Niteliksiz adam | Karamandan.com - Karaman Haber

Niteliksiz adam | Karamandan.com - Karaman Haber

27 Mayıs 2020 Çarşamba
Niteliksiz adam

Başlığı hakaret ifadesi olarak seçmedim.

‘Niteliksiz Adam’  (*) Avusturyalı Yazar Robert Musil’in (**) dört ciltlik eseridir. Ahmet Cemal’in yalın ve akıcı bir dille Türkçeye çevirdiği yapıt, yazarın ölümü nedeniyle Edebiyat Dünyası’nın ‘Bitmemiş Eserleri’ndendir.

Başlığı kitabı tanıtmak için de seçmedim.

ABD’de yaşayan McArtur Wheeler, limon suyuna takıntılı bir dahidir (!)

Ona göre, limon suyu ile yazılan yazılar görünmemektedir.  Bu da demektir ki, limon suyunun eşyayı görünmez yapma etkisi vardır.

Yüzüne limon suyu sürmesi halinde Wheeler,  ‘Yüzü Görünmeyen Adam’ olacaktır.

Wheeler, bu keşfini (!)  kanıtlamak ister. Kanıtlamak için ise iki bankayı ardı ardına soyar.

Wheeler, ‘Yüzü Görünmeyen Adam’ olduğundan emin, evine döner ve ganimetinin keyfini çıkarmanın planlarını yaparken, polisleri karşısında bulur.

Wheeler’in yakalanması, soygundan hemen sonra olmuştur.

Çünkü kameralar, Wheeler’in keşfinden (!) ve limon suyundan habersizdir. Soyguncunun yüzü ve soygunun her ayrıntısı net bir biçimde kamera kayıtlarında mevcuttur.

Soyguncu kıskıvrak yakalandığı an, limon suyu da mucizesini göstermiştir. Wheeler’in yüzü, bir büyük bardaktan taze sıkılmış limon suyu içtikten sonraki şekli almıştır. 

Limon suyu etkilidir, ama bir cahilin keşfi gibi değildir.

Bu haber medyada yer aldığında binlerce kişi, Wheeler’in aptallığına ve limon suyunun mucizevi etkisine (!) katılırcasına gülmüştür.

Günümüzün hastalığı unutmaktır. Her haber gibi, bu haber de birkaç gün sonra unutulmuştur.  

Bilim insanlarını biz normal insanlardan farklı kılan özellikler vardır. ‘Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu’  (***) buyruğundaki hüküm gibi…

Bu özelliklerin ilki meraktır.  Merak, ‘’Bu iş nasıl ve neden olmuştur?’’ sorusuna yanıt aramaktır.

Merak, gerçeği, perde arkasını öğrenme isteğidir. Bir şeyi anlamak, öğrenmek için duyulan güdüdür. Bir şeyi yapmak, bir şeyle uğraşmak için çabalamaktır. Zihinsel ve bedensel gayrettir. İpucu aramaktır,  ilgidir, derinliğine kadar öğrenmek için didinmektir. Merak’ın çıkışı içten gelen istektir. Sonraki adımları ise araştırmaktır, çalışmaktır, sorgulamaktır. Her nevi emektir.

Merak kediyi öldürse de (!) insanlığın ufuklarını açar.

Merak, gelişimin, buluşların, keşiflerin mayasıdır.

İnsanlığın işleri maya olmadan tutmaz.

Merak mayamızda vardır.

Mayayı çalmazsak, çürütürüz.

Çürüyen her şey kokar.

Cornell Üniversitesi (****) hocalarından Psikolog David Dunning ve Psikolog Justin Kruger, ‘Cahil Cesareti’nden kaynaklanan banka soygunu olayını bilimsel açıdan araştırmaya başlarlar.

Araştırmanın ilk sonuçları ilginçtir; Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendisine duyduğu güveni artırmaktadır.

Özetle, cahilin özgüveni yüksektir. 

Cehaletinin farkında olmamak, kişiye ‘Ben neyim be abi’ dedirtmektedir.

(*) -  Niteliksiz Adam:  Avusturyalı Yazar Robert Musil’in felsefi kurgu romanı. Modernizmin roman alanındaki başyapıtlarındandır. Bir çağ ve geçiş romanıdır. Ahmet Cemal tarafından Türkçeye çevrilen ve YKY’ndan çıkan dört ciltlik yapıt.
(**) Robert Musil: (1880-1942) Avusturyalı romancı, hikayeci ve deneme yazarı. 20. yüzyılın en önemli romancılarından kabul edilir. 
(***) Zümer Suresi, Dokuzuncu Ayet.
(****) Cornell Üniversitesi: ABD’nin New York eyaletinin Ithaca kentinde bir özel üniversitedir. Yıllık eğitim ücreti olarak ortalama 70 bin dolar olan üniversite 27 Nisan 1865’te kurulmuştur.

Ahmet Tek

MAKALE DEVAM EDECEK*

Düzenleme : 17 Eylül 2019 17:44 Okunma : 2790