Selçuklular Dönemi Tarihi İpek Yolu... | Karamandan.com - Karaman Haber

Selçuklular Dönemi Tarihi İpek Yolu... | Karamandan.com - Karaman Haber

07 Ağustos 2020 Cuma
Selçuklular Dönemi Tarihi İpek Yolu...

Kuzviran (Alibeyhüyüğü) Karyesi (köyü)
Afşa Ören köyü (yayla)

Selçuklular dönemimde ticaret, ipek yolu ve hac yolu hattı Konya’dan itibaren günümüz Larende (Karaman) ve Mersin ili sınırları içerisinde yer alan birçok merkez ve limanlara iniş, Karaman üzerinden sağlanmıştır.

Tarihsel süreç içerisinde Konya ve Karaman gibi önemli merkezlerden, güneyde Suriye, devamında hacca gidiş  için önemli bir durak niteliği de taşımaktadır.  

Ancak, geçmişte Çumra civarında yolun bir bölümünün bazı mevsimlerde kullanıma elverişli olmaması (bataklık  olması) nedeniyle seçeneklerin üretildiği görülmektedir.

Selçuklular ipek yolu Konya-Karaman arasında iklim şartlarına  göre birbirinin seçeneği olan farklı yollar ile ulaşımı sağlamışlardır. Bunlardan en önemli ipek yollları;

Konya merkezden çıkan yol, Hatıp üzerinden Hatunsaray kasabasına ulaşmakta, Hatunsaray Ak köprü  (13.yy); Gömse köprü (13.yy ilk çeyreği); Gömse (Seyfeddin Ferruh) Han (1215-16- mevcut değil) Afşa Ören köyü (yayla), Kuzviran (Alibeyhüyüğü) köyü, Balçıkhisar Köprü, Tavşan (Taşan) Köprü  (13. yy77); Gaferyat han (13. yy) Kazım Karabekir ve Karaman'a ulaşmakta idi.

Bir diğer yol ise Konya, Kaşınhan, İçeri Çumra, Alibeyhüyüğü, Tavşan köprü, Gaferyat (Kazım Karabekir) hattı üzerinden Karaman'a ulaşmakta idi.

Buralarda sadece Afşa Ören köyünde Tekgöz ve Başgöz köprü (Alibeyhüyüğü yaylası) ve Tavşan (Taşan) köprü kalmis. Ancak, Konya’ya yaklaşık 20 km uzaklıkta Kaşınhanı isminde bir yerleşim biriminin olması, bu bölümde bir han olabileceğini düşündürmektedir.

Kiepert haritasında Kaşın hanı da işleyerek bu bölümde bir kervansaray olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra Konya’dan Kaşın hanına kadar olan bölümde Hacı Mustafa han ve sadece han olarak belirtilen geç döneme ait iki kervansaray daha görülmektedir.

Bu ipek yolu, ticaret ve hac yolu hattı coğrafi konumu nedeniyle, eski çağlardan beri Konya ile Larende arasında bir köprü işlevi gören Tavşan köprü merkez olmuş. (Haritaya bakınız) Yine Alibeyhüyüğü karyesi ve Afşa Ören köyü ipek yolunun en önemli kavşak noktalarından biri olmuştur.

Yaşar Kiraz /26 Mayıs 2019

Düzenleme : 27 Mayıs 2019 01:28 Okunma : 3399
Foto galeri