Romen Çocukların Topluma Kazandırma Projesi | Karamandan.com - Karaman Haber

Romen Çocukların Topluma Kazandırma Projesi | Karamandan.com - Karaman Haber

01 Nisan 2020 Çarşamba
Romen Çocukların Topluma Kazandırma Projesi

Romen Çocukların Topluma Kazandırma Projesi : Gelin dezavantajı avantaja çevirelim. 

PROJENİN AMACI: 
1-Romen kültürünün yaşatılması Romen derneğinin kurulmasının teşvik edilmesi. 

 2- Şehirde yaşayan Romenlerin dernek çatısı altında bir araya gelerek sorunlarını konuşmaları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeleri.  

3-Romen şarkıcılara destek sağlanması Belediye ve Halk eğitimi işbirliği içinde sanatçı, müzisyen, oyuncu ve dansçı kazandırılması.  Türk Halk Oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tiyatro,      

4-  Romenlerin işgücü piyasasına katılımları önündeki engellerinin ortadan kalkmasına ve istihdam edilebilirliklerinin katkı sağlanması

5:  (Örnek) Hasır Örme Üretim Atölyesi kurularak Roman vatandaşların istihdamının sağlanması. Kadın Roman vatandaşlar hasır üretiminde çalışırken, çalışanların çocuklarına atölye içinde kreş gençlerine de meslek eğitim imkanı sağlanması.

6: Proje kapsamında, dezavantajlı durumda olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının istihdam edilmesi. Projeyle birlikte, belediyelerin Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerinde görev almalarının sağlanması

7- Şehre dair kalıcı düşünceler ve sürdürülebilir çözümler üretmek, kent meselelerine yaklaşırken geleneğin birikimi ile gelecek arasında sağlam bir bağ kurmak, bugüne dek üretilen bütün değer ve birikimlere ön yargılı yaklaşmadan üretimde bulunmak. 

Projeden kimler yararlanacak:  Dezavantajlı Romenler;  Madde bağımlıları- Kamu hizmetlerine erişimde çeşitli sorunlarla karşılaşan Romenler, eski tutuklu ve hükümlüler -yoksullar ve yoksulluk riski altında bulunan Romenler.

PROJENİN HEDEFİ: Romen faydalanıcıların birbirlerine yönelik ön yargılardan sıyrılması, sosyal uyumları, birlikte iş yapabilme ve üretebilmelerinin hedeflenmesi. Projede, istihdam edilen Romenlerin hem iş deneyimi edinmesi hem de ekonomik anlamda da güçlenmesi de hedeflenmesi. Romanların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde sosyal olarak dışlanmış olan Roman vatandaşların istihdamını arttırmasının hedeflenmesi. Kadınların iş gücü piyasasına katılmasıyla nitelikli iş gücü kazanılması.  Karaman halkının Romanlarla ilgili ön yargılarının kırılmasına katkıda bulunması. 
 
Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Romenler yine toplumumuzun en dezavantajlı grubunu oluşturuyor. Bu sebeple risk altında olan, sokakta çalışan, suça itilmiş ve suça yönelme riski olan çocukların topluma kazandırılmasına, toplum içinde bulunmasına ve doğru hedefler bulmasına yardımcı olunması. Gençlerin toplumsal yaşama aktif ve verimli bir biçimde kazanmasına yardımcı olunması. Ayrıca Romen çocuklara gençlere ve ailelerine psikolojik destek verilmesi.

Toplumsal ve kültürel yapımızdaki çeşitlilik birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren en büyük zenginliğimizdir. Bu mozaiğin en önemli taşlarından biri olan Romen Vatandaşlarımızı bir dernek çatısı altında bir araya gelmesi Romen Kültürünün tanıtılmasına yaşatılmasına imkan sağlayacaktır.    

Hedef Grubu: Çoğunluğu Yeni Mahalle ve Toktaylar Mahallesinde yaşadığı bilinen Romen Vatandaşlardır. Belirli yaş aralığı bulunmamaktadır. 

Projede Yapılacak Çalışmalar: 
Kişisel Gelişim Eğitimleri:

Romenlere yönelik düzenlenecek olan kişisel gelişim eğitimlerinde romanların kendi potansiyellerinin farkına varmaları kendisi ve çevresiyle nasıl iletişim kuracağı işinde nasıl üretken olacağı gibi konularda eğitimler verilmesi. 
Ayrıca İşkurun istihdam garantili eğitimlerine katılmalarının sağlanması. 
Sosyal riski azaltma yönünde istihdamı
Sosyal hayatta iletişim eğitimi
Öfke Yönetimi Eğitimi Öfke ile başa çıkmanın yolları
Hijyen Ve temizlik eğitimi
Romenlerin Profili Araştırma Çalışması 
 
Nurten Kılıç

Okunma : 1028