Karamandan.com

Karamandan.com

03 Nisan 2020 Cuma
Kaplumbağa Değil İrâde Terbiyecileri
“Var olmak, düşünmek ve hareket etmek demektir.
Kategori : Köşe Yazıları
12 Mart 2020 12:35
 
Kaplumbağa Değil İrâde Terbiyecileri

“Var olmak, düşünmek ve hareket etmek demektir.”
N. Topçu

Eğitim-öğretim, daha önceki ifadesi ile ‘talim-terbiye’dir. Talim öğretim, tatbik, araştır(t)mak, egzersiz, prova, uygula(t)mak gibi anlamlara gelirken; terbiye eğitim, yetiş(tir)me, edep-adap edin(dir)me, görgülen(dir)me, beceri kazan(dır)ma, yol-yöntem edin(dir)me gibi anlamlara gelmektedir.

Öğretim faaliyeti, daha çok içe ve zihne dönük iken eğitim faaliyeti, daha çok dışa ve eyleme/tavıra dönüktür denilebilir. Dolayısıyla, bilmenin ve yapabilmenin ayrı şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Bilgiye dayalı eylem önemli, yapabilmek ise bilmekten kıymetlidir. Öyle ki, dini bir öğreti olarak “Bildikleriyle amel edene bilmedikleri öğretilir.” ifadesinde de dikkat çekilen nokta bilgiye dayalı eylemin ta kendisidir.

Peki, bilginin eyleme dönüşmesi için neye ihtiyaç vardır? Tabii ki irâdeye… Türk Dil Kurumu’na göre irâde, ‘bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç’ olarak ifade edilmektedir. İrâdenin olduğu yerde şuurlu eylem vardır ve akıl işe koşulur. İrâdenin yokluğunda ise sahip olunan bilgi, salt bilgi olarak kalır. Örneğin, sigaranın zararlarına dair bilgi sahibi olan kullanıcı, irâde sahibi değilse bu zararlara rağmen sigarayı bırakamaz. Kendi alanımızdan örneklendirecek olursak; dâhiyane bir iş fikri, projelendirilip hayata geçirilmediği müddetçe sadece bir fikir olarak kalır. Örnekler daha da çoğaltılabilir.

Bilgiye dönecek olursak; kaynağına ulaşılabildiği ve aklî melekeler yerinde olduğu müddetçe bilginin edinilmesi için bir yaş sınırı yoktur. “Okumanın yaşı yoktur.” özdeyişi bunun güzel bir ifadesidir.

Peki, irâde edinimi için bir kısıt var mıdır? Birçok kaynağın ifade ettiğine ve tecrübelerimize dayanarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: İrâde eğitiminin başarısı ile yaş arasında negatif bir ilişki söz konusudur. Yani, yaş ilerledikçe kişilerin irâde edinme durumu zayıflamaktadır. “Ağaç yaşken eğilir.” ifadesi tam da bunu anlatmaktadır.

 

*  *  *

Ülkemizin geleceğini çocuklarımız ve gençlerimiz imar edecektir. Bu nedenle ideallerimizdeki Türkiye’nin mimarlarını iyi yetiştirmemiz gerekmektedir. Bunun için ise küçük yaşlarda güçlü bir irâde terbiyesine ihtiyaç vardır.

İrâde terbiyesinde kanımızca üç önemli toplumsal aktör öne çıkmaktadır: Aile, Öğretmen ve Gençlik Teşkilatları/Örgütleri 

Aile bahsini kendi uhdenize bırakıyorum. Öğretmen ise maarif davamız içerisinde en seçkin yere sahip varlıktır. Milli eğitim politikalarının merkezine öğretmen alınmalı ve bütün politikalar eğitimci olanlarla tasarlanmalıdır. İyi bir öğretmen, kişinin hayat boyu başına gelebilecek en büyük talihtir.

İrâde terbiyesinde önemli bir diğer husus ‘gençlik teşkilatları’dır. Müreffeh toplumlar, cemiyetleşebilme kabiliyeti yüksek toplumlardır. Sivil toplum kuruluşları(STK) olarak adlandırılan ve dernek, vakıf, klüp, topluluk gibi statüdeki birlikteliklerden bahsediyorum. Konumuzla ilgili olanı ise amacı-hedefi, derdi-tasası, öznesi-nesnesi yani neredeyse her şeyi gençler olan kuruluşlardır. Maarif davamıza, milletçe ortak yaşam ve gelecek tahayyülümüze, kültür değerlerimize ve milli-manevi kıymetlerimize aykırı olmayan bütün gençlik kuruluşlarına büyük iş düşmektedir.

Aile terbiyesinden yoksun, belirli bir yaşı geçmiş, milli eğitimden nasiplenememiş gençlerimize uzanan bir el olarak gördüğüm bu STK’lara verilebilecek en güzel isim “irâde terbiyecileri” olsa gerektir.

İrâde terbiyecilerinin üzerlerine çok iş düşmekte, omuzlarındaki yük ağır olmakta ve mesuliyetleri gitgide büyümektedir. Hakikate duyulan aşk ve hikmetten mütevellit eylemler ile gençliğe irâdeli olma mayası çalan bu tür STK’ların gençlerin yaşam safhalarında büyük ve belki de son şans oldukları kanaatindeyim.

Bu yazı vesilesi ile irâdemizin terbiyesinde hakkı ödenemeyecek olan ailemize, öğretmenlerimize ve tabii ki istikbalimizin teminatı gençlik teşkilatlarımıza teşekkür ediyor; çocuklarımızın ve gençlerimizin araştıran, soran, sorgulayan, düşünen ve kişilikli bireyler olarak yetişmesi noktasında her daim birer irâde terbiyecisi gibi hareket edebilmeyi temenni ediyorum. Ne için? Tabii ki var olmak için…

Bayezid Gülcan

Okunma : 2296
EKSPERTİZ
seç
atsepete
guney sigorta
maboto
Gündem haberleri
Genç yaşta hayata veda etti
01 Nisan 2020 Okunma: 106034 Yaşam
Yaş ortalaması 65'in üzerinde olan mahallede çıt çıkmıyor
01 Nisan 2020 Okunma: 25312 Gündem
KARAMAN'DA CORONA VAKA SAYISI KAÇ, BAKAN AÇIKLADI
01 Nisan 2020 Okunma: 17362 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın