Hz. FÂTİH’İN HOCASI AKŞEYH’E SİTEMİ BEYÂNINDADIR | Karamandan.com - Karaman Haber

Hz. FÂTİH’İN HOCASI AKŞEYH’E SİTEMİ BEYÂNINDADIR | Karamandan.com - Karaman Haber

05 Aralık 2020 Cumartesi
Hz. FÂTİH’İN HOCASI AKŞEYH’E SİTEMİ BEYÂNINDADIR

Kaç fecr kalmıştır Lalâ
        feth-i mübine, diyesiz
Sabrımız taşar olmuştur
        sîne-i şâhânemizden
                ve canımız çekilmektedir
                    bedenimizden
Bir muştu yok mudur Lalâ
                Kostantiniye’ye uçan
                   sipâhilerimizden


Kaç fecr kalmıştır Lalâ
        vâkt-i şerife, diyesiz
Kanatlarımızın altındadır
        ve kaynamaktadır deniz
Yelkenlerimiz
kader ve rızâ
Bendeliğin sahiline demirleyenlerdeniz, Lalâ
Bende olmadan âzâd olunabilmez,
        hamdülillâh,
            bilenlerdeniz


Kaç fecr kalmıştır Lalâ
        hâdis-i nebevîye vuslat içün, diyesiz
            kaç konak kalmıştır
Ne zaman kalkacaktır
            o kutlu ebâbiller
                omzumuzdaki şafaktan
Surların dili yok mudur ki
            haber itmezler
                ne yakından, uzaktan
Bir kal’anın fethi değil kaygımız, Lalâ,
            buna Mevlâ şâhittir
Ayrılacaktır biiznillâh, kılıcımızla
            mahşere dek
                karalar aktan


Ben Sultan Murâd oğlu Mehemmed Hân’ım, Lalâ
Fâkirliktir kârımız
Geçmişiz cihân saltanatından, şükür,
Bes, ol hâdis-i nebeviye itibârımız…


Kâmil UĞURLU

 

Düzenleme : 10 Nisan 2020 13:02 Okunma : 1132