Miraç Gecesi Miraç'a Yükseliyorum | Karamandan.com - Karaman Haber

Miraç Gecesi Miraç'a Yükseliyorum | Karamandan.com - Karaman Haber

18 Eylül 2020 Cuma
Miraç Gecesi Miraç'a Yükseliyorum

MİRAÇ GECESİ, MİRAÇ’A YÜKSELİYORUM

MUAMMER BARAN

Bu gece 
Recep ayının 27. gecesi 
Bu gece pek çok ruhani ahvali 
Faziletli bu gece.
 
İsrâ ve Mirac bu gece ilâhî ikram, 
Bütün insanî perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde 
Ve tamamen ilâhî ölçülerle 
Gerçekleşen bir hayırdır. İnsanî manada mekân! 
Zaman kavramı kalkmış ortadan, 
Milyarlarca ömre sığmayacak uzun bir yolculuk 
Ve sayısız görmeler, 
Bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde 
Vuku bulmuş mucizeler bu gece.

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem 
Semanın bütün tabakalarına uğradı. 
Sırasıyla yedi sema tabakalarında: 
Birinci semada Hz. Adem, 
İkinci semada Hz. Yahya ve Hz. İsa, 
Üçüncü semada Hz. Yusuf, 
Dördüncü semada Hz. İdris, 
Beşinci semada Hz. Harun, 
Altıncı semada Hz. Musa
Yedinci semada Hz. İbrahim ile görüştü.
Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem bu gece.
 
O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla gören
Hak Teâlâ tarafından 
Kendisine ayetler gösterildi. 
Bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine 
‘Namaz’ hediye edildi. 
“Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, 
Ümmetlerden hiçbiri 
Sen’in ümmetinden evvel 
Cennete girmeyecektir!” müjdesi verildi. 
Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem’e Mirac’ta 
Bakara Sûresi’nin sonu 
Ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği müjdesi verildi bu gece.

Müsadif mübarek Leyle-i Mi’rac’da 
Fâtihâ-i Şerîfe’den sonra başka bir sûre okuyarak 
Dualar ediyorum tüm insanlara:
“Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe 
illallâhü vallâhü ekber.”
Nebiyy-i Ekrem
Sallallahu aleyhi ve sellem
Peygamber efendimize salât ve selâm bu gece.
 
Onun gökyüzüne çıktığı bu gece. 
Mekke’deki Mescidi Haram’dan 
Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya gittiği gece.
Sonsuz güç ve kudretinin eserlerini göstermek için 
Allah tarafından yaptırılan manevi yolculuğun 
Yapıldığı bu gece.

Mirac gecesi Arş’ı, Kürsi’yi, Cennet'i, Cehennem'i 
Ve ilahi azameti müşahede eden Allah resulü, 
Dünyada hiçbir beşere ve hiçbir peygambere 
Nasip olmayan en üst dereceye eriştiği bu gece.
 
Cenab-ı Rabbü’l Alemin’i gördüğü. 
Cenab-ı Hakk’dan doğrudan vahiy aldığı bu gece. 

Hicretten on dört ay önce 
Recep ayının yirmi yedinci gecesi 
Peygamber efendimiz aleyhissalâtü vesselam 
Cebrail aleyhisselâmın rehberliğinde 
Mescid-i haramdan Mescid-i aksâ'ya, 
Oradan semaya, yüce âlemlere, 
Cennet bineği olan Burak ile 
İlâhî huzura yükseldiği bu gece.

Etrafı mübarek kılınan 
Muhammed aleyhissalâtü vesselâm.
Peygamber efendimiz ile 
Mescid-i Harâm’dan 
Mescid-i Aksâ’ya 
Hem beden hem de ruh ile 
Bütünleşiyorum bu gece.

Beytü’l-Kudüs’ten 
Hz. isa'nın doğduğu Betlaham’a uğruyorum 
İki rekât namaz kılıyorum 
Kubbetü’s – sahra’dan
Muallak taşının üzerinden 
Mirac’a yükseliyorum bu gece.

MUAMMER BARAN

Düzenleme : 21 Mart 2020 15:41 Okunma : 2217