bir geri dönüşüm yaratmak için ciddi bir organizasyon ve planlama yapmak.  Özellikle işsiz dışardan gelen mülteciler için onları dezavantajlı grup olarak da varsayarsak. Bu sokak işçilerini bir sistem altında toplamak ve sistematik bir geri dönüşüm sağlamak. Atık işçisine bir statü vermek onu işçi olarak tanımlamak sosyal haklardan sağlıktan da yararlanması için bir iş tanımı içinde bir meslek olarak kabul edilmesi ve sigortalanması. Geri Dönüşüm İşçileri. Onlar için normal bir asgari ücretli imiş gibi eşit sosyal haklar çalışma saati ve belli bir ücret. Bu sistematik çalışma sayesinde geri dönüşüm yapan atık toplayıcılarının paylarını kendilerinden alanların önleri kesilmiş olacak hem de kendi kazançlarını sigortalarını da kendileri karşılamış olacak. Çünkü daha çok atık toplanacak. Çöpe giden atık toplanmış olacak.

Atıklarının geri dönüşümü ekonomiye kazandırılmasıyla oluşan istihdam ve hammadde ülkemiz için önemli milli bir değerdir. Ayrıca geri dönüşüm atıklarının çöp diye atılmaması da maddi bir değerdir.

SOKAKLARDAKİ ÇÖP KONTEYNIRLARI KALDIRILMALI

Şehir içi görüntüsünü bozan çöp konteynırları. Her birinin etrafa saçtığı pis koku yazın sıcaktan yanından geçemediğimiz ve mikrop yuvasına dönüşen hali ile yağmurda yaşta içinde ıslanan atıklarında geri dönüşümde kullanılmasını imkansız hale getiriyor.  Konteynırların yağmur ve kar sularıyla ıslanan atıklarda su miktarının da çoğalmasıyla yollara sızıntı şeklinde akmasıyla kötü bir görüntü veriyor. Çevreye zarar veriyor. Diğer zamanlar da konteynırlarda geri dönüştürülebilir atıklar diğer atıkların arasına karıştığından kullanılamaz hale geliyor.

Bir de o konteynırların içine eğilen atık toplayan insanlar var. İçler acısı yazık diyebileceğimiz aynı zamanda da duacı olduğumuz insanlar. Onlarda olmasa geri dönüşümde bu kadar yok kat edemeyecektik. Lakin olması gereken bu mu böyle mi olmalı?  Şehirciliğe modern bir şehirciliğe yakışan bu mudur?  Çöpten ekmeğini kazananların görüntüsü konteynırların görüntüsü sizlere hiç rahatsızlık vermiyor mu?  Atık toplayıcıları daha güzel ve şerefli bir kategoriye konulmalı onlara tek tip bir kıyafet ve topladıkları atıkları taşıyabilecekleri yine tek tip bir araç, ‘’Geri Dönüşüm toplama bisikleti,’’ verilmeli. Onlar bir sistem içine oturtulmalı ve onlara bir ad verilmeli ‘’Geri dönüşüm işçisi.’’ Belli bir yere bağlı olmalı belli bir yerden yönetilmeli. Yakışmıyor şehirleşmeye yakışmıyor bu görüntüler çöp konteynırının içine elini uzatan ve oradan atık toplayan kişi, iç sızısı, gönül yarası, acıklı bir manzara ama bunu tersine çevirebiliriz elimizde olan şeyler bunlar yapılabileceğimiz şeyler bunlar.

Çöp Konteynırları Kaldırılsın; Çöp konteynırlarına atık atmak zahmetsiz ve kolay geldiği için hemen ‘’At kurtul,’’ yapılıyor.  Cadde meydan ve sokaktaki atık konteynırlarına sadece ev ve işyerlerinde oluşan evsel atıklar değil ambalaj atıkları kül, tıbbi atıklar tehlikeli atıklar, inşaat molozu, yatak yorgan dolap beyaz eşya ve park bahçe atıkları gibi daha pek çok çeşit de çöp atılıyor. Yol kenarlarında cadde ve sokaklarda atık konteynırları da olduğu sürece tehlikeli ve tehlikesiz geri dönüştürebilir dönüştüremeyen her türlü atık da konteynırlara atılmaya devam edilecek. Bu atıklar da insan ve çevre sağlığına uygun olmayan şekilde de toplanmaya devam edecek.

Uygulamadan Beklentiler: Çöp konteynırları kaldırılırsa insanlar sürekli atma alışkanlığından vazgeçecekler. Bunun yerine,  insan ve çevre sağılığına önem veren sınıflandırılmış çöp atık toplama sistemi her mahalleye kurulabilir. Cadde sokak ve meydanlar temiz olması için çöp konteynırları sokaklardan mahallelerden kaldırılmalı cadde ve sokaklara halkı geri dönüşüme yönlendirecek ambalaj atığı kumbara veya atık getirme merkezleri yerleştirilmeli. Çöp Konteynırlarının yarısını bile geri dönüşüm kumbarası olarak yenilesek toplanan çöp miktarı azalabilir.

Karaman halkı her şeyin en iyisine layıktır. Karaman halkının evsel atıkların sınıflandıracak kaynağından toplanmasına potansiyel gücü vardır. Çünkü halkımız çağın gerisinde kalmak istemiyor. Modern çağın temizlik anlayışına uygulamalarına bizzat taraftar olmak istiyor. 

Bir insan günde 1 kilodan fazla atık üretiyor. Her bir birey attığı çöpün atığın sorumluluğunu almalı. Üstlenmesi şart. ‘’Sokakta çöp toplamak görevin değilse çöp atmamak da sorumluluğundur.’’ Yere çöp atmak yerine ayrıştırarak atmak.  Ayrıca atıklar kaynağından sınıflandırılarak toplanırsa atık miktarının toplanmasındaki verimde de artış gösterecektir. 

Nurten Kılıç

Düzenleme : 09 Temmuz 2019 10:34 Okunma : 3111