Karaman’daki Karamanoğulları Kitabeleri- 1 | Karamandan.com - Karaman Haber

Karaman’daki Karamanoğulları Kitabeleri- 1 | Karamandan.com - Karaman Haber

05 Aralık 2020 Cumartesi
Karaman’daki Karamanoğulları Kitabeleri- 1

Bu makalemde Karaman merkezde yer alan başta Mümine Hatun Zaviyesi olmak üzere beş eserin kapısı üzerine kazılan beş kitabenin asıllarını ve Türkçelerini takdim edeceğim, İnşallah.

1- Karaman oğlu Mahmut oğlu İbrahim oğlu Ahmet Fahreddin 

“Bu mezar büyük emir, Allah tarafından bağışlanmış gazi Said Şehid, dünyanın ve dinin iftiharı Karaman oğlu İbrahim oğlu Ahmet’e aittir. Allah onları rahmetine yakın yerleştirsin. Geçici yurttan sonsuz yurda 7 zilkade pazartesi günü 750 / M. 17 Ocak 1350 / yılında göçmüştür.” 

2- Karaman oğlu Mahmut oğlu İbrahim oğlu Şemseddin Bey


 
“Bu mutluluk yeri türbe Allah’ın rahmetine muhtaç olan şehid merhum Karaman oğlu Mahmut oğlu İbrahim oğlu Şemseddin Beye aittir. H. 753 senesinde / M. 1352”

Bu iki kitabe Karaman / larende Emir Musa medresesindeki türbede metfun bulunan Mahmut Bey’in torunlarının kabirlerine aittir. 
Bu kitabelerden Mahmut Bey’in İbrahim adlı bir oğlu olduğunu, İbrahim Bey’in de Fahreddin Ahmet ve Şemseddin adında iki oğlu olduğunu öğreniyoruz. 

3- Bozdoğan Ağa


 
“Mescitler Allaha aittir, oralarda Allaha kimseyi ortak koşmayın. Bu mübarek yüce mescidi Allah kabul etsin, Bozdoğan Ağa H. 758 / M. 1357 yılında yaptırmıştır.” 

Karaman / Larende kalesinde daha önce mescit olup bugün (1910) harap olan üç duvarından birinde yazlıdır. 

Şikari tarihinde yazdığına göre Alaeddin Bey zamanında Eretna oğlu ile Larende önünde vaki olan bir savaşta Bozdoğan adlı birinin yararlılığı görüldüğü defalarca yazıldığından Bozdoğan’ın ileri derecede bir devlet adamı olduğu anlaşılmaktadır. 

4- Emir Hacı Beyler


 
“Mescitler Allaha aittir, oralarda Allaha kimseyi ortak koşmayın. Bu mübarek cami imaretini cömert emir Hacı Beyler yaptırmıştır. Allah iyiliğini kabul buyursun. Düşmanı ezen bir devlet sahibi devlet ve dinin kılıcının (Seyfeddin) naiplerinden birisidir. Allah yardımlarını güçlü kılsın. H. 757 M. 1356”

Karamanda Hacı Beyler yahut Nizam Camii kapısında kazılı olan bu kitabede caminin yapıcısı olarak gösterilen Hacı Beyler adlı emirin ailesinin Karaman hanedanına mensup olduğu tarihçe bilinmektedir. 

5- Karaman oğlu Mahmut oğlu Alaeddin Halil ve oğlu Seyfeddin Süleyman


 
“Bu, Ariflerin kutbu, âşıkların sultanı, hak dinin ve milletin celalı (Mevlana Celaleddin-i Rumi) annesinnin ve Allah kabirlerini nurlu kılsın, Karaman oğlu Mahmut oğlu Halil oğlu Seyfeddin Süleyman Bey şehidin kabrinin yer aldığı zaviyenin yapımını Büyük Sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Arap ve Acem şahlarının rikabı, azgınları ve inatçıları ezen, kâfirleri ve müşrikleri öldüren Ebu’l-feth Karaman oğlu Mahmut oğlu Alaeddin Halil – Allah mülkünü devamlı kılsın, zamanını yüce yapsın, yardım edenlere güç versin- emretmiştir. H. 772 Rebiyülevvel başı / M. 25 Eylül 1370”

Mümine Hatun zaviyesindeki bu kitabeden Mevlana’nın annesi ile Seyfeddin Süleyman Bey’in burada metfun oldukları kesin olarak anlaşılıyor. 

Gelecek bölümde Karaman merkezdeki diğer Karamanoğulları kitabelerini takdime çalışacağım, İnşallah

(Kaynak: Karamanoğulları Hakkında Vesaik-i Mahkuke- Halil Ethem 1910) 
 

Düzenleme : 20 Mayıs 2019 09:53 Okunma : 7743
Foto galeri