İş yeri devrinde işçinin hukuki durumu ne olur? | Karamandan.com - Karaman Haber

İş yeri devrinde işçinin hukuki durumu ne olur? | Karamandan.com - Karaman Haber

10 Temmuz 2020 Cuma
İş yeri devrinde işçinin hukuki durumu ne olur?

İş yerini devralan işveren işçilerin iş akdini sırf yeni devir aldığı gerekçesiyle sona erdirebilir mi?...

İş yerinin devri halinde mevcut işçilerin iş akitleri kendiliğinden sona ermemektedir. Bir başka deyişle işyerini devir alan yeni işveren sırf bu nedenle iş akdini feshederek işçiyi işten çıkaramaz.

İş yerinin devrinde mevcut işletmenin tüm alacak, borç ve hakları yeni devir alan kişiye geçer. Bu nedenle iş akitleri yeni işvereni bağlar.

İşçinin iş yeri devrinden önceki iş akdinden doğan işçilik alacaklarından işyerini devir alan sorumludur. Devreden işveren devir tarihinden itibaren iki yıllık süre boyunca müteselsilen bu işçilik alacaklarından sorumlu olmaya devam eder. İşçinin kıdemi farklı işverenlere tabi olsa bile iş yerinde çalıştığı toplam süre dikkate alınarak hesaplanır. İş yeri birkaç kez el değiştirmiş ise, her işveren kendi çalıştırdığı döneme ilişkin kıdem tazminatından, son işveren ise tamamından sorumlu tutulacaktır.

İş yerinin devri hem işveren hemde işçiye sırf devir nedeniyle fesih hakkı tanımamaktadır. Fesih gerçekleşir ise haksız fesihten doğan hakları iki tarafta kullanabilecektir.

Mevlüt Akgün
Avukat/ Arabulucu/ Hukuki Danışman

Düzenleme : 12 Ekim 2019 11:40 Okunma : 1409