Mühendislik Can Çekişiyor! | Karamandan.com - Karaman Haber

Mühendislik Can Çekişiyor! | Karamandan.com - Karaman Haber

07 Ağustos 2020 Cuma
Mühendislik Can Çekişiyor!

Norveç, İngiltere, Almanya, Kanada, Fransa, Japonya’yı güçlü kılan ne?

Silahlı gücü mü?
Kültürü mü?
Coğrafyası mı?
Dili, dini mi?

Hayır!!!
En büyük belirleyici unsur, bilimsel üretkenliğidir!
Dünyanın en iyi okulları bu ülkelerde ve hepsi sanayi devrimini gerçekleştirmiş.
Peki, biz sanayi toplumu olabilir miyiz?
Çok zor…

Neden mi?
Bilim ve mühendislik alanında dünya sonuncusuyuz…
Mühendislik fakültelerimiz dünyada ilk 1000 içerisinde kaçıncı biliyor musunuz?
İTÜ 306
ODTÜ 354
Selçuk 820
Dokuz Eylül 889. Sırada…

Türkiye'de mühendislerin sorunu işte burada başlıyor. Yatırımı ve üretimi olmayan bir ülkede mesleğini yürütmek durumunda olmak. Sanayileşmemiş bir ülkede yaşıyor olmak. Mühendislik aslında modern bir kavram olarak ele alındığında, sanayi devrimi ile neredeyse eş zamanlıdır. Bir ülkede bilim ve teknoloji alanında araştırma geliştirme çalışmaları yapılmıyorsa, orada mühendislerin gerçekten çok ciddi sorunları vardır. Mevcut koşullar altında Türkiye'de mühendislikten söz edebilmek hayli zor.

Batılı ülkeler mühendislik eğitimini teşvik ederken, Türkiye ne yapıyor? Mühendislik ve matematik bölümleri olmayan üniversiteler açıyor. Sonra bu gençler de bu üniversitelerden bir gelecek bekliyor? Bizde bu gençlerden!!!

Mühendislik bilimi uygulama sanatıdır. Bu sanatın temel amacı; Bilimsel gerçeklerin ortaya koyduğu ilkelerden yararlanarak, bu ilkeleri uygulayarak, insanların, toplumun, devletin ihtiyaçlarına cevap vermek, farklı sorunlara güvenli, ekonomik ve pratik çözümler getirerek kalkınmayı sağlamaktır… Bilindiği üzere mühendislik sanatı; Bir düşünce sistematiği ve matematik düşünme becerisi olup, bilim yoluyla elde edilmiş tüm bilgilerden akıl ve deneyim yoluyla somut sentezlere vararak insana ve insanlığa yararlı oluşumları yaratma gücü olup bilimi, ekonomiyi, zamanı ve fiziksel kaynakları en iyi şekilde değerlendirip optimum çözüm arayışı içerisinde olmaktır. Bu amacın gerçekleşebilmesi öncelikle iyi mühendis olması gereken yeterli sayıdaki nitelikli hocalar tarafından verilen eğitimi almaktan ve yeterli ölçüde pratik çalışma yapılan laboratuvar gibi alanların varlığından geçer. Nitelikli mühendis gücünü arttırmanın yolu, elinde diploması olan ama bilimden, teknikten haberi olmayan, temel bilgi ve uygulamalardan habersiz, analiz ve sentez yapma yeteneğinden yoksun, bilim felsefesinden bihaber, anti pozitivist kişiler yetiştirmek olmamalıdır.

Ülkemizde mühendislik mesleği; diplomaların kiraya verildiği, kontrol edilen sahaya ve işe ait evraklara alınan asgari ücret düzeyindeki paralar karşılığı işi görmeden sadece imzaların atıldığı bir pratiğe dönüşmüştür. Bunun vebali mühendis sayısını ülke gerçeklerinden bağımsız, düşüncesizce arttıran siyasilere, YÖK, işverenler, STK’lara ve bizlere aittir.

Bu meslek can çekişiyor…

Demem o ki…
Modern mühendislik eğitiminde, öğrenciye dar açıdan bir teknik bilgi kazandırmanın yeterli olmadığı kabul edilmektedir. Günümüz teknoloji toplumunun eğitim felsefesi; yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek yerine, sorunu bütün olarak kavrayabilen mühendisler yetiştirmeye yönelmektir. Mühendislik eğitimi, öğrencinin ufkunu genişletmeli ve temel sorunların ortaya konabilmesine yardımcı olmalıdır. Dolayısıyla, modern mühendislik eğitiminin ana amacı, mühendislik esaslarını ve öğrenmeyi öğretmek olarak tanımlanabilir.

Bu meslek can çekişiyor…

Yaşar Kiraz

Okunma : 1696