Mekke Gönül Fethi | Karamandan.com - Karaman Haber

Mekke Gönül Fethi | Karamandan.com - Karaman Haber

06 Nisan 2020 Pazartesi
Mekke Gönül Fethi

Bundan 1390 yıl önce miladi 11 Ocak 630 yılında, kıblemiz kabul edilen Kabe-i Muazzama’nın bulunduğu, Ümmü’l kura (şehirlerin anası) Mekke den, sekiz yıl önce arkadaşı Hz Ebu Bekir (R.A) ile birlikte bu şehirden “Senden çıkarılmasaydım vallahi seni terk etmezdim” hicret eden cihan peygamberi Hz Muhammed (S.A.V) on bin kişi civarında ki tevhit ordusunun, Mekke şehrinde yaşayan müşrik idarecilerin haberi olmadan, askeri bir taktikle şehrin tepelerinde Mekkelilerin görebileceği, ordunun her bir neferinin yaktığı ateşlerin görülmesi neticesinde haberdar olmaları, bu saatten sonra teslim olmaktan başka yapabilecekleri hiç bir şeylerinin olmadığını anladıkları gündür.

İslam Mücahitlerinden oluşan bu ordu günün ağarması ile birlikte dört koldan şehre akmaya başladı. Cihan Peygamberinin, tevhit ordusuna emri şöyle idi. Mukavemet edilmediği taktirde çarpışmaya girilmeyecek ve kan dökülmeyecekti. ayrı ayrı Üç koldan şehre girenlerin olduğu kısımlarda mukavemet olmamış ve kan dökülmemişti. Fakat dördüncü koldan şehre giren Halit Bin Velid (R.A) komutasındaki birliklere Ebu Cehil’in oğlu İkrime komutasındaki müşrik birlikleri tarafından mukavemet edilmiş ve küçük çaplı bir mücadeleden sonrada onlarda etkisiz hale getirilerek dördüncü koldan da şehre girilmiştir. 

Cihan Peygamberi devesinin sırtında, savaş kazanmış mağrur bir komutan edası ile değil, mütevazi bir şekil de Fetih suresini okuyarak şehre girmiş, doğruca içerisinde ve etrafında 360 civarında irili ufaklı putların bulunduğu Kabe ye yönelen Peygamberimiz İsra suresinin 81. Ayetini ( De ki: ”Hak geldi batıl yıkılıp gitti! Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur” okuyarak putları devirdi. Kabe’nin Etrafının temizlenmesinden sonra orada iki rekat namaz kılan peygamberimiz daha sonra dışarı çıktı. Mekke ahalisi Harem-i Şerifte toplanmış haklarında verilecek hükmü duymak istiyorlardı. Peygamberimiz Allaha hamd ederek söze başladı ve Mekkelilere bir hutbe irad etti (Allah dan başka ilah yoktur. Yalnız o vardır onun şeriki de yoktur…)daha sonra Mekke halkına “ Ey kureyş topluluğu şimdi benden size nasıl davranmamı bekliyorsunuz” diye sordu. Kureyşliler “Biz senin ancak hayır ve iyilik yapacağını umuyoruz. Çünkü sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin….” Bunun üzerine Peygamberimiz onlara şöyle dedi. “Ben de kardeşim Yusuf’un dediği gibi, ’Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yoktur! Allah sizin bütün günahlarınızı bağışlasın! Şübhesiz O, merhametlilerin en merhametlisidir’. Diyorum. Haydi, gidiniz! Hepiniz serbestsiniz” dedi.

Gelin bizlerde bu gün gönül şehrimizin burçlarına diktiğimiz Kibir, Adaletsizlik ve Bencillikleri, putlaştırdığımız nesneleri, idol kabul ettiğimiz sahte önderleri yerle yeksan edelim ve onların yerlerine fıtratımızda olan Adaleti, Hoş görüyü, Muhabbeti, Sevgiyi kısacası Hakkı yerleştirelim ki; Bu fetihle birlikte gönül şehrimizin fethini de gerçekleştirmiş olalım.

Hem Mekke’nin fethi hem de gönül fethiniz kutlu olsun.

Abdurrahman SOYDOĞAN

    


 

Okunma : 1321